אינדקס אתרים - Benny Grossman - אי ציות המדינה לפסקי דין של בתי המשפט – אין דין ואין דיין

אי ציות המדינה לפסקי דין של בתי המשפט – אין דין ואין דיין 

http://grbenyrun.bon.co.il/Front/Tools/homepage.asp 

 

מבוא

 

השופט דוד רוזן ציין במהלך המשפט בדסק הרוסי שהפרקליטות "הצהירה הצהרות לא נכונות" והגישה את כתב האישום עוד לפני שבדקה את הראיות. "זו לא המדינה שאני מכיר", העיר לפרקליטות במהלך אותו משפט, "זו לא מדינה שאני רוצה להכיר. זה פשוט מזעזע".

"במדינה מתוקנת" – מנטרה שחוקה האהובה במיוחד על הפרקליטות – לא עוברים הערות כאלה במשיכת כתף.

אבל אצלנו זו לא מדינה מתוקנת. בפרקליטות אין מנגנון למידה. אין הסקת מסקנות. אין גוף מפקח. אם מבקר המדינה מותח עליה ביקורת – היא לא תגן עליו בבג"ץ. אם שופטים מעירים הערות קשות – אפשר לצפצף, אם נתבעים בבית המשפט על לשון הרע או סוביודיצה – מסתתרים מאחורי החסינות, במקום לבקש סליחה או לעמוד על האמת שלהם.

 כנראה שכאשר מדובר באנשי הפרקליטות, האמת לא כל כך חשובה, יותר מכך, אם אנשי הפרקליטות נתבעים הם לא זקוקים להנחה בשכר הטרחה, הם זוכים לייצוג חינם של הפרקליטות, ואם הם נזקקים לייעוץ מול מבקר המדינה, אף אחד לא שואל שאלות על סבירות שכר הטרחה. 

במקום שלטון החוק שחייב דין וחשבון לציבור יש לנו ברונים של חוק. אצל ברוני החוק אפשר להוכיח את אשמתו של כל אדם בעבירה בת עונשין. גם אדם שזוכה הוא בגדר נאשם בספק

(ראה ברוני החוק – ידיעות אחרונות – בועז אוקון).

 

לא זו אף זו לעניינינו

 

כלל לא ברור על התופעה השלילית והזלזול של הפרקליטות כמו קצין התגמולים באגף השיקום במשרד הביטחון. מחד, עזות המצח, זלזול בחוק ובבתי המשפט, ובבית המשפט העליון התעלמות מפסק דין, אי ציות לפסק דין שניתן נגד המדינה, ומאידך התעלמות מעדות בשבועה לבג"ץ, או עדות שקר מהמדינה וקצין התגמולים  מהו סדר  גודל העוולה, ענישה לאלה השותפים למקרה.  

 

הרי ברור וקיימת פסיקה, כמו כן ההלכה קובעת כי הסמכות היחידה לשינוי ו/או ביטול פסק-דין של בית-המשפט הנו בית-המשפט לערעורים. כל עוד מדובר בפסק-דין שניתן כדין – חובה על המדינה, קצין התגמולים משרד הביטחון אגף השיקום לבצעו, לציית לצו השיפוטי, ואל לו לקצין התגמולים ליטול לעצמו סמכויות לא לו בדרך לא דרך (ראה ע"א 2124/99 כהן דוד נ' קצין התגמולים, פורסם בנבו).

 

איך יכולים הממונים על מערכת המשפט, הגוף המבצע ומיישם את החוק וההלכה במערכת המשפט במדינת ישראל, כמו היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, שר המשפטים ומבקר המדינה, לחשוב בכלל או לומר ו/או לחשוב כי הכול בסדר ודבר לא קרה פה מלבד מה שנפסק בהלכה בזו הלשון:

"...מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה – ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה..."

 

התעלמות מודעת מהחובה לקיים פסק דין הוא איום ממשי של הדמוקרטיה – אלה דברי עו"ד יהודית קרפ וכמי שהייתה בעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה וזו הלשון:

"...כמעט שני עשורים חלפו מאז שמאיר שמגר, אז נשיא בית המשפט העליון, נתקל בתופעה חמורה של אי ציות לפסקי דין של בתי המשפט. שמגר הזהיר כי "המרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה" .

כעבור 17 שנה, נתקלה באותה התופעה שופטת בית המשפט העליון אילה פרוקצ'יה. גם היא השתמשה במונח החריף "אנרכיה" , כדי להרתיע בפני הסכנה של זילות בית המשפט. "...מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה – ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה...", כתבה השופטת..."  

השופטים מתריעים והרשויות ממשיכות להוליך את המדינה לאנרכיה. ... היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, יהודה וינשטיין, ומבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, לא יוכלו לומר "לא ידענו". לפני שלושה שבועות שלחה להם מי שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (1978- 2002) , יהודית קרפ, חבילת חומר נפץ – תזכיר עב כרס שהכינה בעזרת האגודה לזכויות האזרח..."

 

במקרה שלי, פרקליטות המדינה, משרד הביטחון אגף השיקום, שר הביטחון וקצין התגמולים מטעמו, פשוט מתעלמים מצו שיפוטי של בית המשפט, מתצהיר בשבועה לבג"צ מטעמם, מבית המשפט, ובית המשפט הגבוה לצדק מהתובע, מהחוק הדין וההלכה.

 

חמור הדבר שבעתיים, תוך זלזול בחוק בהלכה בפסיקת בית המשפט, היא דרך הטיפול של היועץ המשפטי לממשלה לעניין כה חמור שהעביר את הטיפול לפרקליט המדינה משה לדור (ראה את הבירוקרטיה ותשובות משרד פרקליט המדינה1 - פרקליט המדינה 2), ומבקר המדינה טוען כי יטפל בנושא בזמנו החופשי (ראה את הבירוקרטיה ותשובות משרד מבקר המדינה המדינה),

 

למרות קביעתו הברורה והחד משמעית של היועץ המשפטי לממשלה לעניין זה בזו הלשון:

"... וינשטיין קובע כי לאחר מתן פסק הדין כנגד המדינה, על הפרקליט המייצג את המדינה לדווח ליועץ המשפטי של הרשות או המשרד הרלוונטי על דבר מתן פסק הדין, עוד באותו יום. היועץ המשפטי יעביר הנחיותיו לביצוע פסק הדין, למנכ"ל המשרד או לראש הרשות המנהלית, ויבקש לקבל דיווח על כך שפסק הדין בוצע בתוך זמן סביר...".

"... ביצוע פסקי דין של בתי המשפט הוא חובה בסיסית המוטלת על המדינה, וקיום פסקי דין שניתנו נגד המדינה מהווה מרכיב חיוני בבניית אמון הציבור בממשלה ובמוסדות המדינה..."

 

משרד הביטחון, שר הביטחון והכפופים לו אינם מעל החוק, כמו כן היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים, פרקליט המדינה, וכל לשכות הפרקליטות במדינת ישראל וכל הכפופים להם אינם מעל החוק – על זה נאמר ונפסק בבית המשפט העליון בזו הלשון:

 

דברי השופטת א' פרוקצ'יה בבג"ץ 4805/07 המרכז לפלורליזם יהודי-התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך מיום 27/7/08 , פסקה 35.

"...מדינה שבה רשות נוטלת את החוק לידיה – ברצותה, מקיימת צו שפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים זרעי פורענות ואנרכיה, ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות. ... אי קיום הדין, ואי ציות לפסקי דין על ידי רשות שלטונית טומנים בחובם פגיעה ערכית עמוקה לא רק בתשתית הפורמאלית של סדרי השלטון והמשטר, אלא גם בליבה של המסורת ותרבות השלטון הראויה, המשמשים דוגמא ומופת להתנהגות הראויה של בפרט בחברה...".

 

דברי השופט ברק בבג"ץ 428/86 ברזילי נ' ממשלת ישראל, פ"ד מ(3) 505, 621 (1986).

"... אי כיבוד פסק דין של בית המשפט על-ידי אזרח הוא גילוי חמור של פגיעה בשלטון החוק. חמור מכך שבעתיים הוא אי כיבוד החוק של פסק דין על ידי רשות מרשויות השלטון. ... הימנעות רשות שלטונית מציות לפסק-דין של הערכאה שיפוטית הינה מן החמורות ומן המדאיגות שבסכנות האורבות לשלטון החוק במדינה ..."

 

דברי הנשיא שמגר בבג"ץ 5711/91 פורז נ' יו"ר הכנסת, פ"ד מו(1) 299, 308 (1991)

"...מושכלות יסוד של שלטון החוק הן, כי "משניתן פסק דין חובה לקיימו כלשונו וכרוחו" ( דברי הנשיא שמגר בבג"ץ 5711/91 פורז נ' יו"ר הכנסת, פ"ד מו(1) 299, 308 (1991)). חובת הציות לפסקי הדין וכיבודם נמנים על תנאי היסוד עליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. חובה זו "עולה מן הדין, והיא ביטוי להכרח להסדיר חייה של חברה לפי נורמות בסיסיות. המאפשרות קיומה של מסגר ת מאורגנת בה שולט החוק" (שם). בלא ציות לפסק דיו של בתי המשפט, מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה...".

 

לו זו אף זו לא מקובל ובניגוד לחוק לדין ולהלכה כי מגישים עדות בכתב בתצהיר בשבועה לבית הדין הגבוה לצדק ומתעלמים ממנו לחלוטין – החמור והמביש מכל כי היועץ המשפטי לממשלה, כמו שר המשפטים, פרקליט המדינה, וכל עובדי לשכות הפרקליטות במדינת ישראל נותנים יד ומתעלמים מהעובדות החמורות, מהעובדה כי פסק הדין שניתן והפך לפסק דין חלוט לא בוצע על ידי קצין התגמולים במשרד הביטחון אגף השיקום, כמו התעלמות מוחלטת מתצהיר בשבועה שהוגש על-ידי המדינה לבית הדין הגבוה לצדק בחתימתו של קצין התגמולים שעל פניו זה גובל במסגרת של עדות שקר...

 

ונוסיף ונדגיש כי החמור מכל כי  מלשכתו של פרקליט המדינה נאמר בזו הלשון:

"... עם ההחלטה כאמור, הסתיים טיפול הפרקליטות בתיק זה, וההחלטה הועברה יחד עם הוראות ביצוע, אל לקצין התגמולים, להמשך טיפול..." – זו טעותו של פרקליט המדינה כמו הפרקליטות. כי לתת הוראה לחשב אגף השיקום במשרד הביטחון מפרקליטת מחוז ת"א ע"י עו"ד נעמי שטרן אינה הוראה לקצין התגמולים ו/או ליועץ המשפטי של משרד הביטחון אגף השיקום, ויתרה מזאת עובדה היא שעד עצם היום הזה קצין התגמולים לא ביצע את הוראת החוק, ההלכה והפרקליטות, ביצוע החלטת פסק-הדין של ועדת הערעורים ע"נ 317/94, אלא התעלמות מוחלטת מפס"ד, מהדין ומההלכה.

 

פעולתה של הפרקליטות היא בניגוד לדין ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שזו לשונו:

"... וינשטיין קובע כי לאחר מתן פסק הדין כנגד המדינה, על הפרקליט המייצג את המדינה לדווח ליועץ המשפטי של הרשות או המשרד הרלוונטי על דבר מתן פסק הדין, עוד באותו יום. היועץ המשפטי יעביר הנחיותיו לביצוע פסק הדין, למנכ"ל המשרד או לראש הרשות המנהלית, ויבקש לקבל דיווח על כך שפסק הדין בוצע בתוך זמן סביר...".

"... ביצוע פסקי דין של בתי המשפט הוא חובה בסיסית המוטלת על המדינה, וקיום פסקי דין שניתנו נגד המדינה מהווה מרכיב חיוני בבניית אמון הציבור בממשלה ובמוסדות המדינה..."

 

אדוני פרקליט המדינה 

ראה  תשובה חריפה לתגובת לשכת פרקליט המדינה, מר משה לדור בעקבות בקשה מפורטת על    אי ציות המדינה לפסקי דין של בתי משפט, נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה בתאריך 11/04/2011 (מספרנו: 2011-0004-3719) , אשר נמסרה לטיפולו של פרקליט המדינה בתאריך 14/04/2011 (סימוכין: 2011-0047-4467) ונשלחה תגובה מלשכת פרקליט המדינה, לגרוסמן בנימין בתאריך 16/05/2011, שהינה תשובה מביכה לנושא כה חמור וכה רציני – לעיונך ולטיפולך.

 

לסיכום שר הביטחון צריך לפחות לבוא ולהגיד - "טעינו". נשיא ארצות הברית עשה את זה -  ג'ורג' בוש עמד על מדשאת הבית הלבן אחרי מלחמת עיראק השנייה ואמר - "לא שיקמנו את פצועינו כמו שצריך". הוא פיטר את כל המערך השיקומי שלו. העיף אדמירל ארבעה כוכבים. זה יכול להיעשות גם כאן, אבל אני לא מאמין שזה באמת יקרה.


 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ