אינדקס אתרים - Gavriel Weinberger

 

חינוך לסובלנות אמא, היום באו לבקר אותנו ילדים מהשטחים, מאזור רמאללה. - : איזה יופי! שלום והידברות, כמה חינוכי, אני שמחה מאוד לשמוע! - : אמא, את יודעת, הם היו לבושים כמונו-עם ג'ינס וסווטשרט, אבל לא ממש אופנתי. - : לא נורא, אל תשים לב לקטנות. הם חיים בתנאים כלכליים קשים, יש להם הרבה ילדים במשפחה וקשה לקנות להרבה ילדים בגדים יקרים כמו שיש לך. מה עשיתם איתם? - : אכלנו, שיחקנו משחקי חברה, כאלה שמשתפים את כל הילדים, ביחד כולנו. - : יופי! זאת דרך טובה וחכמה לשבור מחיצות. - : מה זה מחיצות? - : זה כאילו שכל השנים הכניסו לכם לראש שיש בינכם לבין הילדים האלה קיר. הסבירו לכם שאתם בצד אחד והם בצד השני. עכשיו יש שלום, אז צריך לשבור את הקיר, לשחק עם הילדים מהשטחים, כאילו הם חברים שלך מהשכונה. - : אמא, חלק אמרו שיש להם רובים בבית. - : אה, זה בגלל שיש להם עכשיו משטרה חדשה וחזקה, ובטח אבא שלהם שוטר. - : הם גם אמרו שהם מתפללים בבית הספר והם צמים בימי הצום. - : טוב! הערבים שומרים על המסורת שלהם, וזה מכובד בעיניי. לא צריך לבוז למנהגים של אחרים, נכון? באמת חשוב מאוד שבית הספר שלכם הביא אותם, שתראו שהם ילדים בדיוק כמוכם. - : אבל אמא, הם בכלל לא דברו ערבית והיו להם כיפות. אני חושב שהם יהודים דתיים כאלה, מהשטחים. - : מה?? הם לא נורמאלים ההנהלה שלכם! הזמינו חבורת פנאטים משיחיסטיים לבית ספר ברמת אביב? אולי אתה לא מבין, אבל זה דבר מאוד מסוכן, לחשוב שבגלל שהם נראים לך דומים הם כמוך. הם לא !! הם ממש לא כמונו! הם פשיסטים, מסוכנים לדמוקרטיה, ובגללם אין שלום. איך העזו לארח אותם פה? אני מיד הולכת להתקשר למנהלת, אתקשר לשלי יחמוביץ! אני לא אשתוק!!

 

מכאן שלוחה ברכת רפוא״ש לכל החולים, ובשורות טובות לעם ישראל

 

מאמר מעניין ששלוח לי: שאלון שנשאל ע"י פרופ' יפני פשוט מדהים וכל כך אמיתי . השואל הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת טוקיו. לא שמעתי שאלות כאלה מאף חכם ישראלי, ובעיקר לא מהגוש הימני שלנו...... האם העולם פשוט סתם טיפש? שאלון שנשאל ע"י פרופסור יפני שאלון מעניין לפרקליטים פלשתינאים | ע"י יאשיקו סאגאמורי אם אתה כל-כך בטוח ש"פלשתין, המדינה , קיימת לאורך רוב שנות ההסטוריה המתועדת", אני מצפה ממך להיות מסוגל לענות על מספר שאלות בסיסיות אודות אותה מדינת פלשתין: 1. מתי היא נוסדה ועל-ידי מי? 2. מה היו גבולותיה? 3. מה הייתה עיר הבירה שלה? 4. מה היו עריה העיקריות? 5. ממה הייתה מורכבת כלכלתה הבסיסית? 6. איזה צורה לבשה ממשלתה? 7. האם אתה יכול לנקוב בשם מנהיג פלשתיני אחד לפחות לפני עראפאת? 8. האם פלשתין הוכרה מעולם על-ידי מ דינה אשר קיומה, בזמן זה או אחר, לא מותירה כל מקום לפרשנות? 9. מה הייתה שפתה של מדינת פלשתין? 10. מה הייתה הדת השכיחה במדינת פלשתין? 11. מה היה שם המטבע שלה? בחר כל תאריך בהיסטוריה וספר מה היה שער החליפין המשוער של המטבע הפלשתיני כנגד הדולר האמריקאי, המארק הגרמני, הפאונד הבריטי, היין היפני או היואן הסיני באותו תאריך. 12. ולבסוף, הואיל ואין מ דינה כזו היום, מה גרם לחיסולה ומתי זה קרה? אתה מקונן על "שקיעתה האיטית" של מ דינה "גאה לשעבר". תאמר לי, בבקשה, מתי בדיוק היתה "מ דינה " זו גאה ועל מה הייתה גאוותה? והנה השאלה הכי פחות סרקאסטית מכולן: האם האנשים שאתה בטעות מכנה "פלשתינאים" הינם משהו שאינו אלא ערבים ג'נרים שהתקבצו מכל עבר... או שנזרקו החוצה מ... העולם הערבי, אם באמת יש להם זהות אתנית אמיתית אשר מעניקה להם זכות להגדרה עצמית, מדוע לא ניסו מעולם לזכות בעצמאות עד שהערבים ספגו תבוסה מוחצת במלחמת ששת הימים? אני מקווה שאתה נמנע מהפיתוי לייחס את הפלשתינאים של היום לפלישתים התנכים; אתימולגיה חליפית להיסטוריה אינה תקפה פה. האמת אמורה להיות ברורה לכל אחד המעוניין לדעת אותה. מדינות ערב לא זנחו מעולם את החלום להרוס את ישראל; עוד היום נוצרים הם זאת בליבם. עיתותיהם בידיהם; הם נכשלו שוב בהשגת מטרתם הנלוזה באמצעים מלחמתיים והחליטו להלחם בישראל על-ידי מיופי כוח. למטרה זו הם יצרו ארגון טרור, ובציניות קראו לו: "העם הפלשתינאי" ומיקמו אותו בעזה, יהודה ושומרון. באיזה אופן אחר יכול אתה להסביר את סירובם של ירדן ומצרים לקבל חזרה באופן מכובד וללא כל תנאי את "הגדה המערבית" ועזה? העובדה היא שלערבים המאכלסים את עזה, יהודה ושומרון יש הרבה פחות לטעון ללאומיות מאותו שבט אינדיאני אשר הופיע בהצלחה בקונטיקט כשבכוונתו לפתוח קזינו פטור ממס; לשבט זה לפחות היתה מטרה קונסטרוקטיבית אשר דחפה אותו. ל"פלשתינאים" כביכול יש רק מוטיבציה אחת: להשמיד את ישראל, ובספרי אין זה מספיק להתייחס אליהם כאל "לאום"... או כל דבר אחר מלבד מה שהם באמת: ארגון טרור אשר יום אחד יפורק. ntnr ngbhhi aakju kh

 

על מה נדבר בשולחן שבת? עד כאן עם ישראל עסק ביציאת מצריים כעם כללי. מכאן ואילך עם ישראל מוכרז ע"י הקב"ה כעם סגולה ומקבל את התורה בחלק בלתי נפרד מהיותו עם. עניין נוסף שמושך תשומת לב, זה נשמע לגמרי לא טבעי לקרא לפרשה בתורה על שם איש נכרי, ובפרט על שם כהן דת נכרית. כנראה שיש בו משהו מיוחד. ולא זו בלבד, אלא שהוא זוכה שעשרת הדברות נאמרות בפרשה שעל שמו. שמות יח א וַ י שְׁמַע יִּתְׁר ו כ ה ן מִּדְׁיָן ח תן מ שֶׁה את כָל אֲ שֶׁר עָ שה אֱל הִּים לְׁ מ שֶׁה ולְׁיִּ שרָ אל עַ מ ו כי ה וצִּיא יְׁהוָה אֶׁ ת יִּ שרָ אל מִּ מצְׁרָיִּם. ב וַ י קח יִּתְׁר ו ח תן מ שֶׁה אֶׁת צִּ פ רָה א שֶׁת מ שֶׁה אַחַר שִּ ל וחֶׁיהָ. ג וְׁ את שְׁ ני בָנֶׁיהָ אֲ שֶׁר שם הָאֶׁחָד גרְׁ ש ם כי אָמַר גר הָיִּיתִּי באֶׁרֶׁץ נָכְׁרִּ יה. ד וְׁ שם הָאֶׁחָד אֱלִּיעֶׁזֶׁר כי אֱל הי אָבִּי ב עֶׁזְׁרִּי וַ י צ לנִּי מחֶׁרֶׁב פַרְׁ עה. ה וַ י בא יִּתְׁר ו - ח תן מ שֶׁה ובָ נָיו וְׁאִּ שְׁ ת ו אֶׁל מ שֶׁה אֶׁל הַ מדְׁ בָר אֲ שֶׁר ה וא חנֶׁה שָם הַר הָאֱל הִּים. ו וַ י אמֶׁר אֶׁל מ שֶׁה אֲנִּי חתֶׁנְׁךָ - יִּתְׁר ו בָא אלֶׁיךָ וְׁאִּ שְׁ תךָ ו שְׁ ני בָנֶׁיהָ עִּ מָ ה. ז וַ י צא מ שֶׁה לִּקְׁרַאת חתְׁנ ו וַ י שְׁ תַח ו וַ י שַק ל ו וַ י שְׁאֲל ו אִּי ש לְׁ ר עה ו לְׁ שָל ום וַ י בא ו הָ אהֱלָה. ח וַיְׁסַ פר מ שֶׁה לְׁ חתְׁנ ו את כָל אֲ שֶׁר עָ שה יְׁהוָה לְׁפַרְׁ עה ולְׁמִּצְׁרַיִּם עַל א ו דת יִּ שרָ אל את כָל- - הַ תלָאָה אֲ שֶׁר מְׁצָאָתַם בַ דרֶׁךְׁ וַ י צ לם יְׁהוָה. ט וַ יחַ ד יִּתְׁר ו עַל כָל הַ ט ובָה אֲ שֶׁר עָ שה יְׁהוָה לְׁיִּ שרָ אל אֲ שֶׁר הִּ ציל ו - מִּ יד מִּצְׁרָיִּם. י וַ י אמֶׁר יִּתְׁר ו בָר וךְׁ יְׁהוָה אֲ שֶׁר הִּ ציל אֶׁתְׁכֶׁם מִּ יד מִּצְׁרַיִּם ומִּ יד פַרְׁ עה אֲ שֶׁר הִּ ציל אֶׁת הָעָם מִּ תַחַת - יַד מִּצְׁרָיִּם. - רש"י: וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק )זבחים קטז( . - רש"י מתמקד במילה "וישמע" מה מיוחד ב"וישמע" הזה? ומה מיוחד ביתרו זה? אלא יתרו שמע את מה שכולם שמעו. את קריעת ים סוף ואת מלחמת עמלק. אלו היו שני ניסים יוצאים מגדר הרגיל אמנם כל העמים שמעו אבל ליתרו היה מצפן פנימי שאמר לו כי זה הכיוון האמיתי. אם הקב"ה מחולל לעם הזה ניסים כאלו סימן שיש משהו מיוחד ואמיתי - בעם הזה. יתרו עזב הכל ובא והצטרף לעם ישראל. מעניין, גם בימנו אנחנו מוזנים בהמון מידע, בהמון אמת, מה אנחנו עושים עם כל זה? חלק מהשומעים שומע וזהו, - וחלק אחר שומע ומיישם את המשתמע. זה המיוחד ביתרו , בזכות זה הוא זוכה לפרשה מיוחדת על שמו, וזה למעשה המסר גם לנו לא להסתפק בלשמוע... יתרו שמע ובא, שמע את השמועה ובא והצטרף לעם ישראל. יהי רצון שנלמד גם - - אנו לשמוע ולבא. רש"י: ויחד יתרו וישמח יתרו זהו פשוטו )סנהדרין צד(. ומדרש אגדה: נעשה בשרו חדודין חדודין מיצר על אבוד מצרים היינו דאמרי - אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה. רש"י מתמקד בפירוש המילה "ויחד" פירוש אחד וישמח, כלומר יתרו שמח בשמחת עם ישראל , ולפי מדרש אגדה - - נעשה בשרו חידודין חידודין כלומר הצטמרר. ומה שרש"י מלמד אותנו כאן זה שאסור לפגוע ברגשות הגר ולהזכיר לו - הדף טעון גניזה עמוד 2 נושאים רגישים מעם/דת המקור שלו עד עשרה דורות בשביל לא לעורר בו רגשות צער. זה נכון בוודאי גם לבדיחות היומיומיות המתייחסות לעמים ועדות ועלולות לפגוע בחלק מהשומעים. עניין נוסף היום המושג "ברוך ה'" שגור בפי כולנו, מעניין האם כולם יודעים שהמושג הזה הוא למעשה המצאה של - כהן מדיין של יתרו. הוא הראשון בתורה שאומר ברוך ה'. - יג וַיְׁהִּי מִּ מָ חֳרָת וַ י שֶׁב מ שֶׁה לִּ שְׁ פ ט אֶׁת הָעָם וַ יעֲ מד הָעָם עַל מ שֶׁה מִּן הַ ב קֶׁר עַד הָעָרֶׁב. יד וַ ירְׁא ח תן מ שֶׁה את כָל אֲ שֶׁר- - - - - - ה וא ע שה לָעָם וַ י אמֶׁר מָה הַ דבָר הַ זה אֲ שֶׁר אַ תָה ע שה לָעָם מַ ד ועַ אַ תָה י ו שב לְׁבַ דךָ וְׁכָל הָ עָם נִּ צב עָלֶׁיךָ מִּן ב קֶׁר עַד- - - - עָרֶׁב. טו וַ י אמֶׁר מ שֶׁה לְׁ חתְׁנ ו כי יָ בא אלַי הָעָם לִּדְׁ ר ש אֱל הִּים. טז כי יִּהְׁיֶׁה לָהֶׁם דבָר בָא אלַי וְׁ שָפַטְׁ תי בין אִּי ש ו בין ר עה ו - וְׁה ודַעְׁ תי אֶׁת חֻ קי הָאֱל הִּים וְׁאֶׁת ת ו רתָיו. יז וַ י אמֶׁר ח תן מ שֶׁה אלָיו ל א ט וב הַ דבָר אֲ שֶׁר אַ תָה ע שה. יח נָ בל ת ב ל גם אַ תָה - - - - גם הָעָם הַ זה אֲ שֶׁר עִּ מָךְׁ כי כָ בד מִּ מךָ הַ דבָר ל א ת וכַל עֲ ש ה ו לְׁבַ דךָ . יט עַ תָ ה שְׁמַע ב קלִּי אִּיעָצְׁךָ וִּיהִּי אֱל הִּים עִּ מָךְׁ הֱ יה - - - אַ תָה לָעָם מ ול הָאֱל הִּים וְׁ ה באתָ אַ תָה אֶׁת הַ דבָרִּים אֶׁל הָאֱל הִּים. כ וְׁהִּזְׁהַרְׁ תָה אֶׁתְׁהֶׁם אֶׁת הַחֻ קים וְׁאֶׁת הַ ת ו רת וְׁה ודַעְׁ תָ - - - - לָהֶׁם אֶׁת הַ דרֶׁךְׁ ילְׁכ ו בָ ה וְׁאֶׁת הַ מַעֲ שה אֲ שֶׁר יַעֲ ש ון. כא וְׁאַ תָה תֶׁחֱזֶׁה מִּ כָל הָעָם אַנְׁ שי חַיִּל יִּרְׁ אי אֱל הִּים אַנְׁ שי אֱמֶׁת ש נְׁ אי - - - - בָצַע וְׁ שמְׁ תָ עֲ ל הֶׁם ש רי אֲלָפִּים ש רי מא ות ש רי חֲמִּ שִּים וְׁ ש רי עֲ ש רת. כב וְׁ שָפְׁט ו אֶׁת הָעָם בכָל עת וְׁהָיָה כָל הַ דבָר הַ ג דל - - - יָבִּיא ו אלֶׁיךָ וְׁכָל הַ דבָר הַ ק טן יִּ שְׁ פְׁט ו - ה ם וְׁהָ קל מעָלֶׁיךָ וְׁנָ שא ו אִּ תָךְׁ . כג אִּם אֶׁת הַ דבָר הַ זה תַעֲ שה וְׁצִּ וךָ אֱל הִּים וְׁיָכָלְׁ תָ עֲמ ד - וְׁגַם כָל הָעָם הַ זה עַל מְׁ קמ ו יָ בא בְׁ שָל ום. כד וַ י שְׁמַע מ שֶׁה לְׁ ק ול חתְׁנ ו וַ יעַ ש כל אֲ שֶׁר אָמָר. כה וַ יבְׁחַר מ שֶׁה אַנְׁ שי חַיִּל מִּ כָל - - - יִּ שרָ אל וַ י תן אתָם רָא שִּים עַל הָעָם ש רי אֲלָפִּים ש רי מא ות ש רי חֲמִּ שִּים וְׁ ש רי עֲ שר ת. - יתרו רואה את חתנו, משה, שופט את עם ישראל מבקר עד ערב )מצאת החמה עד צאת ה..( ייתרו מציע למשה להאציל מסמכותו לשופטים שמתחתיו אחרת הוא יתמוטט. לא ייתכן שבג"ץ יטפל בערעור על דוחות חניה.. יתרו מלמד את משה איך לבחור ולמנות שופטים . המינוי לא יהיו לא ע"י וועדות למינוי דיינים )עם או בלי נשים( ולא ע"י מכרזים אלא בשיטת "ואתה תחזה" מסביר רש"י תחזה ברוח הקודש. כלומר המיון לא יהיה לפי קבוצות לחץ או וועדות - אינטרסנטיות/ מקצועיות, ללא ייצוג הולם לקבוצות מיעוט אלא ברוח הקודש בלבד, בשיטת "סינון אמת". יתרו נוקב גם בפרמטרים הדרושים: אנשי חיל; יראי אלוקים; אנשי אמת; ושונאי בצע. התורה מספרת כי משה שמע לקול חותנו ועשה כל אשר אמר. אך לבסוף הוא ממנה רק אנשי חיל. כלומר השופטים הנבחרים ברוח הקודש לא יכולים לעמוד במאה אחוז בדרישות שנקב יתרו. ברוך ה' במערכת המשפט של ימנו זה לא יכול לקרות. הקרן החדשה לישראל דואגת בוודאי להכשיר דור שופטים אנשי חיל, יראי אלוקים אנשי אמת וכמובן שונאי בצע. שמות יט טז וַיְׁהִּי בַ י ום הַ שְׁלִּי שִּי בהְׁי ת הַ בקֶׁר וַיְׁהִּי קל ת ובְׁרָקִּים וְׁעָנָן כָ בד עַל הָהָר וְׁ קל ש פָר חָזָק מְׁ אד וַ יחֱרַד כָל הָעָם - - אֲ שֶׁר בַ מַחֲנֶׁה. יז וַ י ו צא מ שֶׁה אֶׁת הָעָם לִּקְׁרַאת הָאֱל הִּים מִּן הַ מַחֲנֶׁה וַ יתְׁיַ צב ו בתַחְׁ תית הָהָר. יח וְׁהַר סִּינַי עָ שַן - - כֻ ל ו מִּ פְׁ ני אֲ שֶׁר יָרַד עָלָיו יְׁהוָה בָ א ש וַ יעַל עֲ שָנ ו כעֶׁ שֶׁן הַ כבְׁ שָן וַ יחֱרַד כָל הָהָר מְׁ אד. יט וַיְׁהִּי ק ול הַ שפָר ה ו לךְׁ - וְׁחָ זק מְׁ אד מ שֶׁה יְׁדַ בר וְׁהָאֱל הִּים יַעֲנֶׁ נ ו בְׁק ול. רש"י: בתחתית ההר לפי פשוטו ברגלי ההר ומדרשו שנתלש ההר מקומו ונכפה עליהם כגיגית )שבת פח( - לפני תחילת מעמד הר סיני משה מכין את העם לקראת המעמד המקודש. בגמרא במסכת שבת מסופר כי הקב"ה כפה על עם ישראל את הר סיני כגיגית. או שתקבלו את תורתי או שכאן תהא קבורתכם. נשאלת השאלה אם כך הרי שהתורה ניתנה בכפייה ולא נתקבלה מרצון. בשעה שעושים הסכם וצד אחת מסכים מאונס או שחותם תחת לחץ ההסכם קביל? בוודאי שלא! אלא, שלעם ישראל ישנה תכונה מיוחדת בענייני מצוות. כולנו מצווים להתפלל, כונו מצווים להניח תפילין, כולנו מצווים לתת צדקה אבל מצד שני יש לנו דחף סמוי שמאד היינו רוצים שמישהו ידובב או ישדל או שידחוף אותנו לקיום המצווה. אמנם אני בתוך תוכי רוצה לקיים את המצווה אבל אני מחכה למי שישדל אותי. בשעה שמישהו מושך אותי לתפילה הרי באתי מרצונו ולא מרצוני, אבל בתוך תוכי ממילא רציתי לבא. כנ"ל לגבי יתר המצוות , זו תכונה שקיימת - רק בעם ישראל. ולכן הקב"ה בכפיית ההר עלינו דובב ושידל אותנו לקבל עלינו את התורה שבתוך תוכינו באמת רצינו ממילא. יהי רצון שנזכה לקבל ולקיים את התורה מרצוננו ונצליח במעשינו לסייע גם לאחרים בקבלת ובקיום התורה, אמן. ברכת שבת שלום ובשורות טובות גבריאל להזכירכם! בכל הערה והארה, שאלה ומשאלה זמין לפנייתכם בשמחה 250-4447333 telehesd@bezeqint.net

 

פרשת וארא על מה נדבר בשולחן שבת? פרשתנו, פרשת בא, היא למעשה המשך של עשרת המכות שחלקן כבר ניתנו בפרשה הקודמת וחלקן ניתנות כעת, ובהמשך, הפרשה כבר מתחילה בהפקת המצוות לעם היוצא לגאולה. בדיוק כמו היום שאנו רואים גלי התחזקות (גם ברחוב וגם בנתונים הסטטיסטיים) לקראת גאולתנו הקרובה, אמן. שמות י א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה בֹּא אֶל-פַּרְעֹה כִּי-אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת-לִבּוֹ וְאֶת-לֵב עֲבָדָיו לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה בְּקִרְבּוֹ. ב וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן-בִּנְךָ אֵת אֲשֶׁר הִתְעַלַּלְתִּי בְּמִצְרַיִם וְאֶת-אֹתֹתַי אֲשֶׁר-שַׂמְתִּי בָם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְהוָה. סיפרו פעם בדיחה על מישהו שהיה בתחילת דרכו בלימוד השפה האנגלית. שאלו אותו איך אומרים באנגלית בא לכאן? השיב הנשאל :Come here ! יפה מאד. ואיך אומרים לך לשם? השיב הנשאל: אני הולך לשם ואומר Come here !. הקב"ה שולח את משה לפרעה, מה הוא צריך לומר לו ? לך אל פרעה! מה ה' אומר למשה? בא אל פרעה. למה? אלא, המסר למשה הוא, אל תדאג, לא רק אתה ואהרון תהיו שם אצל פרעה, גם אני אהיה שם, בא אל פרעה! הקב"ה מנמק את הסיבה למה הכביד את לב פרעה. אחד הסיבות הן : למען תספר באזני בנך. כלומר לכאורה הקב"ה היה יכול לבצע ניסים סמויים במקום לתת מכות גלויות- ועם ישראל היה יוצא ממצרים. אלא מה? אם אין מכות גלויות – על מה נדבר? ביהדות יש מצווה לדבר על הניסים שחוו אבותינו במצרים וגם על הניסים עד ימנו אנו. המצווה של " וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן-בִּנְךָ" מושרשת בעם ישראל לדורותיו וזה למעשה חלק מהחינוך בבית היהודי וחלק מהקניית הערכים לדורות הבאים. לכאורה ניתן ללמוד לבד באמצעות ספרים, בתי ספר אינטרנט וכ"ד. אלא שבנוסף לכל אלו יש מצווה על ההורים לתת את הדוגמה האישית וללמד את הילדים ואת הנכדים לזכור את ניסים והחסד של גאולת מצרים ולייחל לגאולה העתידה בב"א. אין תחליף לחינוך ההורים ואין כמו חינוך ע"י דוגמא אישית. ד כִּי אִם-מָאֵן אַתָּה לְשַׁלֵּחַ אֶת-עַמִּי הִנְנִי מֵבִיא מָחָר אַרְבֶּה בִּגְבֻלֶךָ. ה וְכִסָּה אֶת-עֵין הָאָרֶץ וְלֹא יוּכַל לִרְאֹת אֶת-הָאָרֶץ וְאָכַל אֶת-יֶתֶר הַפְּלֵטָה הַנִּשְׁאֶרֶת לָכֶם מִן-הַבָּרָד וְאָכַל אֶת-כָּל-הָעֵץ הַצֹּמֵחַ לָכֶם מִן-הַשָּׂדֶה. ו וּמָלְאוּ בָתֶּיךָ וּבָתֵּי כָל-עֲבָדֶיךָ וּבָתֵּי כָל-מִצְרַיִם אֲשֶׁר לֹא-רָאוּ אֲבֹתֶיךָ וַאֲבוֹת אֲבֹתֶיךָ מִיּוֹם הֱיוֹתָם עַל-הָאֲדָמָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה וַיִּפֶן וַיֵּצֵא מֵעִם פַּרְעֹה. ז וַיֹּאמְרוּ עַבְדֵי פַרְעֹה אֵלָיו עַד-מָתַי יִהְיֶה זֶה לָנוּ לְמוֹקֵשׁ שַׁלַּח אֶת-הָאֲנָשִׁים וְיַעַבְדוּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם הֲטֶרֶם תֵּדַע כִּי אָבְדָה מִצְרָיִם. ח וַיּוּשַׁב אֶת-מֹשֶׁה וְאֶת-אַהֲרֹן אֶל-פַּרְעֹה וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם לְכוּ עִבְדוּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מִי וָמִי הַהֹלְכִים. ט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בִּנְעָרֵינוּ וּבִזְקֵנֵינוּ נֵלֵךְ בְּבָנֵינוּ וּבִבְנוֹתֵנוּ בְּצֹאנֵנוּ וּבִבְקָרֵנוּ נֵלֵךְ כִּי חַג-יְהוָה לָנוּ. י וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יְהִי כֵן יְהוָה עִמָּכֶם כַּאֲשֶׁר אֲשַׁלַּח אֶתְכֶם וְאֶת-טַפְּכֶם רְאוּ כִּי רָעָה נֶגֶד פְּנֵיכֶם. רמב"ן ויפן ויצא מעם פרעה - בעבור שפחדו מאד בברד, חשב משה שיפחדו גם עתה שימותו ברעב אם יאבדו יתר הפליטה הנשארת להם, ויצא בלא רשותו טרם שיענוהו הן או לאו, כדי שיתיעצו בדבר, חשב מחשבות אמת, כי כן עשו ואמרו לפרעה הטרם תדע כי אבדה מצרים. ובדברי רבותינו (שמו"ר יג ד) ראה אותן שפונים זה לזה, מאמינים לדבריו, יצא משם כדי שיטלו עצה לעשות תשובה. והנכון בעיני, כי כן היה עושה בכל עת בואו אל פרעה אל היכלו, מתרה בו ויוצא מלפניו, אבל הוצרך הכתוב להזכיר זה בכאן בעבור ויושב את משה וגו' . הרמב"ן מתייחס לכתוב: וַיּוּשַׁב אֶת-מֹשֶׁה וְאֶת-אַהֲרֹן אֶל-פַּרְעֹה. מאיפה החזירו אותם? אלא, הפמליה של פרעה החלו להאמין בדברי משה ואילו פרעה חס על כבודו העצמי ולא רצה לשחרר את העם. כזכור, ה' הכביד את ליבו. משה הדיפלומט זיהה את הפערים שבין העמדות של פרעה לעומת פמלייתו ולכן משה זורק לחלל המליאה את המסר שלו ויוצא מהאולם על מנת לתת לפרעה ולחרטומיו להתייעץ. ואכן, חרטומי מצריים אומרים דברים קשים לפרעה בהעדר משה ואהרון - עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים.. ובתום התייעצות ישנה לכאורה החלטה וקוראים למשה ואהרון ומשיבים אותם למליאה. רְאוּ כִּי רָעָה נֶגֶד פְּנֵיכֶם. רש"י ראו כי רעה נגד פניכם - כתרגומו ומדרש אגדה שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה אמר להם פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר והוא סימן דם והריגה וכשחטאו ישראל בעגל ובקש הקב"ה להרגם אמר משה בתפלתו (שמות לב) למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם זו היא שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם מיד וינחם ה' על הרעה והפך את הדם לדם מילה שמל יהושוע אותם וזהו שנאמר (יהושוע ה) היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם שהיו אומרים לכם דם אנו רואין עליכם במדבר. אחד השאלות שאנו כיהודים שואלים את עצמנו זה האם היהדות מכירה באסטרולוגיה, האם מה שכתוב בהורוסקופ נכון? האם יש קשר בין מצב הכוכבים לחיזוי העתיד? מספר רש"י כי פרעה שוכנע כי הוא חייב לשחרר את ה"מוקש" שתקוע לו כמו פקק בגרון . הוא חייב לשחרר את עם ישראל. כזכור מצריים היא מרכז הכישוף העולמי באותה עת ולפרעה יש הבנה גם באסטרולוגיה. פרעה בסוף שיחתו מזהיר את משה ואומר לו כי אמנם אני משחרר אתכם אבל חבל לכם על הזמן. אם אתם יוצאים עכשיו ישנו כוכב שנקרא "רעה" ואתם תהיו מחוסלים, דמכם בראשכם. רש"י מקפיץ אותנו לתקופת חטא העגל כאשר ה' רוצה להרוג את העם ולהשאיר את משה בלבד. משה מעתיר ומתפלל לה' ובתפילתו הוא אומר: למה יאמרו מצריים ב"רעה" הוציאם.. כלומר משה עוצר את ה' כביכול ע"י מניפולציה באמרו: קב"ה אם תהרוג את עם ישראל כעת, המצרים יהיו צודקים ויגידו : "אמרנו לכם" אתם יוצאים ב"רעה". ובאמת הקב"ה המיר את שפיכות הדמים שנחזתה ע"י פרעה לדם המילה שיהושוע מל את בני ישראל. והתשובה לקוראי ההורוסקופ. כן, יש קשר בין מיקום הכוכבים לחיזוי העתיד אבל מצד אחד לא כל אחד יודע לקרא נכון את המפה. ומצד שני עם ישראל מוגן ע"י תפילה תשובה וצדקה המעבירין את רוע הגזרה לגורמים אחרים. אם לדוגמא נגזר על מישהו להידרס חלילה בעיתוי מסויים, והוא דבק בתפילה תשובה וצדקה, יקדים אותו חתול ויידרס תחתיו. לפני תום עשרת המכות הקב"ה מצווה את משה להיערך למצוות קידוש החודש והפסח הראשון. שמות יב א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר. ב הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. ג דַּבְּרוּ אֶל-כָּל-עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבֹת שֶׂה לַבָּיִת... ז וְלָקְחוּ מִן-הַדָּם וְנָתְנוּ עַל-שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וְעַל הַמַּשְׁקוֹף עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר-יֹאכְלוּ אֹתוֹ בָּהֶם.... יב וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ-מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה וְהִכֵּיתִי כָל-בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַיִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים אֲנִי יְהוָה. יג וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר אַתֶּם שָׁם וְרָאִיתִי אֶת הַדָּם וּפָסַחְתִּי עֲלֵכֶם וְלֹא-יִהְיֶה בָכֶם נֶגֶף לְמַשְׁחִית בְּהַכֹּתִי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. רש"י והיה הדם לכם לאות - לכם לאות ולא לאחרים לאות מכאן שלא נתנו הדם אלא מבפנים . וראיתי את הדם - הכל גלוי לפניו אלא אמר הקב"ה נותן אני את עיני לראות שאתם עסוקים במצותי ופוסח אני עליכם. באופן טבעי, כשאנו מנסים לדמיין את צביעת המזוזות והמשקוף , אנו מדמיינים כי הצביעה מתבצעת מחוץ לבית. רש"י מתקן אותנו ומסביר כי הצביעה נעשתה מבפנים- ולמה? כי את הצהרת האמון לא צריך להציג לקב"ה- הוא קורא מחשבות גם ללא סימון הדם. את הצהרת האמון צריך לעשות פנימה, לכוון הבית. כדי שאנו בני הבית נזכור את אמונתנו בקב"ה. וזה למעשה מתקשר גם לדברים שנכתבו בתחילה על החינוך ה"פנים ביתי". מצוות החינוך זו לא רק מצווה, זה גם דרך חיים ביהדות. יהי רצון שנדע להדבק בה. ברכת שבת שלום ובשורות טובות גבריאל

 

פרשת ויצא על מה נדבר בשולחן שבת? סיימנו בפרשה הקודמת פרשת תולדות בבריחת יעקב מפני אחיו עשיו. השבת יעקב יוצא לחרן כמו שאביו יצחק ציווהו. בפרשתנו מתמודד יעקב עם לבן הארמי ומתחיל להקים את ביתו ומשפחתו ממנו יצאו בעתיד שנים עשר שבטי ישראל. בראשית פרק כ"ח י וַיֵּצֵא יַעֲקֹב, מִבְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּלֶךְ, חָרָנָה. יא וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם, כִּי-בָא הַשֶּׁמֶשׁ, וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם, וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו; וַיִּשְׁכַּב, בַּמָּקוֹם הַהוּא. יב וַיַּחֲלֹם, וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה, וְרֹאשׁוֹ, מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה; וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים, עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ. יג וְהִנֵּה יְהוָה נִצָּב עָלָיו, וַיֹּאמַר, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ, וֵאלֹהֵי יִצְחָק; הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתָּה שֹׁכֵב עָלֶיהָ--לְךָ אֶתְּנֶנָּה, וּלְזַרְעֶךָ. יד וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ, וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה; וְנִבְרְכוּ בְךָ כָּל-מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה, וּבְזַרְעֶךָ. טו וְהִנֵּה אָנֹכִי עִמָּךְ, וּשְׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר-תֵּלֵךְ, וַהֲשִׁבֹתִיךָ, אֶל-הָאֲדָמָה הַזֹּאת: כִּי, לֹא אֶעֱזָבְךָ, עַד אֲשֶׁר אִם-עָשִׂיתִי, אֵת אֲשֶׁר-דִּבַּרְתִּי לָךְ. טז וַיִּיקַץ יַעֲקֹב, מִשְּׁנָתוֹ, וַיֹּאמֶר, אָכֵן יֵשׁ יְהוָה בַּמָּקוֹם הַזֶּה; וְאָנֹכִי, לֹא יָדָעְתִּי. יז וַיִּירָא, וַיֹּאמַר, מַה-נּוֹרָא, הַמָּקוֹם הַזֶּה: אֵין זֶה, כִּי אִם-בֵּית אֱלֹהִים, וְזֶה, שַׁעַר הַשָּׁמָיִם. יח וַיַּשְׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר, וַיִּקַּח אֶת-הָאֶבֶן אֲשֶׁר-שָׂם מְרַאֲשֹׁתָיו, וַיָּשֶׂם אֹתָהּ, מַצֵּבָה; וַיִּצֹק שֶׁמֶן, עַל-רֹאשָׁהּ. יט וַיִּקְרָא אֶת-שֵׁם-הַמָּקוֹם הַהוּא, בֵּית-אֵל; וְאוּלָם לוּז שֵׁם-הָעִיר, לָרִאשֹׁנָה. כ וַיִּדַּר יַעֲקֹב, נֶדֶר לֵאמֹר: אִם-יִהְיֶה אֱלֹהִים עִמָּדִי, וּשְׁמָרַנִי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי הוֹלֵךְ, וְנָתַן-לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל, וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ. כא וְשַׁבְתִּי בְשָׁלוֹם, אֶל-בֵּית אָבִי; וְהָיָה יְהוָה לִי, לֵאלֹהִים. כב וְהָאֶבֶן הַזֹּאת, אֲשֶׁר-שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה, בֵּית אֱלֹהִים; וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן-לִי, עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ. רש"י ויפגע - כמו (יהושוע טז) ופגע ביריחו ופגע בדבשתה (ברכות כז) ורבותינו פירשו לשון תפלה (ירמיהו ז) ואל תפגע בי ולמדנו שתיקן תפלת ערבית ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל ללמדך שקפצה לו הארץ כמו שמפורש בפרק גיד הנשה (חולין צא(. וישם מראשותיו - עשאן כמין מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת עלי יניח מיד עשאן הקב"ה אבן אחת וזהו שנא' ויקח את האבן אשר שם מראשותיו. רש"י מלמד אותנו שיעקב אבינו עליו השלום תיקן תפילת ערבית, זאת בהמשך לאברהם שתיקן תפילת שחרית, ויצחק תפילת מנחה. במקביל, רש"י שם לב שלפני שיעקב נרדם הוא לוקח מאבני המקום, ובבוקר הוא לוקח את האבן. כלומר כל האבנים התאחדו כי כל אחד מהם רצה שהצדיק יניח עליו את ראשו. בהמשך יעקב נודר נדר. אם ה' יהיה איתו האבן שהיתה תחת ראשו תהיה חלק מבית המקדש ובאותו מעמד מתחייב יעקב גם על מעשרות, כלומר- מכל רכוש שישיג יתרום עשירית. לשם מה הוא נודר נדר? מה הקשר בין המצוקה בה הוא נמצא כעת להצהרתו העתידית על בניין בית המקדש והפרשת מעשרות? אלא ידוע שנדר יוצר את המושג "שעת רצון". ידוע הסיפור על פקיד המזמין למשרדו קבוצת אנשים בכירים לשעה שמונה בבוקר. על מנת לא לאחר, הוא יוצא שעה לפני הזמן הרגיל מביתו, אבל מה לעשות הדרך פקוקה והוא מגיע סמוך למשרד רק חמש דקות לפני שעת תחילת המפגש. אלא שכאן צצה בעיה חדשה, אין חניה. כל החניונים מלאים, בכל צידי הכביש חונים רכבים, הוא מזדחל בנסיעה מקיף וחוזר ומקיף את מבנה המשרדים אך אין זכר לחניה . לפתע הוא מחליט להשתמש ב"נשק הסודי"- תפילה! פותח ידידינו את החלון ופונה למרומים: בורא עולם אתה יודע איזו פדיחה זו לאחר לכזה מפגש אבל אם אתה מסדר לי חניה אני מבטיח לך לשמור שבת. בו ברגע רכב שעמד לפניו בחניה מאותת ויוצא מהחניה, מיד פותח ידידינו את החלון ופונה שוב לבוא עולם: תודה, לא צריך- הסתדרתי לבד. כן, נדר יוצר שעת רצון . ובשעה שאנו במצוקה אנו רוצים ליצור שעת רצון על מנת להיוושע. זה מה שעושה גם יעקב אבינו בשעה שבורח מעשיו ונמצא לבד, הוא נודר כדי שהקב"ה יקבל תפילתו בשעת רצון. בראשית פרק כט א וַיִּשָּׂא יַעֲקֹב, רַגְלָיו; וַיֵּלֶךְ, אַרְצָה בְנֵי-קֶדֶם. ב וַיַּרְא וְהִנֵּה בְאֵר בַּשָּׂדֶה, וְהִנֵּה-שָׁם שְׁלֹשָׁה עֶדְרֵי-צֹאן רֹבְצִים עָלֶיהָ כִּי מִן-הַבְּאֵר הַהִוא, יַשְׁקוּ הָעֲדָרִים; וְהָאֶבֶן גְּדֹלָה, עַל-פִּי הַבְּאֵר. ג וְנֶאֶסְפוּ-שָׁמָּה כָל-הָעֲדָרִים, וְגָלְלוּ אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר, וְהִשְׁקוּ, אֶת-הַצֹּאן; וְהֵשִׁיבוּ אֶת-הָאֶבֶן עַל-פִּי הַבְּאֵר, לִמְקֹמָהּ. ד וַיֹּאמֶר לָהֶם יַעֲקֹב, אַחַי מֵאַיִן אַתֶּם; וַיֹּאמְרוּ, מֵחָרָן אֲנָחְנוּ. ה וַיֹּאמֶר לָהֶם, הַיְדַעְתֶּם אֶת-לָבָן בֶּן-נָחוֹר; וַיֹּאמְרוּ, יָדָעְנוּ. ו וַיֹּאמֶר לָהֶם, הֲשָׁלוֹם לוֹ; וַיֹּאמְרוּ שָׁלוֹם וְהִנֵּה רָחֵל בִּתּוֹ, בָּאָה עִם הַצֹּאן. ז וַיֹּאמֶר, הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא עֵת, הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה; הַשְׁקוּ הַצֹּאן, וּלְכוּ רְעוּ. ח וַיֹּאמְרוּ, לֹא נוּכַל, עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל-הָעֲדָרִים, וְגָלְלוּ אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר; וְהִשְׁקִינוּ, הַצֹּאן. ט עוֹדֶנּוּ, מְדַבֵּר עִמָּם; וְרָחֵל בָּאָה, עִם-הַצֹּאן אֲשֶׁר לְאָבִיהָ כִּי רֹעָה, הִוא. י וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת-רָחֵל, בַּת-לָבָן אֲחִי אִמּוֹ, וְאֶת-צֹאן לָבָן, אֲחִי אִמּוֹ; וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב, וַיָּגֶל אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר, וַיַּשְׁקְ, אֶת-צֹאן לָבָן אֲחִי אִמּוֹ. יעקב אבינו , בדומה לאליעזר עבד סבו, מגיע לבאר לחפש שידוך, ובראותו את רחל- הוא מסיר לבד את האבן מעל פי הבאר. זה נשמע כמו איזה מערבון בו הגיבור רוצה להרשים את הנערה ע"י כוחו הרב וגבורתו.. אבל זה לא.! יעקב אבינו לא היה בוגר יחידה צבאית מובחרת, ואפילו לא היה לו מנוי במועדון כושר, הוא גם לא היה מתאמן בהרמת משקולות. מניין היכולת להרים את האבן שבדרך כלל היו צריכים את כל הרועים על מנת להזיזו? ידוע כי באמנות הלחימה היפאנית המילה KIME משמעותה גם "כח" וגם "ריכוז". לעיתים ע"י ריכוז המחשבה ניתן להפיק כוחות פיזיים לא רגילים. יעקב אבינו איש אוהלים יושב באוהלה של תורה בבית מדרשם של שם ועבר, עוסק בבריחה והישרדות מפני עשיו אחיו וסופסוף מגיע לבאר ורואה את רחל, הכוחות הרוחניים שבו נותנים לו את הכוחות הפיסיים והוא מסיר לבד את האבן מעל פי הבאר. ננסה להיזכר מהפרשיות הקודמות על הגעתו של אליעזר לאותו באר. אליעזר העבד מגיע עם עשרה גמלים, תכשיטים מתנות וצמידי זהב. ואילו יעקב מגיע ללא כלום. למה? מה, הוריו לא נתנו לו נדוניה לדרכו? אומר רש"י כי אמנם הוריו נתנו אבל אליפז בן עשיו רדף אחריו והשיגו. אמר אליפז נשלחתי ע"י אבא להרגך, מצד שני אתה דודי וקשה לי עם העניין. מה אעשה? ענה לו יעקב, קח את כל הרכוש שבידי וכידוע עני נחשב למת. אז תוכל לומר לאבא כי המתת אותי. וכך היה. לכן יעקב מגיע לבאר חסר כל. בראשית פרק לא . ג וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יַעֲקֹב, שׁוּב אֶל-אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ וּלְמוֹלַדְתֶּךָ; וְאֶהְיֶה, עִמָּךְ. ד וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב, וַיִּקְרָא לְרָחֵל וּלְלֵאָה, הַשָּׂדֶה, אֶל-צֹאנוֹ. ה וַיֹּאמֶר לָהֶן, רֹאֶה אָנֹכִי אֶת-פְּנֵי אֲבִיכֶן, כִּי-אֵינֶנּוּ אֵלַי, כִּתְמֹל שִׁלְשֹׁם; וֵאלֹהֵי אָבִי, הָיָה עִמָּדִי. ו וְאַתֵּנָה, יְדַעְתֶּן: כִּי, בְּכָל-כֹּחִי, עָבַדְתִּי, אֶת אֲבִיכֶן. ז וַאֲבִיכֶן הֵתֶל בִּי, וְהֶחֱלִף אֶת-מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים; וְלֹא-נְתָנוֹ אֱלֹהִים, לְהָרַע עִמָּדִי. הקב"ה פונה ליעקב ואומר לו לעזוב את לבן. יעקב במקום לצוות על בני משפחתו לצאת לדרך, הוא עורך מלאכת פיוס, יחסי ציבור ושכנוע עד להסכמתן המלאה של נשותיו ורק אז יוצאים לדרך. למה? אומר על זה השל"ה כי יותר טוב לו לאדם שבני משפחתו יעשו רצונו מתוך הסכמה והבנה ולא מתוך כפיה וציווי. אנו משתמשים במאמר זה בשעה שאחד מבני המשפחה שב בתשובה ומתחיל לגזור גזרות בבית. להעיף את הטלויזיה, להעיף את המחשב, להעיף בגדים כאלו ואחרים וכ"ד בסופו של דבר במקום לקרב את כל בני ביתו- הוא מצליח לפרק את ביתו ולהרחיקם מדרך התורה. יהי רצון שנלמד לאמץ את דברי השל"ה הקדוש, ולשכנע בהסכמה שמחה ורצון את הסובבים אותנו ולא נגרר חלילה לצוויים וחרמות- אמן. ברכת שבת שלום ובשורות טובות גבריאל להזכירכם! בכל הערה והארה, שאלה ומשאלה זמין לפנייתכם בשמחה 052-3317444 telehesd@bezeqint.net

 

לבקשתכם, להלן התזכורת. הערב ב 19:00 בשבע, הערץ הידברות 97 YES / HOT. תהנו מהצפיה.

 

שבוע טוב לכולם. השבוע ביום שני 28/11/2011 בשעה 19:00 אני מרואיין בנושאי זוגיות ומשפחהבערוץ "הידברות" 79 ב"הוט" ו"ביס" (אפשר לצפות גם האינטרנט באתר הידברות שידור חי) עם ד"ר אבי יעקובוביץ' בתכנית "בשירות הציבור". אתם מוזמנים לצפות

 

פרשת וירא על מה נדבר בשולחן שבת? אברהם אבינו, אבי האומה היהודית מלמד אותנו בפרשה את מידת החסד. אנחנו אוהבים להיות נחמדים ולעשות חסד אבל בעיקר עם המקורבים לנו ועם חברינו, עם אנשים זרים אנחנו פחות גומלי חסדים. מסופר על החסידה, אומרים עליה חז"ל שנקראת חסידה כי גומלת חסדים עם חברותיה. כידוע , החסידה היא עוף לא כשר, למה? כי היא גומלת חסדים רק עם חברותיה ולא עם יתר העופות. התורה מלמדת אותנו כי עלינו לגמול חסד לא רק עם המקורבים לנו, אלא עם כולם. בראשית פרק יח א וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה, בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא; וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח-הָאֹהֶל, כְּחֹם הַיּוֹם. ב וַיִּשָּׂא עֵינָיו, וַיַּרְא, וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים, נִצָּבִים עָלָיו; וַיַּרְא, וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל, וַיִּשְׁתַּחוּ, אָרְצָה. ג וַיֹּאמַר: אֲדֹנָי, אִם-נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ--אַל-נָא תַעֲבֹר, מֵעַל עַבְדֶּךָ. ד יֻקַּח-נָא מְעַט-מַיִם, וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם; וְהִשָּׁעֲנוּ, תַּחַת הָעֵץ. ה וְאֶקְחָה פַת-לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם, אַחַר תַּעֲבֹרוּ--כִּי-עַל-כֵּן עֲבַרְתֶּם, עַל-עַבְדְּכֶם; וַיֹּאמְרוּ, כֵּן תַּעֲשֶׂה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ. ו וַיְמַהֵר אַבְרָהָם הָאֹהֱלָה, אֶל-שָׂרָה; וַיֹּאמֶר, מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת--לוּשִׁי, וַעֲשִׂי עֻגוֹת. ז וְאֶל-הַבָּקָר, רָץ אַבְרָהָם; וַיִּקַּח בֶּן-בָּקָר רַךְ וָטוֹב, וַיִּתֵּן אֶל-הַנַּעַר, וַיְמַהֵר, לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ. ח וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב, וּבֶן-הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה, וַיִּתֵּן, לִפְנֵיהֶם; וְהוּא-עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ, וַיֹּאכֵלוּ. בשבוע שעבר הפרשה הסתיימה בברית המילה של אברהם וישמעאל, כעת אברהם מנסה להתאושש ולהחלים מברית המילה וכשנופלת לידו הזדמנות לקיום מצוות הכנסת אורחים, הוא קופץ.. בשעה שאברהם רואה את המלאכים הוא מציע להם מעט מים, להשען תחת העץ ולאכול פת לחם , מן ארוחה צבאית מקוצרת ואפילו בלי לוף. ומה הוא נותן להם בפועל? עוגות, בקר, חמאה וחלב (כנראה שנתן להם ברווח שעות לפי המנהג שלהם בין בשר וחלב), ממש מאכל מלכים. מכאן אומרים חז"ל לעולם יהא אדם אומר מעט ועושה הרבה. אילו מנהיגים היו מכירים את זה... היינו נראים אחרת. בדרך כלל התורה מחנכת אותנו להצמד לאמת בין אם זה נח לנו ובין אם לאו. בהתנהלות של המלאכים מול אברהם ושרה ישנה סיטואציה שמלמדת אותנו כי מותר לשנות מפני דרכי שלום והנה הטקסט: י וַיֹּאמֶר, שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה, וְהִנֵּה-בֵן, לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ; וְשָׂרָה שֹׁמַעַת פֶּתַח הָאֹהֶל, וְהוּא אַחֲרָיו. יא וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה זְקֵנִים, בָּאִים בַּיָּמִים; חָדַל לִהְיוֹת לְשָׂרָה, אֹרַח כַּנָּשִׁים. יב וַתִּצְחַק שָׂרָה, בְּקִרְבָּהּ לֵאמֹר: אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה-לִּי עֶדְנָה, וַאדֹנִי זָקֵן. יג וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-אַבְרָהָם: לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר, הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד--וַאֲנִי זָקַנְתִּי. המלאך כאמור מבשר לשרה כי בעוד שנה היא יולדת. שרה צוחקת ואומרת כי הדבר לא ייתכן גם פאת גילה וגם כי "אדוני זקן" , הקב"ה בעצמו פונה לאברהם ושואל למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי, אבל היא לא אמרה ואני זקנתי , אלא ואדוני זקן, אלא שהקב"ה שינה מפני דרכי שלום. הבטחנו בשבוע שעבר לדבר על אברם השואף לקבל מתנות על חשבון אשתו. מצד שני אברם מוצג כאיש שאיננו רודף בצע, והראיה כי במלחמת ארבע בחמש מלכים אברם פודה את לוט ונמנע מלקחת שלל, הוא מנמק את זה בחוסר תאוות בצע. אז מה כן? ידוע כי לכל מדינה ועם יש דברים המאפיינים אותה, וכל תייר לוקח מזכרת מהמדינה בה הוא מבקר. מי שחוזר מרוסיה, מביא איתו בבוצ'קה, מי שחוזר מצרפת, מביא איתו בושם, תורכיה, רהט, וכ"ד. מה שאפיין את מצריים זה שמות הטומאה שכולם שלטו בהן. כזכור כשמשה רבינו יגיע למצריים וירצה להראות לפרעה אותות פרעה ילעג לו ויאמר האם אתה רוצה להביא שמות טומאה וקוסמויות למצריים, אנחנו היצואנים מספר אחד בעולם בתחום. כשאברם רוצה לקחת מתנות ממצריים הוא מתכוון לשמות הטומאה. כאן נשאלת שאלה יותר חמורה, מילא שתהיה לו תאוות בצע למתנות אבל למה לשמות טומאה ולכישופים? ועל כך נקבל תשובה בפרשת חיי שרה: בראשית פרק כה א וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה, וּשְׁמָהּ קְטוּרָה. ב וַתֵּלֶד לוֹ, אֶת-זִמְרָן וְאֶת-יָקְשָׁן, וְאֶת-מְדָן, וְאֶת-מִדְיָן--וְאֶת-יִשְׁבָּק, וְאֶת-שׁוּחַ. ג וְיָקְשָׁן יָלַד, אֶת-שְׁבָא וְאֶת-דְּדָן; וּבְנֵי דְדָן, הָיוּ אַשּׁוּרִם וּלְטוּשִׁם וּלְאֻמִּים. דוּבְנֵי מִדְיָן, עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ, וַאֲבִידָע, וְאֶלְדָּעָה; כָּל-אֵלֶּה, בְּנֵי קְטוּרָה. ה וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ, לְיִצְחָק. ו וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם, נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת; וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ, בְּעוֹדֶנּוּ חַי, קֵדְמָה, אֶל-אֶרֶץ קֶדֶם. לאחר מות שרה אברהם לוקח לו נשים נוספות ולפני מותו הוא נותן את מפתחות הקדושה ליצחק, ואילו לבני הפילגשים הוא נותן את המתנות, כן, אלו המתנות אותן ייבא ממצרים. הוא שולח את בני הפילגשים לארץ קדם, ארצות קדם אלו ארצות המזרח. בעשור האחרון חיילים משוחררים נוסעים למזרח, נתקלים בתגליות מיסטיות מעניינות ומנסים לייבאם לארץ, צריך רק להזכיר להם שאת מה שהם מנסים לייבא, אברהם נתן כמתנות ג'יפה לבני הפילגשים ודאג להרחיקם מיצחק. האמת האמיתית אצל יצחק- רק צריך ללמוד לחפש. ברכת שבת שלום ובשורות טובות גבריאל להזכירכם! בכל הערה והארה, שאלה ומשאלה זמין לפנייתכם בשמחה 052-3317444 telehesd@bezeqint.net

 

לכל החברים שנה טובה כתיבה וחתימה טובה , שנת בריאות פרנסה ושלום, ויהי רצון שיימלאו משאלות לבכם לטובה אמן

 

שלום לכל החברים, הדלקת נרות בעוד כחצי שעה 19:23, ומוצ"ש - 20:25 (ת"א). מקווה שכולם הורידו והדפיסו את הדף פרשת שבוע שהעליתי ביום חמישי ב- 14:00 לפייסבוק. נדבר על זה ביום ראשון. שבת שלום ובשורות טובות

 

ברוך השם!

 

זיסמן

 

שיהיה חג עצמאות שמח לכל החברים. כל אחד יחג לפי אמונתו ותפיסת עולמו, מי בטיול בארץ, מי בלימוד תורה, מי בקיום חסד, ומי במנגל.. העיקר ללמוד להעריך ולשמור על הארץ שיש לנו. ראינו לפני כשבוע ביום הזכרון לשואה מה האלטרנטיבה לישיבתנו בארצנו. עצמאות שמח לכוווולם.

 

שלום לכולם

 

לכל החברים והחברות ברשת שלום. השבת פרשת פקודי, פרשה אחרונה בספר שמות (שלא תתבלבלו עם החומש הלא נכון בבית הכנסת..) בוודאי כולם הורידו את הדף השבועי עליו נדבר בשולחן שבת (אתמול העלייתי קובץ בלינק). בשעה 17:10 זמן הדלקת נרות. ומוצאי שבת ב 18:20 . שבת שלום לכם ולבני משפחותיכם ובשורות טובות.

 

הרגעה! לכל החברים שלום. אחרי שלושה ימי אירוח במחלקה הקרדיולוגית שוחררנו לשלום. מעט מנוחה והכל בסדר. חזל"ש. בשורות טובות לכולם

 

לכל החברים וחברות שבת שלום השבת פרשת ויקהל נכנסת באזור ת"א בשעה 17:13 ויוצאת ב 18:12. מקווה שכולם הצטיידו מראש בדבר תורה לשולחן שבת, למי שאין בוודאי הוריד והדפיס את הלינק שלי. מאחל לכם ולבני משפחותיכם שבת שלום ובשורות טובות.

 

Elyasaf

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם