אינדקס אתרים - אתר בדיקות
קוד שם מתארח שעה יום מזכירה חדר  התבטל נושא
161 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
832 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
285 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
569 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
919 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
826 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
190 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
545 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
186 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
928 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
216 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
913 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
676 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
552 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
865 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
836 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
889 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
163 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
169 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
761 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
178 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
157 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
558 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
659 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
751 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
852 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
899 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
962 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
239 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
164 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
765 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
666 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
567 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
789 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
670 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
56 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
556 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
766 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
565 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
675 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
565 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
576 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
567 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
677 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
765 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
567 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
576 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
566 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
533 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
355 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
321 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
333 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
232 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
698 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
655 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
999 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
736 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
367 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
232 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
765 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
111 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
122 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
333 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
222 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
555 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
778 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
121 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
777 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
123 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
564 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
599 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
656 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
322 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
214 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
702 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
290 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
976 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
788 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
587 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
199 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
188 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
177 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
166 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
155 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
144 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
133 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
575 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
222 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
333 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
444 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
555 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
666 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
777 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
888 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
999 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
898 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
797 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
191 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
181 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
161 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
171 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
151 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
141 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
131 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
121 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1877 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
5755 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
8595 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
728 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
2989 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
5372 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
7192 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
6729 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
6291 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
8585 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
7272 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
9595 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
5626 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
6267 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
7282 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
7267 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
7128 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
2572 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
6262 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
5252 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
6272 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
7289 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
6622 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1111 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
2222 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
3333 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
4444 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
5555 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
6666 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
7777 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
8888 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9999 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9111 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9222 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
9333 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9444 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9555 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9666 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
9777 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9888 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
9999 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
8979 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
7726 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
7575 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
6565 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
6186 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1180 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
1480 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
2286 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
2286 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
2680 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
2180 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
2192 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
2485 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
2172 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
2283 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
2473 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
6180 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
6482 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
6560 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
6252 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
3180 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
2126 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
4100 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
2120 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
4100 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
4401 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
8408 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
4160 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
4100 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
4417 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
4138 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
4171 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
6100 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
6440 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
8400 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
6405 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
4154 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
1910 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
2610 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
3481 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
3482 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
3188 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
3187 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
31706 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
31801 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
3180 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
31804 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
31829 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
31833 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
3184 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
31849 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
31850 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
3280 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
32806 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
34823 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
3470 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
34807 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
38091 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
34820 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
24717 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
348268 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
328138 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
318634 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
318873 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
318881 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
247320 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
347062 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
347070 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
317107 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
317123 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
348102 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
325159 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
775262 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
338335 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
338731 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
342337 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
342352 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
318022 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618017 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618850 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
648311 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
630996 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614669 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
615823 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
644773 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
625160 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613976 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640664 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
614479 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613869 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610063 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610071 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610089 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613950 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611806 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612119 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612945 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613265 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
630210 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640714 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
640102 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614297 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
770057 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
670315 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
641001 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612168 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612689 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644815 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
615021 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612887 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
641191 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
615187 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
214593 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544429 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
525279 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570267 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510024 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510040 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510057 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510065 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513572 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513754 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514018 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
520437 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
530733 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544296 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570259 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514364 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520908 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514463 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541656 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514828 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541979 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514059 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514893 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514356 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
570408 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
542027 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
416644 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514968 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
344440 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
312868 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
312850 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
344523 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
310011 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
310029 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
312231 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
312223 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
313544 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
313619 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
330027 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
342162 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
342170 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
370221 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
312736 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
322065 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
325027 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
344598 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
370262 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
344606 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
771386 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
610022 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
215673 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
414409 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
443234 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510073 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510081 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512814 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
525949 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
525212 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
544676 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210047 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
410050 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
441717 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210062 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
260463 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
261107 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210054 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
260471 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
840686 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
613240 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614073 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640763 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614271 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612853 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
644633 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
610030 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
610048 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
611574 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612044 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612374 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612564 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612986 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640052 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
644054 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
614255 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
615641 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
670208 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614537 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
615690 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644492 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644690 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644658 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
614628 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625129 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615435 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
613919 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
614990 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615252 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
413104 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
444778 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
441857 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
612861 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
120014 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
228494 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
219162 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
219550 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
228080 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
248112 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
249151 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
217505 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
213645 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618090 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
618694 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614867 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
611301 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
613588 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640524 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
215665 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
441220 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
413989 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
460501 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
414961 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
140913 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
131292 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
111328 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
239822 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
240622 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
360149 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840033 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210088 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
240606 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
331017 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
214601 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410068 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
214569 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
210104 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
430538 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
420653 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
415638 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
415646 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
415653 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
415661 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
415059 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
398 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
414 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
413591 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
413765 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
413807 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
786 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
794 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
802 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
836 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
950 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
968 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
992 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1008 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
189001 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
442087 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1057 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1065 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
442095 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
442111 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
442129 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
420273 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
412155 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
442152 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
416248 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1321 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1354 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1370 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
416297 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
232926 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1479 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1487 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
416347 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
416354 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
442194 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
442202 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
1552 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
241018 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
242610 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
416412 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
282350 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
442269 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1701 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1834 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
416545 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338145 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338178 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338285 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
2048 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
338459 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
2113 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
2121 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
338673 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
338749 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
338830 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
414318 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
440966 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
416503 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
416990 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
413690 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
440883 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
444331 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
444810 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
421065 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
445031 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
610055 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
141648 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
142406 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
218743 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
219139 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
219576 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
800045 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
228163 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
247239 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
228569 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
247106 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
215319 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
218578 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
219824 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
248211 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
338566 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
618165 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
618355 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
618785 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210120 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
261099 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
770610 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210138 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
260422 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
124305 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
114173 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
125054 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
141218 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
140764 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
841031 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
112250 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
125161 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
111385 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
142174 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
114249 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
112912 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
114058 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
612572 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
416735 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
414292 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
413377 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
414417 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
414557 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
414581 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
440925 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
444802 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
411025 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
213090 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614370 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614388 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610097 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
613885 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614198 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615781 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614776 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614123 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614412 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615831 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614800 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640807 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614859 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640748 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
640672 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612747 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644740 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613984 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613703 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613729 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613737 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613992 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613745 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613828 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614024 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614040 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
625145 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614115 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614461 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644369 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
644377 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644484 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611368 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611376 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
611749 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611889 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611905 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611947 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
611962 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611970 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612283 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612333 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612382 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612408 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612440 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612556 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612697 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612762 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612804 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612911 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612929 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613000 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613125 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613208 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613281 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613455 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613521 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613539 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613547 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613554 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613596 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
613604 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613620 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613661 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
616847 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620120 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620153 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620500 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620526 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
630764 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
630905 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640573 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640698 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
640128 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640136 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644187 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644195 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644260 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644310 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644385 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640482 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
640581 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644146 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644153 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614131 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644252 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644625 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770412 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
670331 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640722 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
614438 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
614503 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
614511 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644583 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
614552 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640755 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
644427 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
770461 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
670463 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640821 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614875 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614487 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
620328 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614339 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614313 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614735 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
614156 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614909 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612648 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612663 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612671 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614917 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640839 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640847 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
614933 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614958 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614966 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640870 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
640888 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640912 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612630 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612101 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
640953 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612143 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614248 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
640987 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640995 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
620070 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
611103 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
611533 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640334 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612226 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
641076 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
614008 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
640516 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
645028 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625194 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
612960 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615005 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
641134 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644823 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
612341 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
612424 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
612838 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615039 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
641167 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625202 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
620567 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
641217 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615088 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641225 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615112 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641266 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
775296 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641274 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641282 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641290 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
641043 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615237 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641308 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
213231 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
771162 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770081 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770099 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
680025 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641209 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644302 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
615799 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
615815 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614842 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613489 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614214 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610162 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613836 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610121 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610139 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610147 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610154 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610188 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610204 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
611277 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611384 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611392 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611467 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
611566 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611632 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611830 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611996 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612473 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612515 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612523 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612903 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613356 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613406 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613448 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613505 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
613612 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613638 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
616839 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
620013 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
620062 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
620112 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
630715 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
630962 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
631127 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640060 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640078 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
644278 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644286 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644401 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
670059 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
670216 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
670430 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
625046 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614230 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
630095 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
670067 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614396 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614404 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644559 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644443 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610196 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644294 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614610 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614420 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
625095 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
645010 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615864 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
170738 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640896 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640938 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
640946 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
617001 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640540 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613026 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
612416 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644450 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612895 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
641183 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
615047 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
615070 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
620351 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
641241 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
641258 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
644831 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
641340 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
328096 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
318071 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
315663 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318063 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318105 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
318402 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
318436 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318501 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318592 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
328013 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
349027 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
348011 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
348219 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
378059 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
348185 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
328120 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
348326 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318139 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
248195 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
317099 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318667 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
348342 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
338046 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
338327 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
338376 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
610212 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
644161 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612713 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
660134 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
840058 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
613133 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
615377 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
415992 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
424010 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
410100 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
410126 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
412429 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
420133 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
420430 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
440206 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
444570 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
448043 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
470435 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
476986 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
480178 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
444711 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
441766 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
170670 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
425157 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
1040 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
442145 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
416594 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
640771 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620054 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615625 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614578 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613927 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614602 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615740 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615724 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613935 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644641 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614081 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
644682 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614636 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615716 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613695 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613810 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
614032 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
614057 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
625137 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
616987 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
616995 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613786 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644765 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614545 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
615492 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614644 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
620534 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
644708 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
611640 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611764 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610238 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610246 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610253 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610261 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610279 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610295 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610303 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
620310 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610311 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610329 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610337 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610352 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610378 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610386 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
610402 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611285 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611343 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611350 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
611400 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611657 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611814 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
611939 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612036 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612176 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612184 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612275 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612390 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612465 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612481 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612531 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612614 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612622 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612788 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
612978 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613042 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613059 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613117 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
613166 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613216 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613315 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613380 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
613430 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613471 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615484 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615500 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615575 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615583 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615591 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615609 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
616821 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
616862 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
616896 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
616912 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620021 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620039 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620047 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620104 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620195 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620203 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
625897 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
630111 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
630160 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
630970 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
640037 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
640045 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613141 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
640094 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614065 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
644393 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
670026 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
670042 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614180 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
770024 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614305 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
614495 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
640177 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644211 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
770826 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
645002 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
620286 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
670810 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
670299 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615658 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615534 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625061 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644534 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
644567 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644575 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625079 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
640193 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
644328 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644526 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644724 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
770016 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
640011 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
612317 רועי בתי 08:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
770552 רועי אלי 08:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
640557 רועי נועה 09:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
620336 רועי גל 09:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625012 רועי בתי 10:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
625020 רועי אלי 10:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
615765 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614701 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614719 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614149 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
615476 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
625905 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
614768 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
630137 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
615856 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
620542 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
170746 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
620559 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
613067 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640961 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
672014 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615443 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
641019 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
612069 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
613034 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
641035 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
648170 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641084 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640359 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615419 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615427 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640367 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641118 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641142 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620419 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615104 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615161 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
615880 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
670836 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615195 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615898 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644849 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641878 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
775338 רועי בתי 08:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
775346 רועי אלי 08:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
775353 רועי נועה 09:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
775387 רועי גל 09:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
615260 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
411231 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
660019 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840652 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610220 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
230253 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
844050 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
270504 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
771287 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
213769 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
214692 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
240754 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
240820 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
217372 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
218099 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
219568 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
228528 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
228387 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
249235 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
228593 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
226001 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
228353 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
236950 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
217810 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
217885 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
249219 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
247403 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
413005 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770107 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
421156 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
218222 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
218230 רועי בתי 08:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
247122 רועי אלי 08:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
247171 רועי נועה 08:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
288191 רועי גל 08:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618108 רועי בתי 09:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618595 רועי אלי 09:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
618702 רועי נועה 10:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618793 רועי גל 10:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
648287 רועי בתי 11:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618819 רועי אלי 11:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
618876 רועי נועה 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
618892 רועי גל 12:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
312942 רועי בתי 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
124248 רועי אלי 13:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
144337 רועי נועה 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
140939 רועי גל 14:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
141739 רועי בתי 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
140897 רועי אלי 15:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
111849 רועי נועה 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
113324 רועי גל 16:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210179 רועי בתי 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
260646 רועי אלי 17:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
840090 רועי נועה 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
112094 רועי גל 18:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338509 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
440438 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
460030 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
840066 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
840728 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
460402 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
218115 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
248179 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
219196 רועי בתי 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
228411 רועי אלי 24:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
228551 רועי נועה 24:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
217331 רועי בתי 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612820 רועי אלי 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
410167 רועי בתי 08:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
410175 רועי אלי 08:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
415042 רועי נועה 09:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610428 רועי גל 09:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770362 רועי בתי 10:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
840413 רועי אלי 10:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
841213 רועי נועה 11:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613331 רועי גל 11:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
641316 רועי בתי 12:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210203 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
210211 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
260406 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
840074 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
771311 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
210229 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
260398 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840629 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
111724 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
444513 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
844027 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
414797 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
441089 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
840579 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
411165 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
444000 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410191 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
841130 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410209 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
110031 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
141655 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
160689 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
288134 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612093 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
618215 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
660399 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
612325 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
771063 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
840306 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770990 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
840298 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620237 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
441642 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
370080 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610436 רועי בתי 08:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210252 רועי אלי 08:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
412528 רועי נועה 09:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
440560 רועי גל 09:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
640649 רועי בתי 10:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210302 רועי אלי 10:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
210310 רועי נועה 11:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210260 רועי גל 11:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210286 רועי בתי 12:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210294 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
212795 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
212902 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
213256 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
216853 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
220103 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
225854 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
230060 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
240127 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
215756 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
244202 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
244525 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
244541 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
214403 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
210278 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
244038 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
270157 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
214429 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
225169 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
270470 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
244624 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
130039 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
125047 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113639 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113647 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
114330 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
114348 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
114355 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
144600 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113670 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
140202 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
115915 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
140228 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
140848 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
144634 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
114397 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
111179 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
124040 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
131052 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
111567 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
131094 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
131102 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
131144 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
142034 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
125153 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
113522 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113530 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
117358 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
112458 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
114363 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
112078 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
134601 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
142216 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
110056 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
110064 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
124057 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
124065 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
111013 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
111088 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
114371 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
112334 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
144642 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
113829 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
113837 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
144659 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
144667 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
112904 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
115683 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
115691 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
114165 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
120279 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
136010 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
142349 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
160135 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
160267 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
160424 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
160432 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
160507 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
307 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
315 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
323 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
349 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
356 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
364 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
372 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
380 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
406 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
163923 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
160572 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
134619 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
165605 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
165738 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
165837 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
612 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
166769 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
646 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
172023 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
174409 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
174623 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
174631 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
174649 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
174748 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
711 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
729 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
175448 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
175703 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
745 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
760 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
183269 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
851 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
184002 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
187138 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
188060 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1016 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1206 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
193185 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
193599 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
194472 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1230 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
197798 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
199117 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1297 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1305 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
226340 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
226670 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
226803 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
1438 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1453 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
227439 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
236299 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
238121 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
238527 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
238592 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
239863 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
241596 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
241604 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1578 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1586 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
246033 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1594 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
248906 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
267708 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
267963 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
273086 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
288027 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1800 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
338087 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338244 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1974 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1982 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
2022 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
338418 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338665 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
2139 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
2147 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
2154 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
338756 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
343921 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
343947 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
113662 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
144196 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
141903 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
131219 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
132282 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
124206 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
114306 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
113514 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
112102 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113928 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
142125 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
316836 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
160093 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
160101 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
142182 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
113951 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
124099 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
124222 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
114132 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113134 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
113621 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
124230 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
142232 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
142240 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
142661 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
160283 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
160390 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
160408 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
160440 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
160606 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
160655 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
163022 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
164186 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113894 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
113845 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
164673 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
430 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
505 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
497 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
165746 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
165753 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
539 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
168344 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
638 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
168351 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
661 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
679 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
737 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
752 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
176792 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
810 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
828 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
184085 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
187146 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
189894 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
1073 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1081 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
190090 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
194753 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
199752 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1263 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1271 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
226787 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
1396 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
1404 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1412 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
1420 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
227108 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1461 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
229617 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
238097 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
1495 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
237537 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1529 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1537 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
239970 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
267922 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
284018 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1644 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1651 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
284042 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
284091 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
288076 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
288126 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1727 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1750 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
1768 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
1776 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
338129 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
338137 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
338251 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
2071 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
338517 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410258 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
480145 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840082 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
844035 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
841007 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
414607 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
524116 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514588 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541276 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541151 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541086 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544486 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513663 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541102 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541284 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544437 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
525295 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541540 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541557 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
520924 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541433 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544650 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514646 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541573 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514554 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514562 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514570 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514679 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514687 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520254 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541185 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514067 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
444505 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
415877 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541599 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
344119 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
344127 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541243 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541326 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
544270 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
544379 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514182 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514190 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514216 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514265 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514281 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
524017 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
544239 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
544247 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
544189 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541474 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541482 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541490 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
541508 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
510099 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
510107 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510115 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
510123 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510149 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510156 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510164 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
510180 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510198 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510206 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541367 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
512103 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512111 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512129 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512152 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
512160 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512178 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512186 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512632 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
512640 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512764 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512848 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512855 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513267 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513275 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513366 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513424 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513507 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513515 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513622 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
514026 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513762 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513770 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513788 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513796 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513804 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513812 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513820 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513838 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513846 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513853 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
513861 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
513879 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513887 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513895 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513903 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
513911 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513929 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513937 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513945 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
513952 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513960 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513978 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513986 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
525089 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
514380 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
514034 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
514091 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
525097 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514323 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520015 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
525113 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514331 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520593 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520874 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
525766 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541300 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
530634 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
533190 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
540963 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
540971 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
540989 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541177 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541201 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541219 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541227 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541235 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541318 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
540377 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514430 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
540393 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
540401 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
530741 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544197 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544205 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
544213 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544221 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544254 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544361 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541565 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
540849 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
540856 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
540930 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541052 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541060 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541078 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570234 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541128 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541136 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514083 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570176 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541391 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541409 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514596 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570689 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
444786 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514414 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514455 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514471 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541359 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541417 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541425 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
541441 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
770222 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570226 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
413138 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
544460 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544445 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544452 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514109 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541144 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
544346 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541292 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541334 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
540385 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541607 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
515247 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541623 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514695 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514448 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
516807 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
525063 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541458 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514620 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514489 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514497 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514349 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541524 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514703 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541631 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520767 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541664 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541672 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541680 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541698 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
841221 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541706 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541714 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514752 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
541722 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
514778 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
514786 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514794 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541748 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
514810 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
541771 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
572016 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541813 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
540526 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513069 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513291 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541821 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541847 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
541854 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
541862 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541870 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
513499 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
540682 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541896 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
541904 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
541912 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541938 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541946 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541953 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
541961 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
525030 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
520775 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
1222 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
540609 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541987 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
540708 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541995 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
542043 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
1602 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
1610 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
512053 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
542050 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
542068 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
775106 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
525345 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
520296 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
542084 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
444794 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
844076 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
841239 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
213272 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615211 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615245 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
410233 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
413153 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
414953 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
410241 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
441501 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
312843 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
370395 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
310078 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
310086 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
310128 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
312181 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
313650 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
142810 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
313478 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
338426 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
348276 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
348292 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
318089 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
318196 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
318287 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
347096 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
218875 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
219261 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
249227 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
318329 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
219725 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
248674 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
217893 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
169656 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610469 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
610477 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
641092 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210336 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
310094 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
320549 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
414284 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
520023 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
525261 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514133 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
514158 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544478 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
514174 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
544643 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
520585 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
540492 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510214 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510222 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510230 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510255 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510263 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510271 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510289 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512558 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512566 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
512574 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512822 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512830 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512889 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
512988 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513002 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513028 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513036 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
513101 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513176 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513218 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513309 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
513390 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513440 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513465 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513549 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
513556 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
513671 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
513697 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
513739 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
513994 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
516898 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
516963 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
520619 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
525121 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
571273 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
540369 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
540351 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
540674 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
515312 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
571240 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770586 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
570630 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
570713 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
571158 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
512871 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
571224 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
541003 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
571174 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
544668 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
514224 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514505 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
545038 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541763 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
541888 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
514901 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
542019 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
514927 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
542076 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
512202 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
113795 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
168054 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
217414 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
248757 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
218123 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
218511 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
219469 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
219477 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
228296 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
278267 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
248625 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
228643 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
248856 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
227496 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
775247 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
218131 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
219303 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
247833 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
247874 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
770925 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
418046 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
418244 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
418335 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
448050 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
441907 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
418418 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
448316 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
317032 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318097 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
318519 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
328104 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
348201 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
218149 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
247098 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612085 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
610493 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
640599 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210344 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
771352 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
160481 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
214247 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
213827 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
770065 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
410274 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
460220 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
141002 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
125039 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
113811 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
112276 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
125096 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
112490 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
113241 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
174607 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
770230 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
840710 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
410290 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770909 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
410308 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
460196 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770677 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
160077 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
210351 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
260794 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
415604 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
410324 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
413443 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
444018 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
444620 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
415117 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
441634 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
413740 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
416636 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
540591 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
540344 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510313 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510321 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510339 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510347 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510354 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
510362 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512996 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
516856 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
516864 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
520031 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
525774 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
540021 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570200 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
512590 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
570424 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
525220 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
515197 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
520262 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
210369 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
771345 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210377 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
770917 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
210385 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
416016 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
421099 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410340 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
410357 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
420422 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
440198 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
416073 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
444026 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
440834 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
460188 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840371 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
470468 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
900100 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
170654 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
412130 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
413963 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
416370 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
442236 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
261081 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
212944 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210328 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
260489 רועי נועה 13:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
840108 רועי גל 13:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
214205 רועי בתי 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612655 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210427 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
216879 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
770636 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
210435 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610535 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
660423 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210021 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
416123 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
410373 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
410399 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
413518 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
444836 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
470237 רועי נועה 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
442277 רועי גל 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
416008 רועי בתי 22:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
417071 רועי אלי 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
213447 רועי נועה 23:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
215350 רועי גל 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
770420 רועי בתי 24:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
310136 רועי אלי 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
320200 רועי נועה 25:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
414748 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
410407 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
410415 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
413112 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
414565 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
444422 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן דברים
442053 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
414532 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
410431 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
460345 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
210443 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
613224 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210450 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
770792 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
260331 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840397 רועי אלי 14:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
770685 רועי נועה 15:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210468 רועי גל 15:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
614529 רועי בתי 16:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
610543 רועי אלי 16:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
660100 רועי נועה 17:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
210484 רועי גל 17:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
218164 רועי בתי 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
219170 רועי אלי 18:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
248633 רועי נועה 19:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
217356 רועי גל 19:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
800128 רועי בתי 20:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
238030 רועי אלי 21:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
215244 רועי נועה 21:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
612010 רועי גל 22:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210492 רועי בתי 22:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
770115 רועי אלי 23:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
210500 רועי נועה 23:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
215152 רועי גל 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
225888 רועי בתי 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
228502 רועי אלי 25:00:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
844068 רועי נועה 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
225292 רועי בתי 08:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
270538 רועי אלי 08:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
213116 רועי נועה 09:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
114082 רועי גל 09:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
160374 רועי בתי 10:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
612606 רועי אלי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
660381 רועי נועה 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
771303 רועי גל 11:30 רביעי ענבר 5 כן הדפסה
218040 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
228601 רועי אלי 12:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
247163 רועי בתי 13:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
217109 רועי אלי 13:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
218180 רועי נועה 14:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
219238 רועי גל 14:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
248252 רועי בתי 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
630673 רועי אלי 15:30 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
613109 רועי נועה 16:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
615732 רועי גל 16:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644062 רועי בתי 17:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
625087 רועי אלי 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
615682 רועי נועה 18:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
613679 רועי גל 18:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
610576 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
614099 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
634105 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
644419 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610592 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
644039 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
670513 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
610584 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
611418 רועי בתי 23:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
611491 רועי אלי 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
611509 רועי נועה 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
611723 רועי גל 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
611780 רועי בתי 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
612218 רועי אלי 19:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612291 רועי נועה 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612457 רועי גל 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
612770 רועי בתי 21:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
613083 רועי אלי 21:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
613257 רועי נועה 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
616813 רועי גל 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
620211 רועי בתי 23:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
620294 רועי אלי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
631283 רועי נועה 08:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
631028 רועי בתי 09:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
639021 רועי אלי 09:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
644013 רועי נועה 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640086 רועי גל 10:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640243 רועי בתי 11:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
625053 רועי אלי 11:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
644666 רועי נועה 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614321 רועי גל 12:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
640854 רועי בתי 13:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
614982 רועי אלי 13:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
612077 רועי נועה 14:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
641126 רועי גל 14:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
615203 רועי בתי 15:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
775361 רועי אלי 15:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
641332 רועי נועה 16:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
210526 רועי גל 16:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210534 רועי בתי 17:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
210542 רועי אלי 17:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
260307 רועי נועה 18:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
840132 רועי גל 18:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
770123 רועי בתי 19:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
618181 רועי אלי 19:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
618207 רועי נועה 20:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
618587 רועי גל 21:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
618611 רועי בתי 21:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
618769 רועי אלי 22:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
210559 רועי נועה 22:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
770644 רועי גל 23:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
444877 רועי בתי 23:30 רביעי ענבר 5 כן אוכל
425934 רועי אלי 24:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
444349 רועי נועה 24:30:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410456 רועי גל 25:00:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
410464 רועי בתי 25:30:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
411066 רועי אלי 08:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
411082 רועי נועה 08:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
412510 רועי בתי 09:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
413229 רועי אלי 09:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
413476 רועי נועה 10:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
414375 רועי גל 10:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
414573 רועי בתי 11:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
420034 רועי אלי 11:30 רביעי ענבר 5 לא אוכל
420414 רועי נועה 12:00 רביעי ענבר 5 לא אוכל
440537 רועי גל 12:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
444224 רועי בתי 13:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
470609 רועי אלי 13:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
470138 רועי נועה 14:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
411587 רועי גל 14:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
415232 רועי בתי 15:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
470526 רועי אלי 15:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
441006 רועי נועה 16:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
444851 רועי גל 16:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
415257 רועי בתי 17:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
421040 רועי אלי 17:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
441410 רועי נועה 18:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
441840 רועי גל 18:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
415547 רועי בתי 19:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
416289 רועי אלי 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
416511 רועי נועה 20:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
775064 רועי גל 21:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
417139 רועי בתי 21:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
270223 רועי אלי 22:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
214056 רועי נועה 22:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
214080 רועי גל 23:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
210575 רועי בתי 23:30 חמישי ענבר 5 כן אוכל
270462 רועי אלי 24:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
240812 רועי נועה 24:30:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
360016 רועי גל 25:00:00 חמישי ענבר 5 לא אוכל
310169 רועי בתי 25:30:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
770701 רועי אלי 19:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
410498 רועי נועה 19:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
410506 רועי גל 08:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
113084 רועי בתי 08:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
213884 רועי אלי 09:00 רביעי ענבר 5 לא דברים
240572 רועי נועה 09:30 רביעי ענבר 5 לא דברים
170522 רועי גל 10:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
544171 רועי בתי 10:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
544395 רועי אלי 11:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
514299 רועי נועה 11:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
541169 רועי בתי 12:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510388 רועי אלי 12:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510396 רועי נועה 13:00 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510404 רועי גל 13:30 רביעי ענבר 5 לא הדפסה
510412 רועי בתי 14:00 רביעי ענבר 5 כן אוכל
510420 רועי אלי 14:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
510438 רועי נועה 15:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
510446 רועי גל 15:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
510453 רועי בתי 16:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
510461 רועי אלי 16:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
512210 רועי נועה 17:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
512665 רועי גל 17:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513093 רועי בתי 18:00 חמישי ענבר 5 כן אוכל
513333 רועי אלי 18:30 חמישי ענבר 5 לא אוכל
513523 רועי נועה 19:00 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
513648 רועי גל 19:30 חמישי ענבר 5 לא הדפסה
516823 רועי בתי 20:00 חמישי ענבר 5 כן הדפסה
520049 רועי אלי 21:00 חמישי ענבר 5 לא