אינדקס אתרים - HH2
 

oracle

 
 

oracle

F:oracleappavnersrv1product12.1.0dbhome_1BINsqlplus.exe    >> 12c >>orcl1 >>1521
F:oracleappavnerproduct11.2.0dbhome_1BINsqlplus.exe         >> 11g >>orcl2 >>1522
 
 
-------------
TNSNAMES.ORA
sqlnet.ora
 
-------------
oracle 12c
instance:orcl1
home:F:oracleappavnersrv1product12.1.0dbhome_1
https://nofar-pc:5500/em/shell#/dbhome/show_regions?accessibility=false
 
----------------start------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
 
plsql__ 
 
SQL> conn / as sysdba
 
sqlplus system/12345678@nofar-pc:1521/orcl1
sqlplus system/12345678@nofar-pc:1522/orcl2
sqlplus system/12345678@laptop2tshb:1521/xe
 
 
sqlplus sys/12345678@nofar-pc:1521/orcl1 as sysdba
sqlplus sys/12345678@nofar-pc:1522/orcl2 as sysdba
sqlplus sys/12345678@laptop2tshb:1521/xe as sysdba
 
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect
descriptor
 
SQL> conn / as sysdba
 
 
/* user */        show user;
/* user */        show parameter instance_name;
/*host_name */    select host_name from v$instance;
 
/*tablespace */   SELECT tablespace_name from dba_tablespaces;
/*tablespace */   CREATE TABLESPACE zabi_01 DATAFILE 'zabi_01.dbf' SIZE 40M     ONLINE;
/*tablespace */   DROP TABLESPACE zabi_01 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
http://www.techonthenet.com/oracle/tablespaces/alter_tablespace.php
 
 
/*datafiles */    SELECT NAME FROM   V$DATAFILE;
/*datafiles */    SELECT file_name,tablespace_name FROM dba_data_files
/*cls */          cl scr  = clear screen 
/*path*/          select directory_path as ora_path from dba_directories
/*v$__*/          SELECT  NAME, TYPE FROM V$FIXED_TABLE WHERE NAME LIKE 'V$%';
 
 
 
 
SELECT TRANSLATE('zabi', 'z', 'xxx') FROM dual; 
SELECT REPLACE  ('zabi', 'z', 'xxx') FROM dual; 
The Replace Function replaces single character with (multiple) characters.
Translate Function replaces sinlge character with (sinlge) character only.
 
----------------finish-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------
 
באיזה מחשב ??? 
F:oracleappavnersrv1product12.1.0dbhome_1BINsqlplus.exe    >> 12c >>orcl1 >>1521
F:oracleappavnerproduct11.2.0dbhome_1BINsqlplus.exe         >> 11g >>orcl2 >>1522
 
SQL> conn / as sysdba
 
SQL> conn reayon/12345678@laptop2tshb/xe
Connected.
 
 
-------------
TNSNAMES.ORA
sqlnet.ora
 
-------------
באיזה מחשב ??? 
oracle 12c
instance:orcl1
home:F:oracleappavnersrv1product12.1.0dbhome_1
https://nofar-pc:5500/em/shell#/dbhome/show_regions?accessibility=false
 
-------------
c:>
sqlplus system/12345678@nofar-pc:1521/orcl1
sqlplus system/12345678@nofar-pc:1522/orcl2
sqlplus system/12345678@laptop2tshb:1521/xe
 
sqlplus sys/12345678@nofar-pc:1521/orcl1 as sysdba
sqlplus sys/12345678@nofar-pc:1522/orcl2 as sysdba
 
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect
descriptor
---------------------
tablespace__
http://www.techonthenet.com/oracle/tablespaces/   = פגז - לא למחוק
 
select default_tablespace from dba_users where username='SCOTT';
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בניית אתר חינם 
 

 

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ