אינדקס אתרים - אשר פרץ

 

חזרה להודעהשולח: תאריך: spam:0 בס"ד פסקי רבותינו מן המערב חדש!!! בעקבות ההתעניינות השבוע בחוברת "פסקי רבותינו מן המערב" ח"ה, על הלכות תשעה באב וארבע תעניות- הלכה למעשה ע"פ פסיקת חכמי מרוקו: מחיר כל חוברת 15 ₪ בלבד (כולל משלוח) להזמנות בטל': 052-5439581 בברכת התורה מערכת הלכה יומית

 

המום ומזעוזע עם הוודע דבר הסתלקותו של גדול למדני המערב הגאון רבי ניסים טולידנו זצ"ל

 

http://youtu.be/iGhfh6pplKM

 

Thanks for the support Biggl people like you I am on Facebook

 

ההשכחה, ההתנשאות והלעג לתורת יהדות צפון-אפריקה באה דווקא מצד ספרדים חרדים, קבוצת 'עטרה ליושנה', המתבטלת ויונקת ממחוזות זרים. העטרה הספרדית האותנטית – הדבקה בארץ ישראל ושמחה במדינה, המשלבת תורה והשכלה ופסיקה ישרה – חוזרת לאכסניה שלה הרב יוסף משאש תמוהה ומשעשעת היא בעיניי ההתפעלות הפתאומית והאחרונה של האליטה האינטלקטואלית בארץ, גם התורנית, מאמיתותם ופשטותם של ערכי יהדות המערב, "המגרב", על רבניה, שיטת לימודה, ובעיקר מעורבותה החברתית המתונה אך הבלתי מסויגת. מקדמת דנא, קהילות יוצאי צפון אפריקה המכונים בפי רבים כיוצאי ארצות האמ"ת (אלג'ירי'ה, מרוקו, תוניס ותריפולי) העלו על נס את אמרת חז"ל "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות", וזאת כאקסיומה אשר השליכה על כל מהלכי החיים היהודיים החברתיים באותן המדינות. שלא מתוך התנשאות חלילה על שאר ענפי עם ישראל, בפרט על אלה אשר נחה עליהם שלא מדעתם רוח הספרדיות בהגיעם לארץ מארצות המזרח, אומר שכלל המושגים אשר השאילו לעצמם והכניסו תחת כותרת מבטיחה אך מטעה ובוללת, "החזרת עטרה ליושנה", רחוקים וזרים היו ונשארו להם, כמרחק מזרח ממערב. הלעג הספרדי למסורת לכן לנו, תלמידיהם וממשיכי דרכם של חכמי צפון אפריקה כולם, התופעה האחרונה של מנהיגים פוליטיים ואנשי רוח ותורה הדוגלים בפה מלא בשילוב שבין תורה לעבודה כדעת הרמב"ם, בפסיקה מתוך 'כוחא דהתירא עדיף', ובדבקות "גנטית" בלתי מוסברת במרכזיותה, קדושתה ועליונותה של הארץ, אינה מהווה כל חידוש. מסורת זו, בת אלף שנים ויותר, תמיד הייתה נוכחת שם, כתובה בספרים ומושבת בשו"תים. תורת חיים זו התהלכה בתוכנו ובארצנו מאז ומעולם, גם כאשר עלו אותם מנהיגי קהילות ארצות האמ"ת ארצה. רק שמה נגזל ממנה לזמן מה, ובן רגע יוצאי עדות המזרח, ממדי ועד פרס, נהפכו שלא מרצונם ליהודים ספרדים אשר נכפתה עליהם מורשת לא להם. במקביל, וכתופעה מצערת של "כלים שלובים", יוצאי קהילות קזבלנקה, אלג'יר או תוניס מצאו את עצמם ואת מורשתם מחוץ לתחום, מופשטים ואנוסים להיות חלק מן העולם הספרדי החדש והמדומה, בעיקר אם לא יסכימו לסדר החדש אשר ייקבע על-ידי חכמי בגדד ואחרים, סדר אשר נרכש במחוזות זרים ורחוקים להם, אי שם בין ליטא לוולוז'ין. אולם זאת יש להכיר: תורת המערב השורשית של חכמי ספרד הטהורים (ס"ט) חוזרת לאכסנייתה ללא התחנפות, ללא שינוי מבטא והטעמה ממלרע למלעיל, או כל צורך בכל התחפשות ערכית או אחרת. הרב קוק ידע לזהות את מקור כנותה ושורשיותה של יהדות ספרדית זו, ואגב מילתא, כאשר בוחן הראי"ה את מנהגי השחיטה אצל הספרדים מן המערב, מגלה הוא דעתו בלא כחל וסרק. כן נמצא באיגרותיו: "ועל דבר מנהג הספרדים וכו' בארץ ישראל הם נוהגים להחמיר בזה כדברי הבית יוסף, רק זה נודע לי מפי שוחט ובודק ספרדי אחר שבא ממערב, כפי שהובאה הוראה זו בדברי הגאונים קדמאי ובתראי… ובאמת הוראה זו קרובה יותר לשיטת התלמוד ממנהגינו כו'. ובאמת אין לכחד שאחינו אלה הרחוקים יותר ממנו מחיים קולטוריים מחודשים, עמד בם הטיפוס של סדרי החיים שהיו מונהגים בימי הראשונים יותר ממה שהם עומדים בשלמות צביונם אצלנו… אצלם במערב אין המנהג כן… והאמת אגיד שאצלי מוצא חן סדר כזה וזהו יותר נוטה לרוח ישראל סבא" (א, קעח). אף שהראי"ה הינו יוצא ישיבת וולז'ין הגדולה – אשר תהפוך להיות אב טיפוס למבנה הישיבות הליטאיות אשר יוקמו אחריה ולספרדיות המחקות אותן – הוא אינו מהסס להכריז קבל עם ועדה שתרבות ספרדית זו מן המערב היא אמיתית ואין לה לקנא בשום 'קולטורה' פסידו-מתחרדת או מתחדשת אחרת. צר לי, אך רבים מקבוצת 'החזרת עטרה ליושנה' הספרדית חטאו בכך שתלו – אף תולים עדיין – את תקוותם בתרבות לא להם, תוך התפעמות והתבטלות מבזה מול ערכים של חומרות שאין מקומן בבית המדרש. לא ניתן לקבל את השכחה והלעג של אותה ספרדיות חדשה למסורת ולזכות אשר נפלה בחלקם להיות נמנים עם יוצאי קהילות שבהן נמצאו ראשוני ענקי האומה יותר מכל אזור וגלות אחרת (הרי"ף באלג'יריה או בפאס, הריב"ש והרשב"ץ באלג'יר, רבינו חננאל בקירואן ועוד כהנה רבים מראשוני מגורשי ספרד, אשר התוו את דרכי החיים עד תום גלותן וחזרת הקהילות לארצן). שואב מים מיימוני במסגרת זו לא יספיקו הגיליונות להבאת עדויות כחול הים, מראשית דורות המשוררים בתור הזהב בספרד עד אחרוני פוסקי יהדות המערב אף בארץ, להוכחת הזדהותם המלאה והתשוקה האין הסופית לגאולת עם ישראל בארצו ולפדות אדמת ארץ ישראל. מגמה זו נשארה בעיניהם כתנאי כפול להתפתחותו הרוחנית של עם ישראל ולהצלתו הבלעדית. כך כתב זאת ר' יוסף משאש מן העיר מקנס אשר במרוקו: "בוחן לבבות יודע שמחת לבי על כל מפעל דתי לאומי אף יהי קטן כגרגיר חול" (אוצר המכתבים, ב, תרצ"א). לא נתכחש גם לנאמר בשמו של אותו חכם בכל יום עצמאות בקרב אותן עדות יוצאי צפון אפריקה, כי הכול נמצא צבור בדברים אלו וככל שנהפוך בהם נשכיל. וזה לשונו: "עוד שאלת על יום העצמאות כו', אין לך לסכסך דעתך בעניינים אלו, אתה ספרדי חרד עשה מה שאנו עושים, עושים אותו ליום טוב בהלל גמור ובהודאה למלך הכבוד ב"ה, ואין לך עסק עם אחרים". אחר כל זאת, תמיהתי הרבה דווקא על התוהים היום כלפי 'רב ספרדי חרד' אשר מליץ בעד שירות בצה"ל, ובעד הכרה בחשיבותה ובגדלותה של המדינה ובמחויבותה לתיקון עוולותיה ולמען רווחת יושביה, שומרי הדת אם לאו. ביטחונה ושגשוגה של המדינה, תוך חינוך אידיאלי יהודי מושכל, יחזרו להיות בראש מעייני החינוך הספרדי המיוחד הזה, כפי שנקבע והתנהל על-ידי חכמי המערב אשר זכו לראות את דור תקומת ישראל בארצו. העטרה הספרדית חוזרת לאכסניה שלה. נקודה נוספת היא היחס ללימוד התורה. גם כאן לא ידעו מעצבי תורת יהדות ספרד כל סתירה בין מסירות עילאית ללימוד תורה מתוך דוחק הפרנסה וצמצום כל המותרות ובין הצורך האלמנטרי בהשגת ידיעות חיוניות בשאר החכמות. לדעתם, בלעדי אותן חכמות והשגות לא יכולה להיות הכרה מספקת בטוב האוניברסלי אשר נובע מההנהגה הא-לוהית ומההשגחה הפרטית התמידית. עדות נאמנה יש בידי על חכם אחד הקהילות בצפון אפריקה אשר התפרנס בימי חולין כשואב מים, אך בשבת הקהיל סביבו מאות לומדים העוסקים בהנחייתו בפילוסופיה היהודית המיימונית המזדקרת מן 'מורה הנבוכים'. ואמנם נסתייג ונזהיר שלא מתכוונים אנו לפתיחות כלפי סמלי תרבויות זרות, כְּזו של צרפת ההרסנית אשר שטפה חלק מאותן הקהילות. גם אז גם כיום אין רוח חכמים נוחה הימנה. ולהוכחה, כאשר אלה החכמים הגיבורים ברוחם באי ג'רבה גמרו אומר להתנגד לה ולא לתת כל דריסת רגל, הם אשר זכו יותר מכולם לשמור על צביונם היהודי המושכל מטבעו, מבלי לוותר, להתחנף או אף להתייוון תוך התקפלות לקולטורה עוינת. להפיץ החוצה לא נוכל שלא לגעת בשיטת הלימוד והפסיקה אשר טוענים רבים וטובים, ובצדק, שהיהודים הספרדים, אף החכמים שבהם, נתכחשו לה תוך הליכה לאיבוד ורעייה בשדות זרים. האמת תיאמר, הנהירה אל עבר עולם של פלפול וסיפוק רוחני ושכלי קצר, תוך נטישת השיטה הייחודית הספרדית הבנויה על דיוק, עיון, שינון וחתירה אל האמת, אף אם "בעוונותיה" מביאה לידי מעשה, מהווה חטא לא יכופר. כך נציין תוך ריחוף על פני ים של מקורות את דברי הרב מצליח מאזוז הי"ד, בשו"ת 'איש מצליח' (ג, חושן משפט, סימן י). הוא יוצא נגד אלה המשתמשים לצורך פסק הלכה בהשערות ופלפולים, שעל פי רוב אינם צודקים, וקובע בלשונו: "רק אנו טורחים ומחפשים היטב ומבקשים האמת לאמיתה כמות שהיא, וסומכים רק על המפורש או המוכח ממש בהבנת הדברים לפי פשוטן". כן גם כותב הרב יצחק ברדה: "כי הפסקים צריכים להיעשות על-פי קו ויושר וההיקש הברור, דברים פשוטים ולא בדיוקים ופלפולים באורחות עקלקלות, והדרך היא ביקוש פשט ההלכה והגיון הסוגיות עם הסכמת השכל הישר וכו' והיא היא ממש דרך רבותינו הראשונים" (דרכי הוראה שו"ת 'יצחק ירנן', א). ישנה תחושה אמיתית ומשותפת בין רבני קהילות אמ"ת, אשר לא בגדו בערכי רבותיהם וטרחו כל אותן שנים להיות מן הזועקים ומתריעים בשער, שהיהדות הספרדית בארץ אשר חטאה בחוסר אותנטיות אורתודוקסית חוזרת אט אט לנורמות אשר היו מקובלות מאות בשנים. אירועים פוליטיים וחברתיים כאלה ואחרים בזמן האחרון רק מחזקים את הידיעה הזאת. כעת, על אותם אנשי רוח של 'תורה ועבודה' מוטלת החובה הקדושה להפיץ את מעיינותיהם חוצה מן החוג המצומצם של שוחרי מנהגי קהילות המערב, לחני תפילותיה ומתכוני חגיה. מעורבותם החברתית ופעילותם למען קירוב לבבות בחברה הישראלית כולה חייבות להיות דומיננטיות יותר, מבלי לחשוש מאימת הוראות הסותרות את הצו הא-להי, ככל שבא לידי ביטוי בצוואת חכמי אותן הקהילות שנמסרה מתלמיד לרב, ועוד נמצאת מפורשת בכתובים אשר עדיין לא זכו לראות אור עולם. הרב זכריה זרמתי הוא ראש בית המדרש 'חומת המערב' בירושלים ומכון 'תורת אמ"ת' לחקר תורת חכמי צפון אפריקה ומשמש כדיין בבתי הדין לממונות בירושלים

 

ביהדות מרוקו וארצות המערב לא קראו ליום העצמאות אלא חג העצמאות

 

כל המעוניין לגבש טיול לקיברות צדיקים במרוקו אבקש לשלוח לי במייל asherp15@walla.com

 

יזכור, יום השואה השם ינקום דמם אמן

 

שבוע טוב ותרבחו ותסעדו - חג מימונה שמח לכולם לכל עם ישראל

 

חג פסח שמח לכל עם ישראל

 

להדליק נר לעילוי נשמת רבי שלום משאש זצ""ל הרב-כל הזמנים תפארת יהדות מרוקו

 

רבי שלום משאש עטרת יהודות מרוקו תאריך הילולה: י' ניסן מקום קבורה: ישראל

 

רבי שלום משאש תאריך הילולה: י' ניסן מקום קבורה: ישראל

 

אמו: הרבנית רחל. אשתו: הרבנית ג'אמילא. בניו: ר' דוד, ר' אברהם. סבא: ר' שר שלום (מצד אביו), ר' משה אלכריף (מצד אמו). מוריו: ר' יצחק סבאג. רבה הראשי של מרוקו נולד בכ"ב שבט ה'תרס"ט במקנס (מרוקו) ומילדותו הבחינו שנוצר לגדולות. אביו נהג להוליכו עימו לבית הכנסת אל התפילות באשמורת הבוקר ולתיקון חצות בימי השבוע. מלבד כישרונותיו הפלאיים אף רגע מזמנו לא הלך לאבוד. בגיל 9 ראה אביו כי יש לו חשק פנימי של יראת שמים ורצון גדול לעשיית מצוות, החל לחנכו במצות התפילין, ובגיל 13 החל בחזנות במקומו של אביו. סמוך לגיל 14 נכנס לישיבתו של הגאון ר' יצחק סבאג והחל מטפס ועולה בסולמה של עבודת הבורא. מרוב שהיה שקוע כל הזמן לחדש חידושי תורה לא היה יכול לישון, הרופאים הביאו לו תרופות וסמי שינה על מנת שיירדם ובכל זאת לא הצליח להירדם עד שמנהל הת"ת לקח אותו לעבוד עבודה פיזית ואז הצליח להירדם. בהקדמה לספרו "מזרח שמש" כתב על עצמו 'כל ימי נעורי לא ידעתי צורתא דזוזא וכל כסף תועפות נחשב בעיני לאַיִן נגד חשק תאוות לימוד תורה הקדושה'. שמו הטוב כתלמיד חכם ופוסק גדול יצא למרחקים, בהיותו כבן 22 התייחסו אליו כמורה הוראה בעניינים קשים ובהגיעו לגיל 30 פנו אליו אבות בתי דין לעיין בנדונים קשים בענייני חושן משפט. בהתאם לבקשת הראב"ד מינו אותו בסוף שנת ה'תרצ"א לאחד מן המחנכים בתלמוד תורה. לאחר כשנתיים מונה למנהל הרוחני של קרית החינוך במקנס ואודות למרצו ולחכמתו, המקום שגשג פרח והצליח בכמות ובאיכות והרים את קרנה של תורה. בת"ת למדו מגיל 4 ועד גיל 18 ומספר התלמידים במחזור אחד הגיע ליותר מ-2,000 תלמידים. נשא לאישה את בתם של ר' משה לכרייף ומרת חנה ועד הגיעו לגיל 25 אביו פרנס אותו ואת בת זוגו ודאג לכל מחסורם. ר' שלום שקד על לימוד התורה ושאל מאת ה' שלא יעשירהו עושר גדול, שלא יבטלנו מהתורה. כל תפילותיו ובקשותיו היו להעשירו בתורה ובחידושיה, את היצר הרע שדחק בו 'הרי אתה בעל אישה ובנים, ומה תהיה אחריתך?' דחה 'כיון שטוב להיות חכם עני, מהמוני עשיר'. בהגיעו לגיל 34 החליט כי במקביל לתפקידו כמנהל התלמוד תורה עליו להוסיף בתורה על ידי שיגביר חיילים לתורה. בי' אדר ה'תש"ד נפתחה הישיבה ור' שלום השפיע על הבחורים תורה, הלכה, מוסר והשקפה. ר' משה חי אליקים (ראב"ד קזבלנקא) ניסה לשכנע את ר' שלום להגיע וליטול חלק בקבוצת הדיינים שבבית הדין שבראשותו אך לר' שלום היה קשה לעזוב את פעילותו הרוחנית שבמקנס. בשנת ה'תש"ט לאחר פטירת הראב"ד (ר' משה חי אליקים) היה מוכרח להיענות לבקשת הדיינים והקהילה בקזבלנקא ליטול על עצמו את עול הדיינות, ועל אף גילו הצעיר נבחר לכהן בדיינות בעיר הגדולה קזבלנקא. המלך העניק לו תליון ותעודה לסמל שגם משפט שישפוט גויים יהיה מקובל במערכת השיפוט של המלוכה והממשלה. אף בעיני הגויים היה אהוב ומקובל, ההערכה הגדולה הגיעה עד שבמשך הימים המלך נהיה לידידו האישי. לפחות פעמיים בשנה היה ר' שלום מוזמן לבא לברך את המלך בטקס מלכותי ומפואר ור' שלום היה מברך למלך בשפע של ברכות ואיחולים כראוי למלך שחלק לו ה' מכבודו. המלך היה מאזין לכל מילה ביראת כבוד, תוך שהוא עומד כפוף כל זמן הברכה. בהתאם לסמכות שהוענקה לו ע"י המלך קבע כללים קפדניים בהשגחה על הכשרות וניהל את מערכת הכשרות באופן אישי. לא נתן תעודת הכשר לעסק בטרם חקר תחילה על בעל העסק בנאמנות בממונות. מי שהפר כלל מכללי הכשרות ומי שפתח בית מטבחיים ללא רשות ב"ד היה נענש עפ"י הממשלה. תיקן שעל השוחט לסור למשמעת הרב המקומי וכן שכל חצי שנה צריכים בעלי העסקים להחזיר את תעודת הכשרות והיה מחזיר רק למי שהחליט להחזיר. הקפיד ודקדק בכבוד ועונג שבת, בימי שישי אחר חצות הסתפק בשתיית כוס חלב או כוס לבן, כיון שרצה להרגיש את עונג השבת באכילה של שבת כראוי, לכן דאג שלא לבוא לשבת כשהוא שבע. בשעות הסמוכות לשבת ישב בסלון והמתין ליום השבת כשהוא מלובש בבגדו הלבן ובכובעו המסורתי בצבע שחור ואדום ופיו מלא בשירים ופיוטים לכבוד השבת. בצאת השבת ערך הבדלה ברגש מיוחד, באריכות תוך אמירת תפילות להצלחה ופיוטים רבים. היה לומד בקול גדול ובנעימה גדולה בכל הזמנים, גם בשעות הלילה המאוחרות. פעמים רבות לאחר שלמד כל הלילה, הסתכל על השעון ואמר לאשתו 'אני הולך לתפלת מנחה' ואשתו הייתה משיבה 'עכשיו לפנות בוקר'. או שהיה אומר 'כיון שצריך לתת מנוחה לגוף אעלה לנוח' היה מסתכל בשעון ורואה שכבר הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. העיד כי מיום שהגיע לגיל בר-מצוה עד שהגיע לימי הזקנה לא חיסר תפלה אחת בצבור. פעמים רבות ישב על מיטתו המוכנה לשינה וכתב חידושי-תורה כששתי רגליו מקופלות ושלובות זו בזו, היו תלמידי חכמים שניסו לעשות והסביר להם שהוא מצליח מפני שהרגילו אותו לכתוב כך כבר בקטנותנו. בסוף שנת ה'תשל"ז נתבקש ר' שלום לבא לכהן כרבה הראשי וראב"ד ירושלים ובג' כסליו ה'תשל"ח נבחר למשרה זו. כשהגיע לארץ ישראל אמר: שתפלתו ותקוותו שגם בארץ ישראל יזכה לענות לכולם באותה מידה שענה בהיותו במרוקו ואכן אלפי תשובות השיב במהלך חצי יובל בהם כיהן כראב"ד ורבה של ירושלים. היה סמל מופת ודוגמא של רודף שלום, התרחק מאוד מן המחלוקת, השתדל ואף עלה בידו להיות מקובל נערץ ואהוב על כל החוגים והעדות בארץ ומחוצה לה, תוך שהוא מקרין אחדות ואהבה לכולם. לשכתו וביתו היו פתוחים לרווחה בכל שעות היום והלילה לכל דורש, אנשים ונשים, חכמים והמוניים, אברכים וקשי יום. הקדיש להם מזמנו המצומצם, קיבלם במאור פנים, בסבר פנים יפות, בנחת רוח ושמע אותם בסבלנות. כאשר התייגע הרבה ליישב קושיה חמורה ולא היה עולה בידו, היה משהה את הקושיה ליום יומיים, מרבה בתחינה ובוכה לבורא עולם שיאיר את עיניו, ולאחר מכן היה ניגש שוב לעיין בסוגיא. כשנשאל על שלומו, היה עונה 'אני חולה ואני בריא'! כשאני עוסק בתורה אני שוכח את כל הייסורים ואז אני בריא, וכשאני צריך להפסיק את הלימוד לצורך אכילה או שינה אז אני נזכר שאני חולה. בתקופה האחרונה לחייו אסרו עליו הרופאים ללמוד, אך הוא אמר לרופאים שאם כך אז למה לו חיים וטוב מותו מחייו, הרופאים התאמצו ומצאו כדורים שיוסיפו לו כוחות שיאפשרו לו ללמוד. ביום שישי האחרון לחייו הספיק לכתוב תשובה בעניין עגונה וביום שבת קודש ה'תשס"ג החזיר את נשמתו ליוצרה. מספריו: • בית שמש: על הרמב"ם • וחם השמש: על התורה, קונטרסים, ביאורים על תהילים ופרקי אבות • מזרח שמש (ק) • שמש ומגן (ק1/ק2/ק3) • תבואות שמש: ש"ות בהלכה (ק1/ק2/ק3/ק4)

 

בוקר טוב שבוע טוב וחודש טוב לכל ידידנו היקרים! צוות הפיסבוק

 

הלכות פסח של יהדות מרוקו והמערב של הרב אברהם אסולין שליט"א הרב של מורשת מרוקו וספרד בעיר אלעד.

 

כנסו לתמונות יש חידושים

 

כנסו לתמונות יש חידושים על פורים וחג פורים שמח לכל עם ישראל

 

שבוע טוב לכול עם ישראל

 

Pilo Elieדרכי אבותינו מן המערב אלי צור ישועתי מצבי הורם ר' דוד אלקיים מוגדור*המאה ה-20 אֵלִי צוּר יְשׁוּעָתִי מַצָּבִי הוּרָם הַמֶּלֶךְ זָכַר וַשְׁתִּי שֶׁחֶטְאָהּ גָּרָם קָרָא אַיֵּה רַעְיָתִי שֶׁקִּצְפִּי זָרָם בְּאַפִּי בַחֲמָתִי הוֹד יָפְיָהּ הֻחְרָם כָּל נַעֲרוֹתָיו אוֹהֲבָיו מְתָיו וְיוֹשְׁבֵי חֲצֵרוֹתָיו קָרְאוּ בִמְגוּרָם בִּקְשׁוּ נְעָרוֹת יָפוֹת כְּנַעְרוֹת אֲרָם נִמְצָא אִישׁ מִנְּסִיכִים מָרְדְּכַי שְׁמוֹ בְּבֵית אֵל לוֹ מַהְלְכִים נָגִיד בְּעַמּוֹ בְּעֵת בָּאוּ מַלְאָכִים פָּנָיו קִדְּמוּ בַּת דּוֹדוֹ בְקוֹל בּוֹכִים לֻקְחָה מֵעִמּוֹ אֶסְתֵּר הַיָּפָה קוֹמַת צַפְצָפָה מֵחֵיקוֹ נֶהֱדָפָה מִבֵּית מְגוּרָם לַצָּרָה הַנִּשְׁקָפָה בִּגְזֵרַת אֵל רָם

 

הגיע הזמן להתעורר אחיי! עלינו ליטול את גורלנו בידינו! לא שמתם לב מה אנחנו גזע של עבדים? אנו חיים בפחד מנהגינו נרמסים רבותינו מבוזים ואנו מה שחשוב לנו מה נאכל ומה נשתה ?? יותר משכורת פחות משכורת? הגיע הזמן לחזור למנהגי אבותינו ללא פחד!!

 

החזרה אל המקורות בעיצומה! מיטב הכחות פועלים להפצת תורתם של חכמי המערב. רוב ספרי חכמי המערב יצאו מחדש , מכונים חשובים ביותר כמו אהבת שלום ועוד מוציאים את ספרי חכמי המערב ללא לאות. בשנים האחרונות יצאו ספרים רבים על מנהגי מרוקו . ממשיכי דרכם של גאוני המערב הם חזקים יותר מתמיד. ועובדים ללא לאות להפצת תורתם של חכמי המערב. רבי יהושע מאמן זקן חכמי המערב מפיץ את ספריו לאלפים ע"י בנו נשיא עדת המערביים שחולש על תקציבי ענק. הספריה הספרדית מפרסמת ללא ללא הרף את ספרי חכמי המערב. העדה המרוקנית הגדולה והחזקה שועטת במעלה ההצלחה וב"ה אין מי שיוכל לעצור בעדה, בהפצת תורה ויראה. כוחות צעירים ומוכשרים מלאים וגדושים תורה ויראת שמים שמים את כל אונם ומרצם להפצת תורתם של אבותינו. אתרים חשובים נפתחים חדשות לבקרים נושאים בגאון את דגל תורת אבותינו שלא תשתכח לעולם אמן!!!

 

דאר דיילנא תודה רבה קישור יפה

 

זוכר ברית אבות ספר על מנהגי אבותינו שבמרקו של הרב הגאון רבי רפאל משה דלויה במחיר הנחה לחברי אתר דרכי אבותינו מן המערב רק ב 60ש"ח יש לציין שלא למטרת רווח רק מפרסם את דרכי אבותינו מן המערב

 

שבוע טוב לעם ישראל

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ