אינדקס אתרים - חיפוש תלמיד
ת"ז שם  משפחה כיתה כתובת ישוב
618603 נווה-מדבר מוסד רגיל ה   אבו ג'ווייעד )שבט(
118018 אבו גוש מוסד רגיל ה כפר אבו גוש ראשיד 1 אבו גוש
148080 מכללת טומשין אבו גוש מוסד רגיל ה רח' דרך השלום אבוגוש אבו גוש
228668 יסודי השלום אבו גוש מוסד רגיל ה אבו גוש אבו גוש
228676 יסודי השלום אבו גוש מוסד רגיל ה אבו גוש אבו גוש
268029 טכנולוגי הארמון חנ"מ מוסד רגיל ה אבו גוש אבו גוש
218024 ממלכתי ב  אבו סנאן מוסד רגיל ה אבו סנאן אבו סנאן
219220 ממלכתי א' אבו סנאן מוסד רגיל ה אבו  סנאן אבו סנאן
248559 אבו-סלים סלמאן אלשיך מוסד רגיל ה כפר אבו סנאן אבו סנאן
217299 ממלכתי ג' אבו סנאן מוסד רגיל ה שכונת חיילים משוחררי אבו סנאן
228379 חינוך מיוחד אבו סנאן מוסד רגיל ה כפר אבו סנאן אבו סנאן
247361 טכנולוגי אבו סנאן מוסד רגיל ה כפר אבו סנאן אבו סנאן
618033 אבו קרינאת מוסד רגיל ה אבו קרינאת אבו קרינאת )יישוב(
648220 תיכון אורט אבוקרינט מוסד רגיל ה בית פלט, אבו קרינאת אבו קרינאת )יישוב(
618710 יסודי חדש בבית פלט מוסד רגיל ה בית פלט אבו קרינאת אבו קרינאת )יישוב(
625228 מתי"א בסמ"ה מוסד רגיל ה אבו קרינאת בסמ"ה אבו קרינאת )יישוב(
318055 איבטין מוסד רגיל ה איבטין אבטין
212670 מורשה מד אביבים מוסד רגיל ה אביבים אביבים
410019 ממלכתי אזורי מוסד רגיל ה מושב אביחיל אביחיל
212019 חבד מד -אביטל מוסד רגיל ה אביטל אביטל
410035 ממ"ד שבזי מוסד רגיל ה רח' הבנים שכ' עי אבן יהודה
440180 מקיף הדסים מוסד רגיל ה דאר הדסים אבן יהודה
840850 מקיף הדסים מוסד רגיל ה דאר הדסים אבן יהודה
416081 נוה שמואל מוסד רגיל ה המחתרת          81 אבן יהודה
410027 ממלכתי בכר מוסד רגיל ה רחוב השומרון אבן יהודה
441790 חט"ב אבן יהודה מוסד רגיל ה רח' השומרון אבן יהודה
413864 הדמוקרטי בלב השרון מוסד רגיל ה כפר הנוער ויצ"ו אבן יהודה
417105 יסודי חדש מוסד רגיל ה רח' השומרון אבן יהודה
610014 אזורי אבן שמואל מוסד רגיל ה ד.נ שדה גת אבן שמואל
644005 חט"ב ממ"ד אבן שמואל מוסד רגיל ה ד.נ.שדה גת אבן שמואל
840025 חט"ב ממ"ד אבן שמואל מוסד רגיל ה ד.נ.שדה גת אבן שמואל
640532 אולפנת אבן שמואל מוסד רגיל ה ד.נ. שדה גת אבן שמואל
415463 ממ"ד אבני חפץ מוסד רגיל ה ד.נ.צפון השומרון אבני חפץ
191031 יפתח מוסד רגיל ה ד.נ. ערבות הירדן אבנת
261065 מקיף בית ירח מוסד רגיל ה ד.נ. עמק הירדן אוהלו
348177 חט"ב עין ג'ראר מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-גנם
348243 חטב ואדי אלנסור מוסד רגיל ה אם אל פחם אום אל-פחם
318832 מרפ"ד אם אל-פחם מוסד רגיל ה אם אל-פחם אום אל-פחם
318477 אלחיאם מוסד רגיל ה שכ' מחאג'נה אום אל-פחם
317065 אלמותנבי מוסד רגיל ה שכ' אגבריה אום אל-פחם
318014 אלזהראא מוסד רגיל ה אום אלפחם אום אל-פחם
318030 אבן סינא מוסד רגיל ה שכ' מחג'נה אום אל-פחם
318048 עמר אבן אלחטאב מוסד רגיל ה שכ' מחמיד אום אל-פחם
318279 עין אברהים מוסד רגיל ה עין אברהים אום אל-פחם
318337 עראק אלשבאב מוסד רגיל ה שכ' עראק אל שבב אום אל-פחם
318428 אבן חלדון מוסד רגיל ה שכ' אלשרפה אום אל-פחם
318493 אלחנסאא מוסד רגיל ה שכ' גבארין ת.ד.055 אום אל-פחם
318550 אלאחוה מוסד רגיל ה שכ' עין ג'ראר מחמיד אום אל-פחם
328039 אלאמל חינוך מיוחד מוסד רגיל ה שכונת אלח'לאול אום אל-פחם
328062 מפתן אם אלפחם מוסד רגיל ה אם אל-פחם אום אל-פחם
348235 חט"ב אל גזאלי מוסד רגיל ה אום אל-פחם אום אל-פחם
347047 חט"ב ב' - אלראזי מוסד רגיל ה שכון מערבי אום אל-פחם
348037 מקיף אם אל פחם מוסד רגיל ה אם אל פחם אום אל-פחם
378091 נעמת מוסד רגיל ה אם אל-פחם אום אל-פחם
348250 תיכון ח'דיג'ה מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-פחם
247197 חטיבה עליונה ב' מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-פחם
348268 מרכז טכנולוגי מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-פחם
328138 מתי"א אום אל-פחם מוסד רגיל ה ת.ד.2201 אום אל-פחם
318634 יסודי מוסד רגיל ה שכונת עין ג'ראר אום אל-פחם
318873 יסודי שכ' קחאוש מוסד רגיל ה פסגת קחאוש אום אל פח אום אל-פחם
318881 יסודי אל באטן מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-פחם
247320 עתיד אום אל פחם מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-פחם
347062 חט"ב עין ג'ראר מוסד רגיל ה שכונת ען ג'ראר אום אל-פחם
347070 עתיד אלאהליה מוסד רגיל ה קחאוש 873 אום אל-פחם
317107 מחוננים אום אל פחם מוסד רגיל ה ת.ד. 115אום אל פחם אום אל-פחם
317123 יסודי שיכון מערבי מוסד רגיל ה שיכון מערבי אום אל-פחם
348102 אפאק מוסד רגיל ה שכ' אבו לאחם אום אל-פחם
325159 אשכול גנים חמ אסכנדר מוסד רגיל ה רחוב אלאקואס אום אל-פחם
775262 מוסד משרד התמ"ת מוסד רגיל ה אום אל פחם ת.ד 9521 אום אל-פחם
338335 יסודי אלקאוס מוסד רגיל ה עין אלתיני שכ אלקואס אום אל-פחם
338731 אלרשיד מוסד רגיל ה אום אל פחם אום אל-פחם
342337 תיכון אסקנדר מוסד רגיל ה קרית חינוך אסקנדר אום אל-פחם
342352 תיכון קטאין אלשומר מוסד רגיל ה קטאין אום אל-פחם
318022 אום אלקטף מוסד רגיל ה דאר עארה אום אל-קוטוף
618017 אבו כף מוסד רגיל ה אום בטין אום בטין
618850 יסודי חדש אום בטין מוסד רגיל ה אום בטין אום בטין
648311 מקיף חדש אום בטין מוסד רגיל ה אום בטין אום בטין
630996 מעש מוסד רגיל ה ביס אשלים אופקים
614669 ת"ת יסדת עוז מוסד רגיל ה קהילות יעקב 1 אופקים
615823 אפיקי אורות לתרבות מוסד רגיל ה רחוב גולומב אופקים
644773 הדרת תורה מוסד רגיל ה רח' החיד"א 5 אופקים
625160 חבצלת הדרום מוסד רגיל ה גיבורי ישראל אופקים
613976 ת"ת דרכי חיים מוסד רגיל ה חפץ חיים 1009 אופקים
640664 בית יעקב נווה יוכבד מוסד רגיל ה רח' חיים חורי אופקים
614479 ת"ת תורה לשמה מוסד רגיל ה הרב אבוחצירה  5    5 אופקים
613869 ת"ת וב"י דרכי נועם מוסד רגיל ה קבוץ גלויות 25 אופקים
610063 אשלים מוסד רגיל ה הנשיא 03 אופקים
610071 הגבעה מוסד רגיל ה גולומב אופקים
610089 מורשה מוסד רגיל ה רחוב הפלמ"ח     9 אופקים
613950 בית יעקב הדסים מוסד רגיל ה רפאל נקווה 4 אופקים
611806 ת"ת אפיקי אור מוסד רגיל ה קרית הישיבה     0161 אופקים
612119 מורשת ישורון מוסד רגיל ה צה"ל  8 אופקים
612945 אביר יעקב מוסד רגיל ה שכ' בן גוריון אופקים
613265 דוד בן גוריון מוסד רגיל ה שכ בן גוריון אופקים
630210 מרכז נוער מוסד רגיל ה קבוץ גלויות אופקים
640714 ישיבת יוסף לקח מוסד רגיל ה קרית הישיבה אופקים
640102 מוסדות בני  עקיבא מוסד רגיל ה שכ' בן גוריון אופקים
614297 שושנים לבנות מוסד רגיל ה החיד"א 6 אופקים
770057 מדעים ואמנויות עמל 1 מוסד רגיל ה דרך בן גוריון אופקים
670315 מדעים ואמנויות עמל 1 מוסד רגיל ה דרך בן גוריון אופקים
641001 אזורי עתיד אופקים מוסד רגיל ה רח' קיבוץ גלויות 614 אופקים
612168 בית יעקב סיני מוסד רגיל ה הרב חורי 959 אופקים
612689 ת"ת הדרת תורה-דעת חי מוסד רגיל ה קבוץ גלויות 08 אופקים
644815 חטיבת ביניים אופקים מוסד רגיל ה דרך בן גוריון אופקים
615021 חב"ד מוסד רגיל ה רח' יהודה הלוי 61 אופקים
612887 ת"ת תורת שמשון מוסד רגיל ה עקיבא 03 חזון איש אופקים
641191 משגב האמהות מוסד רגיל ה רח' החיד"א 12 אופקים
615187 ת"ת דעת חיים מוסד רגיל ה רח' קיבוץ גלויות 08 אופקים
214593 אור הגנוז מוסד רגיל ה אור הגנוז אור הגנוז
544429 ישיבת ברכת יצחק מוסד רגיל ה שפרינצק 1 אור יהודה
525279 מתי"א אור יהודה מוסד רגיל ה אור יהודה אור יהודה
570267 מקיף דתי רוגוזין מוסד רגיל ה כמוס עגוב  8 אור יהודה
510024 במעלה מוסד רגיל ה החצב 2 אור יהודה
510040 שיבת ציון מוסד רגיל ה הבנים  01 אור יהודה
510057 סעדיה גאון מד מוסד רגיל ה הגולן  9 אור יהודה
510065 עמרם גאון מד מוסד רגיל ה ירושלים  9 אור יהודה
513572 סביונים מוסד רגיל ה סמטת במעלה  51 אור יהודה
513754 הדרים מוסד רגיל ה סקלאר 1 אור יהודה
514018 ב"י מכתב מאליהו מוסד רגיל ה יוסף קארו 6 אור יהודה
520437 אורנים ע"ש הולנדר מוסד רגיל ה הרצל 44 אור יהודה
530733 מע"ש תוחלת מוסד רגיל ה כפר ענא אור יהודה
544296 חט"ב פרקאוף)שלוחה(. מוסד רגיל ה שפרינצק         1 אור יהודה
570259 מקיף ע"ש פרקאוף מוסד רגיל ה יקותיאל אדם  91 אור יהודה
514364 נר דוד מוסד רגיל ה ההגנה 17        17 אור יהודה
520908 מרכז טיפולי מוסד רגיל ה ירושלים 9 אור יהודה
514463 שיזף מוסד רגיל ה שיזף 2 שכ' נוה סביון אור יהודה
541656 אור חנה מוסד רגיל ה הבנים 01 אור יהודה
514828 ת"ת מכתב מאליהו מוסד רגיל ה יוסף קארו 6 אור יהודה
541979 אור אבנר ישיבה מדעית מוסד רגיל ה רח' ירושלים 9 אור יהודה
514059 אהוד מנור מוסד רגיל ה ניצן, נוה רבין אור יהודה
514893 אור חנה מוסד רגיל ה רח' הבנים 01 אור יהודה
514356 אור אבנר מוסד רגיל ה רח' ירושלים 9 אור יהודה
570408 מח"ט אור יהודה מוסד רגיל ה רח' ההסתדרות 22 אור יהודה
542027 תיכון בית יעקב מוסד רגיל ה רח' מונטיפיורי 43 אור יהודה
416644 מדעים ויהדות מוסד רגיל ה רח' ההסתדרות 22 אור יהודה
514968 אורות )בנות( מוסד רגיל ה שד' הבנים 01 אור יהודה
344440 תיכון עתידים מוסד רגיל ה שכונת אורות אור עקיבא
312868 יסודי מ"מ בצפון מוסד רגיל ה השכונה הצפונית אור עקיבא
312850 יסודי מ"מ אור קיסריה מוסד רגיל ה שכונת אור קיסריה אור עקיבא
344523 חט"ב מ"מ אור קיסריה מוסד רגיל ה שכונת אור קיסריה אור עקיבא
310011 גימס רוטשילד מוסד רגיל ה בלפור אור עקיבא
310029 רבי עקיבא מוסד רגיל ה רח' מנחם ציוני אור עקיבא
312231 שרת מוסד רגיל ה שכ קנדי אור עקיבא
312223 עציון מוסד רגיל ה ש קנדי  ת.ד. 04 אור עקיבא
313544 אור שלום )מעורב( מוסד רגיל ה דוד אלעזר 6 אור עקיבא
313619 חנה סנש מוסד רגיל ה התמר  001 אור עקיבא
330027 מפתן אהליאב א' עקיבא מוסד רגיל ה רח זבוטינסקי 41 אור עקיבא
342162 חט"ב ע"ש מנחם בגין מוסד רגיל ה שכונת אורות אור עקיבא
342170 אולפנת אור עקיבא מוסד רגיל ה שכ' שזר אור עקיבא
370221 תחכמוני דתי מוסד רגיל ה ת.ד. 45 אור עקיבא
312736 יסודי ע"ש תמרי מוסד רגיל ה רח' התאנה 1 שכ' אורו אור עקיבא
322065 מרכז טיפולי אור עקיב מוסד רגיל ה אור עקיבע אור עקיבא
325027 מתי"א שלהבת מוסד רגיל ה מועצה מקומית אור עקי אור עקיבא
344598 מקיף דתי לבנים מוסד רגיל ה שד' ירושלים,שכ אורות אור עקיבא
370262 תיכון טכנולוגי האופק מוסד רגיל ה רח' זבוטינסקי 11 אור עקיבא
344606 חט"ב אור עקיבא מוסד רגיל ה ת.ד. 16 אור עקיבא אור עקיבא
771386 הכשרה צעירה אורים מוסד רגיל ה אורים ד.נ. נגב אורים
610022 אורים-רעים מוסד רגיל ה דנ הנגב אורים
215673 מרכז פסג"ה אורנים מוסד רגיל ה מכללת אורנים-ק.טבעון אורנים
414409 אורנית מוסד רגיל ה השקד 7 אורנית
443234 חט"ב ממלכתית מוסד רגיל ה אורנית אורנית
510073 השבעה מוסד רגיל ה השבעה  2 אזור
510081 מימון מד מוסד רגיל ה קפלן 51 אזור
512814 ג.יוספטל מוסד רגיל ה יצחק שדה 1 אזור
525949 מרכז טיפולי מוסד רגיל ה משה שרת         8 אזור
525212 מתי"א אזור מוסד רגיל ה מ.מ.אזור 80983 אזור
544676 חט"ב רבין אזור מוסד רגיל ה הרצוג 4 אזור
210047 נר ישראל מד מוסד רגיל ה ד.נ.משגב אחיהוד
410050 אחיעזר מוסד רגיל ה אחיעזר אחיעזר
441717 שערי חיים נטעי אורה מוסד רגיל ה רח' אליעזר 95 אחיעזר
210062 מבוא גליל-איילת השחר מוסד רגיל ה איילת השחר איילת השחר
260463 מבוא הגליל מוסד רגיל ה ד.נ.  גליל עליון איילת השחר
261107 חברת נוער אילת השחר מוסד רגיל ה אילת השחר איילת השחר
210054 יסודי אילון מוסד רגיל ה אילון אילון
260471 מקיף מנור מוסד רגיל ה ד.נ. גליל מערבי אילון
840686 מקיף מנור מוסד רגיל ה ד.נ. גליל מערבי אילון
613240 אילות מוסד רגיל ה קבוץ אילות אילות
614073 מצפה ים מוסד רגיל ה דקר 8 אילת
640763 תיכון ת"א  אילת מוסד רגיל ה רח' פתן בית הארז 802 אילת
614271 צאלים מוסד רגיל ה המערב 6 אילת
612853 אילת השחר )מעורב( מוסד רגיל ה נחשון 02 אילת
644633 מרכז לחינוך ימי מוסד רגיל ה חוף המרינה אילת
610030 אלמוג מוסד רגיל ה רח' מידיין אילת
610048 ימין הרצוג מוסד רגיל ה המערב 2 אילת
611574 ערבה מוסד רגיל ה רח'  שור אילת
612044 יעלים מוסד רגיל ה שד יעלים אילת
612374 אופיר מוסד רגיל ה דרך יותם 2507 אילת
612564 עציון גבר מוסד רגיל ה שד ששת הימים אילת
612986 הרי אילת מוסד רגיל ה רח'  מערב       2 אילת
640052 מקיף עירוני גולדווטר מוסד רגיל ה חטיבת הנגב אילת
644054 אורים מוסד רגיל ה סמ עופרים אילת
614255 חב"ד מוסד רגיל ה נחשון 82 אילת
615641 מרכז פיסג"ה מוסד רגיל ה בנין המכללה אילת
670208 מקיף בנ"ע ימין הרצוג מוסד רגיל ה סמטת שור 8 א' ש.הדקל אילת
614537 היובל מוסד רגיל ה בני ישראל 3 אילת
615690 מרכז להעמקת ח.יהודי מוסד רגיל ה שכונת הדקל אילת
644492 מקיף  ע"ש מנחם בגין מוסד רגיל ה האיצטדיון אילת
644690 יצחק רבין מוסד רגיל ה דרך יותם 15 אילת
644658 מקיף רבין מוסד רגיל ה אילת אילת
614628 יסודי שחמון מוסד רגיל ה רח' האגס 74 ש' שחמ אילת
625129 מתי"א אילת מוסד רגיל ה מרכז רכטר-מינהל החינ אילת
615435 מחוזי למחוננים מוסד רגיל ה בנין המכללה אילת
613919 הרי אילת מוסד רגיל ה עין גדי 8 אילת
614990 אלמוג חדש מוסד רגיל ה אילת אילת
615252 יסודי שחמון רובע9 מוסד רגיל ה שכונת שחמון רובע 9 אילת
413104 איתמר )מעורב( מוסד רגיל ה מושב איתמר ד.נ שומרו איתמר
444778 ישיבה לצעירים'חיצים' מוסד רגיל ה איתמר ד.נ.לב השומרון איתמר
441857 ישיבה לצעירים חיצים מוסד רגיל ה ד.נ. לב שומרון איתמר
612861 קרני ראם מוסד רגיל ה מושב איתן ליד ב. איתן
120014 איתנים מוסד רגיל ה איתנים איתנים
228494 רנד מוסד רגיל ה אכסאל אכסאל
219162 יסודי א' אכסאל מוסד רגיל ה אכסאל אכסאל
219550 יסודי ג' אכסאל מוסד רגיל ה אכסאל אכסאל
228080 מעון יום אלנור אכסאל מוסד רגיל ה אכסאל אכסאל
248112 תיכון אכסאל מוסד רגיל ה איכסאל אכסאל
249151 חט"ב אכסאל מוסד רגיל ה אכסאל אכסאל
217505 יסודי ב'  אכסאל מוסד רגיל ה אכסאל אכסאל
213645 יסודי אל רום מוסד רגיל ה ד נרמת הגולן אל-רום
618090 אלסייד מוסד רגיל ה סייד )שבט( אל סייד
618694 אל סייד ב' מוסד רגיל ה סייד )שבט( אל סייד
614867 נחלת מאיר מוסד רגיל ה מרכז אלומה      21 אלומה
611301 ת"ת ובי' חזון יחזקאל מוסד רגיל ה ישוב אלומה, ד.נ שדה אלומה
613588 חזון יחזקאל מוסד רגיל ה אלומה אלומה
640524 ישיבת חזון יחזקאל מוסד רגיל ה ד.נ. שדה גת אלומה
215665 מרכז ימי עמק הירדן מוסד רגיל ה מועצה אזורית עמק אלומות
441220 אל ארצי מוסד רגיל ה ד.נ לב השומרון 1/872 אלון מורה
413989 ממ"ד בנות נחלת צבי מוסד רגיל ה אלון מורה לב השרון אלון מורה
460501 מדרשת אלון מורה מוסד רגיל ה אלון מורה אלון מורה
414961 ממ"ד בנים נחלת צבי מוסד רגיל ה אלון מורה אלון מורה
140913 נוה חנה מוסד רגיל ה אלון שבות אלון שבות
131292 ממ"ד הגבעה הצהובה מוסד רגיל ה אלון שבות אלון שבות
111328 גוש עציון מוסד רגיל ה אלון שבות אלון שבות
239822 יסודי ממ"ד שלישי מוסד רגיל ה אלון שבות אלון שבות
240622 ישיבת אלוני הבשן מוסד רגיל ה ד.נ. צפון הגולן אלוני הבשן
360149 מקיף אלוני יצחק מוסד רגיל ה אלוני יצחק אלוני יצחק
840033 מקיף אלוני יצחק מוסד רגיל ה אלוני יצחק אלוני יצחק
210088 יסודי אלונים מוסד רגיל ה אלונים אלונים
240606 מרכז אלון מוסד רגיל ה קיבוץ אלונים אלונים
331017 בי"ס מרכז אלון מוסד רגיל ה קיבוץ אלונים אלונים
214601 הדמוקרטי כנף מוסד רגיל ה מושב אליעד רמת הגולן אלי-עד
410068 ממ"ד רמב"ם מוסד רגיל ה השחף 1 אליכין
214569 יסודי מ"מ רמת כורזים מוסד רגיל ה צומת מחנה יפתח-אליפל אליפלט
210104 התקוה ממד-אליקים מוסד רגיל ה מושב אליקים אליקים
430538 מפתן אלישיב מוסד רגיל ה ד.נ. לב השרון אלישיב
420653 מפתן מוסד רגיל ה תד 1007 נתנ אלישיב
415638 בית יעקב בנות אלעד מוסד רגיל ה חוני המעגל 23 אלעד
415646 קהילות יעקב מוסד רגיל ה הלל             82 אלעד
415653 ממ"ד עמיעד מוסד רגיל ה רבן יוחנן בן זכאיי 2 אלעד
415661 ת"ת דרך המלך מוסד רגיל ה אבטליון 5 אלעד
415059 בית מרגלית )בנות( מוסד רגיל ה בן זכאי 9 פינת אבטלי אלעד
398 מבנה מגרש 29 מוסד רגיל ה רובע ד אלעד אלעד
414 מבנה מגרש 2003 מוסד רגיל ה רובע ג אלעד אלעד
413591 ת"ת אור האמת מוסד רגיל ה רח' חוני המעגל 1 אלעד
413765 קהילת יעקב מוסד רגיל ה רח' הלל 82 אלעד אלעד
413807 יסודי ממ"ד מוסד רגיל ה רבי יהודה נשיא 55 אלעד
786 יסודי לבנים מוסד רגיל ה רח' רש"י אלעד
794 יסודי לבנות)מגרש 68( מוסד רגיל ה רח' יונתן בן עוזיאל אלעד
802 יסודי לבנים )מ'0003( מוסד רגיל ה רח' יוחנן בן זכאי אלעד
836 יסודי לבנות מגרש8003 מוסד רגיל ה רח' שמעון הצדיק אלעד
950 תיכון לבנות חרדי 1 מוסד רגיל ה רח' רבי יהודה הנשיא אלעד
968 תיכון לבנות חרדי 2 מוסד רגיל ה רח' יהודה הנשיא אלעד
992 ת"ת לבנים מגרש 2P מוסד רגיל ה רובע A אלעד
1008 תיכון חרדי לבנים מוסד רגיל ה רובע A אלעד
189001 אולפנה לבנות מוסד רגיל ה רח' רבי יהודה הנשי אלעד
442087 כנסת יחזקאל מוסד רגיל ה רח' הראש 4 אלעד
1057 מוסד ב לבנות מגרש 68 מוסד רגיל ה רח' בן עוזיאל רובע D אלעד
1065 מבנה מגרש 21 מוסד רגיל ה ר עקיבא פינת בן-זכאי אלעד
442095 ישיבת צמח צדיק ויז'נ מוסד רגיל ה יונתן בן עוזיאל 5 אלעד
442111 בי"ס תיכון קהילתי מוסד רגיל ה רח' שמאי 9 אלעד
442129 אור האמת מוסד רגיל ה רח' חוני המעגל 1 אלעד
420273 אוהל אשר מוסד רגיל ה רבן יוחנן בן זכאי 50 אלעד
412155 ת"ת תורת חיים מוסד רגיל ה רח' הרא"ש 4 אלעד
442152 אמרי מרדכי מוסד רגיל ה רח' יוחנן בן זכאי 59 אלעד
416248 פאר מנחם מוסד רגיל ה שמעון הצדיק 42 אלעד
1321 יסודי לבנים בבן זכאי מוסד רגיל ה רח' בן זכאי 83 אלעד
1354 יסודי בבן שטח מוסד רגיל ה רח' שמעון בן שטח אלעד
1370 יסודי לבנים בר' מאיר מוסד רגיל ה רח' רבי מאיר 6 אלעד
416297 צמח צדיק ויזניץ מוסד רגיל ה יונתן בן עוזיאל 24 אלעד
232926 על יסודי דתי לבנים מוסד רגיל ה רובע C אלעד
1479 מבנה במגרש 3002 מוסד רגיל ה רובע C אלעד
1487 מבנה במגרש 4002 מוסד רגיל ה רובע C אלעד
416347 ת"ת פרי תואר מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי 79 אלעד
416354 ת"ת דעת זקנים אלעד מוסד רגיל ה רח' אבן גבירול 71 אלעד
442194 יש' לצעירים מצויינים מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי 301 אלעד
442202 מקדש מנחם מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי 101 אלעד
1552 חינוך מיוחד מוסד רגיל ה רח' ראבד אלעד
241018 תת מעיין החינוך אלעד מוסד רגיל ה רבי יהודה נשיא 35 אלעד
242610 ישיבת נר ישראל מוסד רגיל ה רח' רבי חייא 5 אלעד
416412 בית יעקב ויזניץ מוסד רגיל ה יונתן בן עוזיאל 24 אלעד
282350 ת"ת קהל חסידים אלעד מוסד רגיל ה רבי פנחס בן יאיר אלעד
442269 תיכון בית יעקב החדש מוסד רגיל ה רח' יהודה הנשיא 55 אלעד
1701 ישיבה לבנים מוסד רגיל ה רובע G אלעד
1834 תיכון בנים מג' 196 מוסד רגיל ה רובע G אלעד
416545 דרך המלך פרי תואר מוסד רגיל ה רח' יוחנן בן זכאי אלעד
338145 שיר חדש מוסד רגיל ה רח' רש"י 5 אלעד
338178 ת"ת אור התורה מוסד רגיל ה רח' יהודה הנשיא 35 אלעד
338285 ב"י החדש מוסד רגיל ה רח' שמעון בן שטח 7 אלעד
2048 יסודי במגרש 3002 מוסד רגיל ה רובע C אלעד
338459 תלמוד תורה דרכי שלום מוסד רגיל ה רח' רשב"י 43 אלעד
2113 יסודי בנות מגרש 8002 מוסד רגיל ה רובע C אלעד
2121 יסודי בנים מגרש 8002 מוסד רגיל ה רובע C אלעד
338673 ישיבת אהל יעקב מוסד רגיל ה רח' הרא"ש 4 אלעד
338749 בית מרגלית החדש מוסד רגיל ה רח' שמעון בן שטח 3 אלעד
338830 עטרת עמרם אוהל אשר מוסד רגיל ה רח' ר' עקיבא 4 אלעד
414318 ממ' צופה שרון מוסד רגיל ה גלבוע 1 אלפי מנשה
440966 חט"ב חצב מוסד רגיל ה כרכום 5 אלפי מנשה
416503 יסודי גבעת טל מוסד רגיל ה שכונת גבעת טל אלפי מנשה
416990 מרכז פסג"ה מכ.אורות מוסד רגיל ה אלקנה אלקנה
413690 ממ"ד יסודי אלקנה מוסד רגיל ה אלקנה אלקנה
440883 אולפנא השומרון מוסד רגיל ה ד.נ. אפרים אלקנה
444331 חט"ב ממ"ד לבנות מוסד רגיל ה אלקנה אלקנה
444810 ישיבה תיכונית אלקנה מוסד רגיל ה אלקנה אלקנה
421065 מרכז טפולי-משכל מוסד רגיל ה מכללת אורות אלקנה אלקנה
445031 מחוננים אורות אלקנה מוסד רגיל ה אלקנה ד.נ. אפרים אלקנה
610055 רגבים מוסד רגיל ה מושב אמונים אמונים
141648 ישיבת מצודת דוד מוסד רגיל ה מיצד ד.נ. הרי יהודה אספר
142406 דתי מיצד מוסד רגיל ה מוא"ז גוש עציון אספר
218743 יסודי ב' אעבלין מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
219139 ג'בור טוקאן היסודי מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
219576 יסודי ג' אעבלין מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
800045 תיכון אעבלין מוסד רגיל ה כפר אעבלין אעבלין
228163 מעון יום אלאמל אעבלי מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
247239 חט"ב אעבלין מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
228569 אל נור מוסד רגיל ה כפר אעבלין אעבלין
247106 תיכון מר אליאס מוסד רגיל ה כפר אעבלין אעבלין
215319 מחוננים  אעבלין מוסד רגיל ה ת.ד.201 אעבלין אעבלין
218578 מרים בוארדי מוסד רגיל ה כפר אעבלין אעבלין
219824 יסודי ד' מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
248211 חט"ע אעבלין מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
338566 עי"ס טכנולוגי אעבלין מוסד רגיל ה אעבלין אעבלין
618165 אלמסתקבל מוסד רגיל ה אעצם אעצם )שבט(
618355 אל אעצם ב' מוסד רגיל ה אעצם אעצם )שבט(
618785 ביר אלמשוש מוסד רגיל ה אעצם ביר אלמשוש אעצם )שבט(
210120 אפיקי-ירדן מוסד רגיל ה קיבוץ אפיקים אפיקים
261099 חברת נוער אפיקים מוסד רגיל ה אפיקים אפיקים
770610 חברת נוער זוהר מוסד רגיל ה ד.נ.  עמק הירדן אפיקים
210138 אפק-יסודי מוסד רגיל ה אפק אפק
260422 כתות המשך אפק מוסד רגיל ה אפק אפק
124305 עשה חיל לבנים מוסד רגיל ה שכ' הגפן שד'דוד המלך אפרתה
114173 אורות עציון בנים מוסד רגיל ה אפרתה אפרתה
125054 מרכז טיפולי מסלול מוסד רגיל ה אפרת -גוש עציון אפרתה
141218 מגדל אור מוסד רגיל ה גבעת הדקל אפרתה
140764 ישיבת נוה שמואל מוסד רגיל ה גבעת התאנה, אפרת אפרתה
841031 ישיבת נוה שמואל מוסד רגיל ה גבעת התאנה, אפרת אפרתה
112250 עשה חייל מוסד רגיל ה שד המלך דוד אפרתה
125161 מתי"א יחדיו מוסד רגיל ה ד.נ. אפרת אפרתה
111385 יסודי ממ"ד מס' 3 מוסד רגיל ה גבעת הזית, אפרתה אפרתה
142174 אורות יהודה מוסד רגיל ה אזור התעשיה תאנה אפרתה
114249 אורות עציון בנות מוסד רגיל ה זית שמן אפרתה
112912 תת אורות עציון מוסד רגיל ה ת.ד. 51אפרת אפרתה
114058 ממ"ד חדש מס' 2 מוסד רגיל ה אפרת אפרתה
612572 ארז מוסד רגיל ה קבוץ ארז ארז
416735 מרכז פסג"ה אריאל מוסד רגיל ה אריאל אריאל
414292 נווה אריאל )מעורב( מוסד רגיל ה השומרון אריאל
413377 ממל' נחשונים מוסד רגיל ה השומרון 01 אריאל
414417 ממל' עליזה בגין מוסד רגיל ה הפסגה 21 אריאל
414557 ממ"ד אור זבולון מוסד רגיל ה דרך אפרתה 52 אריאל
414581 ממל' מילקין מוסד רגיל ה צה"ל 81 אריאל
440925 מקיף אריאל מוסד רגיל ה רח' הפסגה 2 אריאל
444802 חט"ב ממ' היובל מוסד רגיל ה דרך אפרתה 82 אריאל
411025 מ"מ יסודי חדש מס' 4 מוסד רגיל ה אריאל מזרח אריאל
213090 גליל מוסד רגיל ה קיבוץ אשבל ד.נ. מש אשבל
614370 אופק מוסד רגיל ה שד רוטשילד רובע ט'ו אשדוד
614388 אלונים מוסד רגיל ה שד המיסדים 53 אשדוד
610097 גאולים מוסד רגיל ה הארז  6 אשדוד
613885 תלמוד תורה בני אברהם מוסד רגיל ה רח יהודה הנשיא/יוחנן אשדוד
614198 בית מלכה מוסד רגיל ה רח חטיבת הנגב 23 אשדוד
615781 מ.מ. מפעל ילדי ישראל מוסד רגיל ה רח' ההסתדרות    91 אשדוד
614776 ת"ת צמח צדק ויזניץ מוסד רגיל ה רח' בןזכאי רובע ז' אשדוד
614123 אריאל מוסד רגיל ה קק"ל  9 אשדוד
614412 אורות מרים מוסד רגיל ה בקעת הירח )ברורי7 אשדוד
615831 המרכז ליהדות מוסד רגיל ה רח'  הזית       51 אשדוד
614800 ב"י אוהל אסתר מוסד רגיל ה רב ינאי 5 אשדוד
640807 אנקורי מוסד רגיל ה הרצל  1 רובע הסיטי אשדוד
614859 שובו אשדוד-מעורב מוסד רגיל ה יאיר 64 פ.ז'בוטינסקי אשדוד
640748 ת"ת מורשה מוסד רגיל ה אבוחצירה 02 אשדוד
640672 מקיף ה' כללי מוסד רגיל ה הרותם  13 אשדוד
612747 רננים מוסד רגיל ה אבן עזרא אשדוד
644740 בית ישראל אהל דב מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי 5 אשדוד
613984 יסודי מרכז ח. תורני מוסד רגיל ה אשדוד אשדוד
613703 חופית מוסד רגיל ה הרי גולן 4 אשדוד
613729 החיד"א מוסד רגיל ה רח' הנשיא 22 אשדוד
613737 יד שלמה מוסד רגיל ה אבוחצרה 02 אשדוד
613992 תורני לבנות נווה חנה מוסד רגיל ה רח' ינאי 5 אזור ז' אשדוד
613745 ת"ת תהילה לדוד מוסד רגיל ה רח' האצ"ל 71 אשדוד
613828 חב"ד מוסד רגיל ה המלך שלמה 34 אשדוד
614024 ת"ת נחלת מאיר מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי 9 אשדוד
614040 אמירים מוסד רגיל ה העליה 3, רובע י' אשדוד
625145 מתי"א אשדוד מוסד רגיל ה שפירא משה חיים 8 אשדוד
614115 שקד מוסד רגיל ה המלך רחבעם  51 אשדוד
614461 מעיין הח.התורני-בנים מוסד רגיל ה   אשדוד
644369 ישיבת בית מרדכי מוסד רגיל ה האדמו"ר מבעלזא   9 אשדוד
644377 מקיף ז' מוסד רגיל ה רח' העצמאות 06 אשדוד
644484 מקיף ח' מוסד רגיל ה ברק בן אבינועם  01 אשדוד
611368 אחדות מוסד רגיל ה הרב קוק אשדוד
611376 מוריה מוסד רגיל ה אבן גבירול  6 אשדוד
611749 אילנות מוסד רגיל ה רח' יאיר        3 אשדוד
611889 שקמים מוסד רגיל ה חורי חיים 9 אשדוד
611905 יד שבתאי מוסד רגיל ה בן יוסף שלמה 1 אשדוד
611947 ב"י חורב אשדוד מוסד רגיל ה ברנר 5 אשדוד
611962 המגינים מוסד רגיל ה חטיבת הנגב 54 אשדוד
611970 מירון מוסד רגיל ה חטיבת הנגב 7 אשדוד
612283 הראל מוסד רגיל ה שפירא אברהם 01 רובע אשדוד
612333 רעים מוסד רגיל ה ארן זלמן אשדוד
612382 יהלום מוסד רגיל ה קדושי בלזן אשדוד
612408 שילה מוסד רגיל ה מיכשוילי 71 אשדוד
612440 שחר מוסד רגיל ה המפרש  51 אשדוד
612556 שז"ר מוסד רגיל ה שמואל הנגיד, רובע ה' אשדוד
612697 הדר מוסד רגיל ה רח'  שאולי רובע ד' אשדוד
612762 בית יעקב אבות מוסד רגיל ה שדרות יצחק הנשיא אשדוד
612804 חווה חקלאית מוסד רגיל ה העבודה אשדוד
612911 צפרירים מוסד רגיל ה חרמון 1 אשדוד
612929 חזון יעקב מוסד רגיל ה טשרניחובסקי 1 אשדוד
613000 צמח א' מוסד רגיל ה שד הפרחים 6 אשדוד
613125 צמח ב' מוסד רגיל ה מבוא השרביטן אשדוד אשדוד
613208 ארזים מוסד רגיל ה הרב שאולי  2 אשדוד
613281 קרית חינוך לבנים מוסד רגיל ה הנורית 56 אשדוד
613455 הרואה מוסד רגיל ה הרי גולן, רובע י'א אשדוד
613521 אש דת מוסד רגיל ה קרית פונוביז    4002 אשדוד
613539 בלז_מחזיקי הדת אשדוד מוסד רגיל ה ק.בעלז 903חטיבת הנגב אשדוד
613547 ת"ת לב שמחה מוסד רגיל ה חטיבת הנגב 31 אשדוד
613554 ת"ת מורשה מוסד רגיל ה אחיעזר 2 אזור ג' אשדוד
613596 נוף ים מוסד רגיל ה הר כנען 5,  אזור י'א אשדוד
613604 נאות אסתר בנות מוסד רגיל ה רשב"י 5 אשדוד
613620 מוסד למחוננים אשדוד מוסד רגיל ה מורדי הגטאות 5/7 אשדוד
613661 בית יעקב חסידי אשדוד מוסד רגיל ה הכלנית 91 אשדוד
616847 מרכז פיסג"ה מוסד רגיל ה הבנים אשדוד
620120 עלומים מוסד רגיל ה שדרות עוזיהו    42 אשדוד
620153 מעלות מוסד רגיל ה בוסקילה יצחק אשדוד
620500 מע"ש מוסד רגיל ה אזור התעשיה אשדוד
620526 ניר מוסד רגיל ה סולד הנריטה 3 אשדוד
630764 מרכז נוער ע"ש משה קו מוסד רגיל ה רחוב העבודה 86 אשדוד
630905 מפתן חרמון מוסד רגיל ה רח' ברנר 51 רובע ה' אשדוד
640573 אורט אקסטרני מוסד רגיל ה סיני  1 אשדוד
640698 בית ישראל_אשדוד מוסד רגיל ה חטיבת הנגב  11 אשדוד
640128 מקיף א כללי מוסד רגיל ה מורדי הגטאות רובע ב אשדוד
640136 מקיף דתי ע"ש רוגוזין מוסד רגיל ה מורדי הגיטאות אשדוד
644187 אולפנא תורנית לבנות מוסד רגיל ה ת.ד.  1916 אשדוד
644195 מקיף ה' מוסד רגיל ה הרותם 13 רובע ח' אשדוד
644260 קרית חינוך אשדוד מוסד רגיל ה רקפת 41 איזור ח' אשדוד
644310 מקיף ו' מוסד רגיל ה החרמון   3 אשדוד
644385 בית מרדכי מוסד רגיל ה חטיבת הנגב ת.ד. 8406 אשדוד
640482 מקיף  ד' מוסד רגיל ה ביאליק    01 אשדוד
640581 אולפנא לבנות מוסד רגיל ה פתח תקוה 41 אזור ט' אשדוד
644146 עלומים מוסד רגיל ה שד עוזיהו 42 אשדוד
644153 מעלות מוסד רגיל ה רח' הפלמ"ח אשדוד
614131 ת"ת תהילה לדוד מוסד רגיל ה ההסתדרות 51 אשדוד
644252 ישיבת צדקת יוסף מוסד רגיל ה ק. פיטסבורג 4002 אשדוד
644625 חטיבת ביניים י"א מוסד רגיל ה נחל שניר רובע י"10 אשדוד
770412 בית יעקב אבות מוסד רגיל ה יצחק הנשיא  1 אשדוד
670331 אורט ימי מוסד רגיל ה רח' אורט  2 אשדוד
640722 ישיבת צמח צדיק מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי רובע ז אשדוד
614438 מעיין החינוך - בנות מוסד רגיל ה רובע ז' אשדוד
614503 היובל מוסד רגיל ה העצמאות 7 אשדוד
614511 דביר מוסד רגיל ה ראש פינה 11, רובע ט' אשדוד
644583 מקיף חדש ט' מוסד רגיל ה ראובן 2 רובע י"ב אשדוד
614552 הקרייה מוסד רגיל ה העצמאות 36 אשדוד
640755 בית יעקב חסידי מוסד רגיל ה רח' ינאי 3 אשדוד
644427 אולפנא לבנות מוסד רגיל ה   אשדוד
770461 מקיף ג' ע"ש רוגוזין מוסד רגיל ה רח' הצוללים אשדוד
670463 מקיף ג' ע"ש רוגוזין מוסד רגיל ה רח' הצוללים אשדוד
640821 נאות שמחה מוסד רגיל ה רח' ברנר 82 אשדוד
614875 יצחק רבין מוסד רגיל ה סירקין נחמן 2 אשדוד
614487 אורות מרים מוסד רגיל ה סטרומה 4 איזור ב4 אשדוד
620328 מגן הלב אשדוד מוסד רגיל ה רמב"ם 6 אשדוד
614339 רובע ז' מוסד רגיל ה אשדוד אשדוד
614313 אשכול מוסד רגיל ה פתח תקווה  21 אשדוד
614735 חזון מאיר מוסד רגיל ה אברמסקי         81 אשדוד
614156 רתמים מוסד רגיל ה המלך חזקיה 22 אשדוד
614909 ממ"ד חדש רובע ט"ו מוסד רגיל ה רובע ט"ו אשדוד
612648 ב"י גור רובע ז' מוסד רגיל ה אליעזר בן הורקנוס 81 אשדוד
612663 יסודי חורב מוסד רגיל ה רובע ז' אשדוד
612671 יסודי לב-שמחה גור מוסד רגיל ה רובע ח' אשדוד
614917 ת"ת אור מאיר מוסד רגיל ה יוחנן בן זכאי 31 אשדוד
640839 תיכון תל אביב מוסד רגיל ה רח האצל 7,מתנ"ס אחוה אשדוד
640847 היכל התורה מוסד רגיל ה רח' ריב"ז 7 אשדוד
614933 ת"ת בית יוסף מוסד רגיל ה רח' שערי יושר 3 אשדוד
614958 קשת מוסד רגיל ה רח' תשרי 11 אשדוד
614966 ממ"ד י"ב מוסד רגיל ה שבט בנימין 91 אשדוד
640870 תיכון כלל חסידי מוסד רגיל ה רובע ז' אשדוד
640888 תיכון ת"א אקסטרני מוסד רגיל ה רח' שמואל הנגיד 9 אשדוד
640912 בית יעקב החדש מוסד רגיל ה רח' חסדאי 01 אשדוד
612630 לב שמחה גור מוסד רגיל ה רובע ז' אשדוד
612101 שערי ציון )מעורב( מוסד רגיל ה רח אב מול 41 אשדוד
640953 בית מלכה מוסד רגיל ה חטיבת הנגב 23 אשדוד
612143 ב"י החדש אורות מרים מוסד רגיל ה האורגים 22 אשדוד אשדוד
614248 ת"ת מאיר עיני ישראל מוסד רגיל ה שערי יושר  5 אשדוד
640987 סמינר בית יעקב החדש מוסד רגיל ה רח' חסדאי 01 אשדוד
640995 ישיבת תורה אור אשדוד מוסד רגיל ה רח' ההסתדרות 51 אשדוד
620070 אילנות מוסד רגיל ה יאיר 3 אשדוד
611103 חניכי הישיבות מוסד רגיל ה אור לציון 7 אשדוד
611533 בית יעקב החדש מוסד רגיל ה רב חיסדא 4 אשדוד
640334 שובו מוסד רגיל ה רח' העמל 94 אשדוד
612226 ת"ת בית ישראל מוסד רגיל ה התלמוד 1 אשדוד
641076 נחלת מאיר מוסד רגיל ה רח' ריב"ז 9 אשדוד
614008 ממלכתי שני הקריה מוסד רגיל ה אשדוד אשדוד
640516 ביה"ס ישיבת לב שמחה מוסד רגיל ה רח' שמעון בן שטח 81 אשדוד
645028 מרכז לחינוך ימי מוסד רגיל ה רח' אוניון 1, המרינה אשדוד
625194 שמע קולנו מוסד רגיל ה רח' האר"י 91 אשדוד

 

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ