אינדקס אתרים - Moshe Mimoni

 

בוקר טוב ומקסים לכל מי שרוצה שהבוקר הזה יהיה מקסים מי שלא רוצה תשכחו שאמרתי משהו חחחחחחחח יום מקסים

 

שבוע של הצלחות וברכות לכולםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם!!!!!!!!!!!

 

מסופר שרבי נחמן אמר לרבי נתן פעם שזה או אמונה או עבודות קשות. רבי נתן תמה על הדבר – אני? לי אין אמונה? ענה לו רבי נחמן שאין לו אמונה בעצמו. ומבואר בשם צדיקים נוספים כר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: "כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רוצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו. ושאינו פועל בטל… רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בע כשעושה רצונו." הרבה פעמים אנחנו מפחדים מגאווה אבל למעשה, רבי נחמן מסביר שזוהי ענווה פסולה. זה זיוף של ענווה. זאת לא ענווה אמיתית. זה לא מקדם אותנו, זה לא עושה לנו טוב בחיים וזה לא מגדיל את שם השם בעולם. רבי נחמן ושאר הצדיקים אומרים : תאמין בהשם יתברך ותאמין בעצמך. לא סתם נבראת. אפשר להגיד בצורה אולי מעט קיצונית שמי שלא מאמין בעצמו, בדקות לא מאמין בהשם. כי אם השם ברא אותי – אז זה בטח טוב, אני בטח טוב ואם אני לא מאמין בעצמי, בדקות אני לא מאמין שהשם עשה טוב. אז צריך כל פעם להתחזק מחדש, לקום מחדש ולהאמין בעצמנו. להאמין שאנחנו טובים. להאמין שאנחנו רוצים לעשות טוב בעולם ולהאמין שאנחנו יכולים לעשות טוב בעולם!

 

רבי שמלקי ואחיו רבי פנחס באו אל רבם המגיד ממזריץ' וביקשו שיבאר להם את המאמר: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה". השיב המגיד: "לכו אל בית המדרש ושם תמצאו את האיש זושא כשהוא מעשן מקטרת. הוא יאמר לכם את פירושו!" מיד הלכו לבית-המדרש והציעו לפני רבי זושא את שאלתם. צחק ואמר :" הנה מצאתם את הראוי וההגון לכך! עליכם לפנות לאיש אחר ולא לשכמותי, שמעולם לא פגעה בו הרעה". אבל הם ידעו: משעת לידתו של רבי זושא ועד כה לא עבר עליו יום אחד בלי מצוקה וסבל. כאן הבינו מה פירושה של קבלת ייסורים בשמחה.

 

בס"ד להתחזק באמונה !!! אומר רבא - ע"י תורה נתקבלת התפילה. ע"י תורה זוכים לחן גשמי ורוחני. צריך להסתכל תמיד בשכל ובתכלית של כל דבר ולמצוא בכל דבר איך להתקרב עם כל דבר לה' יתברך, חוכמה של אדם מאירה לו את פניו.... ועיקר האדם זה הדעת שבו, ואם אין דעת אין כלום ואם יש דעת יש הכל.... וכן בתפילת 18 בירכת אתה חונן וכו' לפני השיבנו, שבשביל השיבנו צריך אתה חונן, בשביל לחזור בתשובה ולהתקרב לה' צריך דעת, וכן כתוב ראשית חכמה יראת ה' - שהכחמה הכי גדולה זה יראת ה'. והכחמה הכי טובה זה תמימות, החכמה זה החיות שיש בכל דבר....... יעקב אבינו ע"ה זכה לבכורה, עשיו ביזה את הבכורה - שוטה לא רוצה חכמה, אלא הוא רוצה כבוד, אבל אדם חכם תמיד רוצה חכמה ולא רוצה כבוד. כי מי שרוצה כבוד - הוא שוטה. (ברכות ה') - "לעולם ירגיש אדם יצר הטוב על יצר הרע",(קידושין ל') "אם פגע בך מכל מה זה משוהו לביהמ"ד" - אם היצר הרע מנסה להכשיל אותך לך תלמד תורה ותעשה מעשים טובים כנגד זה, כי זה כנגד זה עשה ה'... וזה רק נסיון. ואיזהו גיבור הכובש את יצרו - שישיח לבו מדברי הווא(דברי שטות ודברים בטלים שאין בהם ממש) - לדברי תורה, ומיד יברח מן הסטרא אחרא לקדושה, והטומאה תברח, כי אין שתי מחשבות ביחד או יצר הרע או תורה ואם התורה באה יצר הרע הולך - וכשזה קם זה נופל. (הושע י"ד) - "כי ישרים דרכי ה'" כל מה שקורה בעולם זה רצון ה', והכל מונהג בהשגחתו של ה' ודרכי ה' ישרים. אז ודאי שכל מה שקורה הכל לטובה ואין שום רע בעולם כלל רק הכל טוב. ודרכי ה' נסתרים ואין אנו יכולים להבין אותם, ואנו צריכים לזרוק את השכל וללכת לפי אמונה שהכל זה מאת ה' והכל לטובה, ואז כתוב - ( שם ) - "צדיקים ילכו בם" - שאלו הצדיקים שיחיו באמונה שהכל מה' והכל לטובה - ילכו בם - ילכו בדרכי ה' היינו תורה ומצוות, ואז כתוב - ( שם ) "ופושעים יכשלו בם" ומי שילך בשכל ולא באמונה הם יכשלו... מה שהתפילה לא מתקבלת זה כי אין לדיבורים חן, אבל ע"י התורה יש חן ואז ע"י תורה מתקבלת התפילה. דברי חכמים בנחת נשמעים והרגל עצמך לדבר בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תינצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם,"וכל הכועס כל מיני גהינום שולטים בו" כי חכם זה מי שאין לו כעס כי "כעס בחיק כסילים ינוח" מי שכועס הוא שוטה וכעס זה חסרון אמונה. כי אם יודע שהכל זה רק מה' ובוודאי לטובה, אז אם כועס - כועס על ה', וכועס סתם כי זה הכל לטובה, אז הוא שוטה. ואדם צריך להתרגל תמיד לדבר בנחת עם כל אדם, גם אם משהו מכעיס אותו וזה ע"י אמונה, כי ע"י אמונה אין כעס וע"י אמונה יש דעת וע"י דיבור בנחת יש דעת ואין כעס ומוסיף אמונה. יעקב אבינו ע"ה זכה לשכל, יוסף הוא עיקר תולדותיו של יעקב, כי יעקב ויוסף נחשבים - אחד. "בעל עבירה הוא משוגע"... (סוטה ג')"אין אדם עובר עבירה אלא אם כן ניכנסה בו רוח שטות" שאם היה לו דעת לא היה עובר את העבירה כי מה שאדם עובר עבירה זה רק בגלל שאין לו דעת וניכנס בו שגעון, וע"י תורה ותפילה ואמונה יש לו דעת אמיתי ונרחק משיגעון ואז לא בא לידי חטא... עיקר הכלי מלחמה זה תפילה..ומשם עיקר החיות. יוסף היה בחינת שמירת הברית, צריך לתת צדקה לפני התפילה, צריך לקשר את התפילה לצדיקי הדור האמיתיים - כל צדיק בדור הוא בחינת משה רבינו, משיח. התפילה זה אש ומים - מי שחושב שהתפילות הולכות לריק הוא טועה "אין תפילה הולכת ריקם". "והוי דן את כל האדם לכף זכות" צריך לדון לכף זכות כל יהודי כי אין הקב"ה חפץ בחורבן העולם. כשאדם יודע שכל מה שקורה לו ה מה' ולטובתו יש לו כמו עולם הבא בעולם הזה - יש לו גן עדם בעולם הזה כי הוא תמיד שמח ורגוע ואין לו כעס ועצבות וייאוש ויש לו רק שימחה ואמונה ותפילה. (משלי ג') "את אשר יאהב ה' יוכיח" - שה' מביא לנו יסורים וצרות בשביל לעורר אותנו לתשובה ובשביל כפרת עוונות. התורה נקראת אש - שכתוב (ירמיהו כ"ג) "הלא כל דברי כאש", עיקר התורה הם התלמידי חכמים - (ישעיהו ל') - "והיו עיניך רואות את מורך" - יש ענין להסתכל על הצדיק וטוב שיהיה בבית הרבה תמונות של צדיקים ותמיד אדם יסתכל על פני הצדיק וע"י זה מקדש את עיניו. "ע"י צדקה אדם מתעשר". (מגילה ל"א) - "בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה - שם אתה מוצא ענוונותו" כי הענווה זה הגדולה, והגדולה זה הענווה, שאדם צריך 'להתגאות' שיש לו ענווה- כלומר זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות לאדם זה שהוא עניו באמת, כי מי שעניו באמת יכול להגיד על עצמו שהוא עניו - כמו משה רבינו ע"ה שכתוב עליו בתורה "ומשה עניו מכל האדם" ומשה העיד את זה על עצמו...

 

שבת שלום ומבורך לכולם אוהב אותכם!!!!!!!

 

אין כמו השמחה תיהיה שמח יהיה לך הכל תיהיה עצוב תאבד הכל אז תרימו עיניים לשמיים ותצחקו עם בורא עולם כי הוא האבא שלנו שבלעדיו נאבד לעולם

 

בוקר טוב לכל היפים והיפות שיהיה אחלה יום השם אוהב אותכם אז....תנו חיוך יום טוב

 

installed Facebook for Windows Phone

 

- on http://ebuddy.com Messenger

 

סבתא יקרה שלי יהי זכרך ברוך אני בטוח שעכשיו את נמצאת בין המלאכים ששומרים עלייך כי זכית לעשות תשובה בימייך האחרונים אמא שלי תיהיי חזקה אוהב אותך המוןן!!!!!!! סבתא ברוך דיין האמת!!!! אוהב המון הנכד שלך משה!!!

 

אנשים עד מתי אפשר לסבול בדור הזה עכשיו רצחו את הבבא אלעזר מבאר שבע מקווה שכולנו כבר נחזור בתשובה שלמה כי נמאס כבר !!!!!!!

 

חברים וחברות מחר צום י"ז אז במידה ומישהו צריך תזכורת הרגע הזכרתי

 

חג שמח לכולם זהו נגמר עוד פסח אחד תתחילו להתכונן לפסח הבא!!!!!!!! שבוע טוב

 

שהשם יברך את כולם בחג שמח וכשר אמן!!!! בניסן נגאלנו ובניסן עתידים להיגאל הלוואי!!! כל טוב בשורות טובות

 

שבוע טוב ומבורך לכל. החברים!!!!!!!

 

מזל טוב לי יש לי היום יומולדת !!!!!

 

שבוע טוב ומבורך לכולם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

בוקר נפלאאאאאאא לכולםםםםםםם!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

מלך המלכים זה אתה שיוצר כל יצורים זה אתה שבורא כל ברואים זה את שמסדר את החיים הנפלאים אז תזכרו ואל תשכחו בורא אחד לעולם !!!!!!!!!!!

 

שבת שלום לכולםםםםםםםםםם!!!!!!!!!!!!

 

סוף היא תמיד התחלה חדשה!!!!!!!!!!!!!!!!

 

שבת שלום לכולם נשיקות!!!!!!!!!!

 

לכל סוף יש התחלה חדשה וכל דבר חדש בסוף מתיישן תזכרו את זה.......

 

חתימה טובה לכולם שבורא עולם יכתוב את כולנו לשנה טובה אמן!!!!!!!

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ