אינדקס אתרים - נועם מילבאור

 

שבוע טוב, ברצוני לשתף אתכם במכתב תגובה של ארגון ישיבות ההסדר על מכתב הביינישים הג'ובניקים שפורסם אצלי בעברץ. *יש לציין שהארגון טרח לפרסם את תגובתם למכתב הג'ובניקים בגאון באתרם. אשמח אם תוכל להפיץ ולפרסם. כדאי ליצור מעין 'שיח ציבורי' בנושא. לכבוד ראשי הישיבות והר"מים שלום וברכה, הנדון: שירות החיילים הלא-קרביים במסלול ההסדר תגובה למכתב התלמידים בנושא ראשית נאמר שבניגוד לכתוב במכתב, איגוד ישיבות ההסדר משקיע הרבה מחשבה, עבודה ועשיה בשירות החיילים הלא-קרביים, עוסק במציאת יעדים ראויים, שיבוצים וליווי התלמידים לאורך כל השירות ובוודאי אינו מתעלם. יתרה מזאת, עיסוקו של אליעזר דויטש, כרכז הטיפול בפרט של האיגוד, בחלק גדול מזמנו הוא טיפול באותם חיילים הנושרים משרות קרבי המוזכרים במכתב (אגב, בהחלט לא מדובר על "עשרות" כפי שנכתב, ב"ה). אני מניח שעל דברים אלו יעידו כל הרבנים בישיבות המטפלים בתלמידים ונמצאים בקשר מתמיד עם אליעזר המשקיע לפעמים שעות רבות בתלמידים בודדים. דבר שני אין בישיבות ההסדר החלטה שבמסלול זה תמיד משרתים ביחד כקבוצה של בני"שים, ראוי לומר זאת לתלמידים ולהכין אותם לכך, אם מאן דהוא חושב שראוי לקבל החלטה כזאת, אדרבא שיביא אותה לאסיפת ראשי הישיבות לדיון עד אז, חשוב שהתלמידים ידעו שיש אפשרות שלא ישרתו בקבוצה במיוחד עם הם בוחרים בתפקידים מסוימים או שהם נושרים מהשירות הקרבי. האיגוד יוזם ומבצע לפני כל גיוס כנס הדרכה והסברה לחיילים הלא קרביים ודואג שכל אחד יעבור ראיון אישי אצל הקצינים המשבצים ובנוסף הוא יושב עם הגורם המשבץ לגבי כל תלמיד ותלמיד מן הלא קרביים.!! האיגוד יוזם ומבצע ביקורי רבנים בטירונות של הלא-קרביים, דבר שלא התקיים בעבר – לצערי לא כל הישיבות רואות את החשיבות של ביקורים אלו. האיגוד יוזם ומבצע ביקור בקורס מש"קי יהדות ברבנות (גם לשם לא מגיעים כולם!) האיגוד מקיים ביקורי רבנים בכל מקום בו משרתת קבוצת בנישים יעדי שיבוץ של הלא-קרביים: בגיוס האחרון לדוגמא אוגוסט 2012 מתוך כ 100 חיילים לא-קרביים שובצו: 12 – כמש"קי ביטחון מידע המשרתים כקבוצת בני"שים במקום מבוקר ומפוקח על ידנו. 8 – בפנימייה הצבאית ( רק בנים דתיים, מדריכים- ללא בעיות). 7 – מש"קי ת"ש בנחל החרדי ובמסגרות חרדיות – גם שם אין את הבעיות שצוינו במכתב. 8 – נהגי תובלה – שירות של קבוצת בני"שים ביחד, רק בנים, אין בעיות רוחניות (לצערי ליעד זה מצביעים ברגליים ורוב התלמידים והישיבות אינם רוצים להגיע לשם למרות התנאים הטובים והתפקיד הראוי). 34 – ברבנות – סוגיית תפקיד מש"קי הדת נדונה בכנס האחרון עם הרבנות ואנו פועלים עם הרבנות לשינוי משמעותי בתפקיד זה מתוך הנחה שברור שלעולם חלק גדול מתלמידנו יופנו לשרת שם! 5 - ביחידת אבטחה בקריה – משרתים ביחד, יש מנינים. 15 – תלמידים כמדריכים ביחידות השדה בהנדסה בבית הספר לחי"ר ובתותחנים, גם שם משרתת קבוצת בני"שים ביחד. 5 – מודיעין – ביעד זה השירות כמתואר במכתב בסביבה חילונית עם בעיות רוחניות, לצערי, ראשי הישיבות אינם מוכנים לוותר על יעד זה. כ 12 בחורים בתפקידים משרדיים בתנאים דומים למתואר במכתב לפעמים. מדוגמא זאת אפשר לראות בברור שהטענה כי "ברוב המקרים החיל משרת לבדו וכו'" פשוט אינה נכונה והיא משקפת גם את כל הגיוסים האחרונים. יתרה מזאת, מגוון התפקידים מפורסמים לפני הגיוס עם הדגשה לגבי אופי השירות בכל מקום, כל רב יכול לכוון את תלמידיו לתפקיד בו רצוי שהם ישרתו מבחינה רוחנית, לצערי מעטים עושים זאת. בשנים האחרונות האיגוד פתח מספר יעדי שיבוץ לבני הישיבות הלא-קרביים בהם משרתת קבוצת בני"שים ביחד כמו: נהגי תובלה, מדריכי יח"ש, מש"קי ביטחון מידע, בודקי תוכנה וכו' לפני כל פתיחת יעד אנחנו נפגשים עם הגורמים הרלוונטיים גם במטה וגם ביחידות הביצוע, מתנים את תנאינו ובודקים אם היחידה ערוכה לקבל בני ישיבות ורק לאחר שאנו מאשרים נשלחים בחורים ליעד כזה. בין השאר אנו בודקים את הסביבה התרבותית והפיזית ,נוכחות בנות, נכונות המפקדים ללכת לקראת דרישותינו וכו' אנו ממליצים שכל רב החושש לנפילה הרוחנית של תלמידיו יפנה אותם לשירות במקומות אלו ולא במודיעין. ולמרות זאת מעל ל 50% מהתלמידים מסמנים את המודיעין כיעד המועדף הראשון שלהם! וזאת בידיעת כל הסכנות הרוחניות המוזכרות במכתב התלמידים. (כידוע במודיעין לא משרתת קבוצת בני ישיבות ביחד....) בעיות החיילים הנושרים משרות קרבי דבר ראשון ,כאמור, לא מדובר בעשרות אלא בבודדים, לשמחתנו. דבר שני, ניתן לצמצם גם את כמות הבודדים הנושרים אם הרבנים יעשו את עבודת ההכנה יותר טובה בישיבה לקראת הגיוס, חלק גדול מהנושרים לא התאימו מלכתחילה לשרות קרבי אך בישיבה לא זיהו זאת ולפעמים אף עודדו אותם לשרת עם כולם, התוצאה היא שהם נשרו ואחר-כך יש בעיה. הדוגמאות הן רבות אך לא ניתן לפרטן מסיבות של צנעת הפרט אך בעיקר מדובר על בעיות בתחום הנפשי. דבר שלישי – הסמכות הראשית לשיבוץ בני ישיבות הוא ראש מדור בני"ש וכל שיבוץ של בחור שנשר מקבל אישור שלו, אף על פי כן כמקובל בצבא הוא נותן עדיפות לצרכי היחידות בהם משובצים החיילים, כל בעיה חריגה נבחנת על ידי אליעזר דויטש ביחד אתו ומקבלת מענה בהתאם. כל זאת בתנאי, שאליעזר מעודכן על המקרה, מקרים שלא הגיעו לידיעתו של אליעזר – לא יכולים להיות מטופלים. לדוגמא: חייל שנשר משרות קרבי ושובץ במטבח, רק לאחר מספר שבועות כשרצו להוציאו לקורס, ערב לפני זה, ערבו את אליעזר כמובן שערב לפני זה כבר קשה מאוד לעזור. לצערי – אצל חלק גדול מהישיבות הליווי של התלמידים המשרתים בצבא (ובמיוחד של הלא קרביים) לא נעשה כמו שצריך, לא שומרים איתם על קשר ולא מכניסים לתודעתם שעל כל מקרה עליהם לדווח בישיבה על מנת שנוכל להתערב בזמן כשיש בעיות! בנושא זה, ראוי לקחת דוגמא מישיבות כמו מעלות, היכל אליהו או הכותל וראוי ללמוד מהם ולחקות אותם. התייחסות להצעה במכתב הצעה זו אינה מעשית מפני שלעולם לא ניתן לדעת את כמות הנושרים ואת מועד הנשירה ולא ניתן לקיים יחידה בצבא מבלי לדעת כמה ישרתו בה בכל זמן. לסיכומו של דבר: אין אנו ממעטים בחומרת הבעיה, ההיפך זיהינו אותה ואנו פועלים כל הזמן להתמודדות אתה, אך גם לישיבות חלק נכבד בהתמודדות עם אותה בעיה. הכנה רוחנית מתאימה לתלמידים אלו. אבחון והכוונה נכונה לשיבוץ התלמידים. ליווי במהלך השרות ושמירה על קשר הדוק. הצפת בעיות בזמן אמיתי. אנו מצטערים על כל הדברים הלא נכונים וההגזמות שישנם במכתב ומניחים שנעשו בטעות עקב חוסר ידיעה ומתוך כאב. בכל מקרה נמשיך לפעול ולעסוק בסוגיה חשובה זו כל הזמן ואנו מקווים שגם בישיבות יחול שינוי בהתאם. בברכה איתן עוזרי מנכ"ל האיגוד נ.ב. הגיע הזמן שהרבנים יסבירו לתלמידים שמבצע פסח ויו"כ אינם עונש או מטלה מעצבנת אלא מצוה וזכות גדולה וראוי שכך התלמידים יתייחסו אליהם.

 

מצורף מכתב הביינישים הג'ובניקים- מכתב המתאר את בעיותיהם של ג'ובניקים מישיבות ההסדר במהלך שרותם ומציע לראשי הישיבות ולארגון ישיבות ההסדר פתרונות. אשמח לקבל תגובות מחבר'ה שמעוניינים ששמם יופיע מתחתיו. (נא לציין גם שם ישיבה). *נא להגיב בהקדם האפשרי. בקרוב אמורים לדון בנושא ראשי הישיבות מול גורמים בצבא והמכתב יכול לעזור... *נא לשתף בכל מי שהמכתב יכול לעניין אותו, גם אם אינו ג'ובניק אך יכול להעביר אותו לחבריו. להלן המכתב: נקדים ונבהיר כמה נקודות חשובות : • טענותינו אינן נגד אדם זה או אחר באיגוד ישיבות ההסדר. • כל האמור להלן נכתב בצער רב ובלב כואב, כל מטרתנו היא לתקן ולשפר את המצב הקיים ולתת לבאים אחרינו אפשרות לשירות תורני, מועיל וטוב יותר. • הדברים נכתבים בצורת נקודות ובאופן תמציתי. נשמח להרחיב על הנושא, אם באמצעות שיחת טלפון, פגישה פנים אל פנים או כל דרך אחרת. • במכתב זה נתמקד בעיקר בשירותם של תומכי הלחימה ו"הג'ובניקים" משום שבחטיבות החי"ר מצב שירותם של בני הישיבות סביר, בעיקר בשל העובדה שבמחלקת חי"ר משרתים יחד מספר רב של הסדרניקים אשר תומכים ועוזרים אחד לשני. כידוע, אצל תומכי הלחימה והג'ובניקים בני הישיבות, המצב שונה לחלוטין ממצבם של החיילים ביחידות הקרביות. בקרב רבים מהם יש תחושה ש"זרקו" אותם למקום "על הפנים" מבחינה תורנית, מקום שאינו מתאים ולא שייך להם כלל כ"בחורי ישיבה". ברוב המקרים, החייל משרת לבדו בסביבה חילונית פרוצה שאינה מתאימה כלל וכלל לאורח החיים בו חי כל חייו בכלל ובישיבה בפרט, בסביבה של בנים ובנות המשרתים יחד בערבוביא, באותן מחלקות, באותם משרדים ובחוסר צניעות מוחלט [ההיפך הגמור מכללי ה"שילוב ראוי" ומהדרישות הבסיסיות ביותר בהלכה]. חייל שלא רוצה להישאר מבודד מהחברה שבה עתיד להעביר חודשים רבים חייב להתערות גם בחברה זו. ערבי מחלקה, מסיבות, ערבי קריוקי, ימי ספורט, וסתם ישיבה משותפת גורמים כמעט תמיד לבעיות הלכתיות ורוחניות גדולות. זהו ממש מעבר חד - משמיעת שיעורי תורה, לשמיעת דיבורים ושיחות שאת תוכנם הנייר לא יכול להכיל. מקריאה בספרי הקודש לצפייה במרעין בישין במכשירי הטלוויזיה, מחשבים, פלאפונים וסמארטפונים למיניהם. מסדר יום שרוב רובו הוקצה ללימוד תורה והתפתחות בקודש, ליום שחלקים גדולים ממנו עוברים בבטלה ממושכת [במקרה הטוב, וד"ל]. על תפילות במניין אין בכלל מה לדבר. שבתות וימי חול, ברוב המקרים הופכים להיינו הך. וכו' וכו' [ב"ה אפשר להוסיף עוד אין ספור דוגמאות]. הנוכחות במציאות כזו באופן יום-יומי ולאורך חודשים ארוכים הורסת את הבניין הרוחני שנבנה בעמל במשך שנות הלימוד בישיבה. גם אלו החזקים ביותר ברמתם הרוחנית, מוצאים את עצמם במהלך השרות הצבאי מתדרדרים ו"נופלים" בצורה דרסטית וחריפה מבחינה רוחנית. את התוצאות ממצב זה חווה כל מי שחוזר מהצבא, ובמיוחד מי ששרת לבד. לחזור אחרי שנה וארבעה חודשים של ריחוק מתורה ומקודש ומהיחשפות קיצונית לעולם החול בצורתו הבוטה ביותר, הישר לספסל הלימודים ולהוויות אביי ורבא זוהי משימה קשה מאוד, ולעיתים, לצערנו, אף בלתי אפשרית. עיקר הבעיה, כאמור, היא אצל החיילים שנושרים מהשירות הקרבי בשל בעיות ת"ש, בריאות, מסוגלות וכדומה. הצבא פולט את החייל ומעביר אותו ממקום למקום, לפי צרכי הצבא, בלי להתחשב כלל בצרכיו הרוחניים של החייל ובהיותו "הסדרניק", וכל זאת בלי פיקוח, ידיעה או התערבות של מדור בייניש. אותם אלה שדרכם התגייסנו ותחת פיקודם אנו "משרתים" בזמן השל"ת. לנוכח האמור לעיל ולאחר מחשבה מעמיקה, בקשתנו מכבוד הרבנים להעלות את סוגיית שירות "הג'ובניקים" ובמיוחד נושרי החי"ר לראש סדר היום בבואכם לשבת מול גורמי הצבא המתאימים. הטענה שאין מה לעשות זה המצב בכל הצבא ושזהו חלק מהאידיאל של שילוב תורה וצבא - נראית לנו קשה מנשוא. לא לשם כך התגייסנו למסלול ההסדר ! בחרנו במסלול ההסדר מכמה סיבות, שהעיקרית שבהן היא האפשרות לשרת בצה"ל יחד עם חיילים נוספים אשר באים מרקע דומה לשלנו. כך שנוכל לקיים מצוות "מלחמת מצוה" בשותפות עם כלל ישראל מבלי שנאלץ להתמודד עם ניסיונות מיותרים ובלתי אפשריים. ודאי שלא עלה על דעת רבותינו, לשלוח אותנו לקיים מצוה רבה זו, ולהקריב את כל עולמנו הרוחני בתמורה ! ידוע ומפורסם פועלם של חברי איגוד ישיבות ההסדר לפתור בעיות המתעוררות מעת לעת בשירות הצבאי. אך לצערנו, עיקר הזרקור מופנה לפתרון מצוקותיהם של חיילי יחידות השדה, בזמן שאנו הג'ובניקים, נותרים לרוב ללא פיתרון, לעיתים אפילו ללא מענה. לאחר התעלמות שאורכה כאורך השירות שלנו, נזכרים בנו באיגוד לצורך מבצע פסח. היינו רוצים לדעת שיש לנו כתובת גם לפני מבצע פסח בשיעור ד'. אנו פונים אליכם, ראשי הישיבות, שתפעלו לשנות הרגשה זו שקיימת כלפי האיגוד בקרב רבים מתלמידי הישיבות, ותבטיחו כי האיגוד ישמש אוזן קשבת וייתן מענה ופתרונות אמיתיים לזקוקים לכך. סביר להניח שגורמי הצבא יתקשו בתחילה להבין את עוצמת הבעיה, אך לאחר שהרבנים יבהירו את הבעייתיות שבמצב הנוכחי ויעמדו בכל תוקף על כך שיש ליצור מקומות שירות שתואמים את אורח חייו של חייל ההסדר, יתכן ויפתחו גם אותם גורמים בפני קבלת רעיונות חדשים. אנו מציעים להקים בבסיס מסויים [גדוד, חטיבה, אוגדה או פיקוד] מחלקה או שתיים שתאויש תמיד בבינישיים, בדומה למה שקורה כיום במחלקות הבייניש בשירות הקרבי וכפי שקיים היום במסלול "שילובים". כל חייל ש"יפול" מקרבי או שיתגייס ישירות לג'וב יוכל לבחור להגיע לאותה המחלקה וכך לשרת במחלקת בייניש - בדיוק כמו אצל חבריו הקרביים (יש לציין שהכוונה היא שישרתו זה לצד זה באותו בסיס מספר ביינישים בעלי תפקידים שונים - מש"קי מודיעין/דת וכו' ). חשוב לנו לציין, שמתוך עדות של עשרות בני ישיבות (רק מהשנה החולפת), עולה תמונה כמעט זהה. החייל נושר מהמסלול הקרבי, ומוצא עצמו עוסק בתפקידים זניחים ספורדיים, שאינם דורשים כל הכשרה. אם כך הוא המצב, יוחזרו כל "נופלי" יחידות השדה, חזרה למדור ביני"ש וישובצו בתפקיד עורפי, לפי הכוונת האיגוד ובתיאום (עד כמה שאפשר) עם ראש הישיבה של החייל. נציין, שמציאות שבה חיילים אינם כפופים למפקד היחידה, אלא נשלחים מגורם גבוה - מסלול שלישות, קשר וכו' כבר קיימת בצה"ל. אנו מציעים שעקרון זה יחול על חיילי ההסדר. כאשר יחול שינוי במצבו של החייל, יחזור הוא לראש המסלול שלו, הלא הוא מפקד מדור ביני"ש לשיבוץ מחדש. אנו מעוניינים להפסיק את המצב בו החייל הוא כח אדם של המג"ד עד ליום שחרורו. אנו מודעים לכך שהצבא לא ישלח חייל הסדר שנפל משירות קרבי ונותרו לו חודשים בודדים, לקורס. אך אין סיבה שבאותם חודשים לא יעשה החייל שירות משמעותי, בחברת בני-ישיבה, במקום שימצא עצמו מתמודד מול קשיים בלתי אפשריים. בין התפקידים שלא דורשים קורס אפשר למנות תפקידי קשר, שלישות, רבנות, חמ"ל וכד'. אנו מבינים ובטוחים שלא קל לבצע את הרעיון שהצענו. עיקר הקושי, להבנתנו, ביישום הרעיון, נובע מצורת ההתנהלות של האיגוד מול הצבא, הרי כל מג"ד רוצה להשאיר אצלו בגדוד את החייל ש"נפל", וכידוע, לא בקלות מפקדים מוותרים על סד"כ. לדעתנו, ניתן להתגבר על קושי זה ע"י הבנת חומרת המצב הקיים ויציאה מגובשת של רבני ההסדר למאבק על מהות הגיוס דרך ההסדר. וכמו כן העברת אחריות שיבוץ ההסדרניקים ממג"ד זה או אחר למדור ביניש [יחד עם האיגוד]. על כן, פונים אנו לכבודו, שיוביל יחד עם שאר ראשי הישיבות, את המהלך החשוב לשיפור השירות של התלמידים הלא קרביים. אנו חשים שהשינוי המדובר יתקן עוול מתמשך, ויתן בשורה ומענה לתלמידים ש"נגזר" עליהם שלא יוכלו לתרום כאחיהם הקרביים, אך רוצים לשרת שירות מועיל ובונה. בברכה, תלמידיכם ממסלול ההסדר .

 

מצורף מכתב הביינישים הג'ובניקים- מכתב המתאר את בעיותיהם של ג'ובניקים מישיבות ההסדר במהלך שרותם ומציע לראשי הישיבות ולארגון ישיבות ההסדר פתרונות. אשמח לקבל תגובות מחבר'ה שמעוניינים ששמם יופיע מתחתיו. (נא לציין גם שם ישיבה). *נא להגיב בהקדם האפשרי. בקרוב אמורים לדון בנושא ראשי הישיבות מול גורמים בצבא והמכתב יכול לעזור... *נא לשתף בכל מי שהמכתב יכול לעניין אותו, גם אם אינו ג'ובניק אך יכול להעביר אותו לחבריו. להלן המכתב: נקדים ונבהיר כמה נקודות חשובות : • טענותינו אינן נגד אדם זה או אחר באיגוד ישיבות ההסדר. • כל האמור להלן נכתב בצער רב ובלב כואב, כל מטרתנו היא לתקן ולשפר את המצב הקיים ולתת לבאים אחרינו אפשרות לשירות תורני, מועיל וטוב יותר. • הדברים נכתבים בצורת נקודות ובאופן תמציתי. נשמח להרחיב על הנושא, אם באמצעות שיחת טלפון, פגישה פנים אל פנים או כל דרך אחרת. • במכתב זה נתמקד בעיקר בשירותם של תומכי הלחימה ו"הג'ובניקים" משום שבחטיבות החי"ר מצב שירותם של בני הישיבות סביר, בעיקר בשל העובדה שבמחלקת חי"ר משרתים יחד מספר רב של הסדרניקים אשר תומכים ועוזרים אחד לשני. כידוע, אצל תומכי הלחימה והג'ובניקים בני הישיבות, המצב שונה לחלוטין ממצבם של החיילים ביחידות הקרביות. בקרב רבים מהם יש תחושה ש"זרקו" אותם למקום "על הפנים" מבחינה תורנית, מקום שאינו מתאים ולא שייך להם כלל כ"בחורי ישיבה". ברוב המקרים, החייל משרת לבדו בסביבה חילונית פרוצה שאינה מתאימה כלל וכלל לאורח החיים בו חי כל חייו בכלל ובישיבה בפרט, בסביבה של בנים ובנות המשרתים יחד בערבוביא, באותן מחלקות, באותם משרדים ובחוסר צניעות מוחלט [ההיפך הגמור מכללי ה"שילוב ראוי" ומהדרישות הבסיסיות ביותר בהלכה]. חייל שלא רוצה להישאר מבודד מהחברה שבה עתיד להעביר חודשים רבים חייב להתערות גם בחברה זו. ערבי מחלקה, מסיבות, ערבי קריוקי, ימי ספורט, וסתם ישיבה משותפת גורמים כמעט תמיד לבעיות הלכתיות ורוחניות גדולות. זהו ממש מעבר חד - משמיעת שיעורי תורה, לשמיעת דיבורים ושיחות שאת תוכנם הנייר לא יכול להכיל. מקריאה בספרי הקודש לצפייה במרעין בישין במכשירי הטלוויזיה, מחשבים, פלאפונים וסמארטפונים למיניהם. מסדר יום שרוב רובו הוקצה ללימוד תורה והתפתחות בקודש, ליום שחלקים גדולים ממנו עוברים בבטלה ממושכת [במקרה הטוב, וד"ל]. על תפילות במניין אין בכלל מה לדבר. שבתות וימי חול, ברוב המקרים הופכים להיינו הך. וכו' וכו' [ב"ה אפשר להוסיף עוד אין ספור דוגמאות]. הנוכחות במציאות כזו באופן יום-יומי ולאורך חודשים ארוכים הורסת את הבניין הרוחני שנבנה בעמל במשך שנות הלימוד בישיבה. גם אלו החזקים ביותר ברמתם הרוחנית, מוצאים את עצמם במהלך השרות הצבאי מתדרדרים ו"נופלים" בצורה דרסטית וחריפה מבחינה רוחנית. את התוצאות ממצב זה חווה כל מי שחוזר מהצבא, ובמיוחד מי ששרת לבד. לחזור אחרי שנה וארבעה חודשים של ריחוק מתורה ומקודש ומהיחשפות קיצונית לעולם החול בצורתו הבוטה ביותר, הישר לספסל הלימודים ולהוויות אביי ורבא זוהי משימה קשה מאוד, ולעיתים, לצערנו, אף בלתי אפשרית. עיקר הבעיה, כאמור, היא אצל החיילים שנושרים מהשירות הקרבי בשל בעיות ת"ש, בריאות, מסוגלות וכדומה. הצבא פולט את החייל ומעביר אותו ממקום למקום, לפי צרכי הצבא, בלי להתחשב כלל בצרכיו הרוחניים של החייל ובהיותו "הסדרניק", וכל זאת בלי פיקוח, ידיעה או התערבות של מדור בייניש. אותם אלה שדרכם התגייסנו ותחת פיקודם אנו "משרתים" בזמן השל"ת. לנוכח האמור לעיל ולאחר מחשבה מעמיקה, בקשתנו מכבוד הרבנים להעלות את סוגיית שירות "הג'ובניקים" ובמיוחד נושרי החי"ר לראש סדר היום בבואכם לשבת מול גורמי הצבא המתאימים. הטענה שאין מה לעשות זה המצב בכל הצבא ושזהו חלק מהאידיאל של שילוב תורה וצבא - נראית לנו קשה מנשוא. לא לשם כך התגייסנו למסלול ההסדר ! בחרנו במסלול ההסדר מכמה סיבות, שהעיקרית שבהן היא האפשרות לשרת בצה"ל יחד עם חיילים נוספים אשר באים מרקע דומה לשלנו. כך שנוכל לקיים מצוות "מלחמת מצוה" בשותפות עם כלל ישראל מבלי שנאלץ להתמודד עם ניסיונות מיותרים ובלתי אפשריים. ודאי שלא עלה על דעת רבותינו, לשלוח אותנו לקיים מצוה רבה זו, ולהקריב את כל עולמנו הרוחני בתמורה ! ידוע ומפורסם פועלם של חברי איגוד ישיבות ההסדר לפתור בעיות המתעוררות מעת לעת בשירות הצבאי. אך לצערנו, עיקר הזרקור מופנה לפתרון מצוקותיהם של חיילי יחידות השדה, בזמן שאנו הג'ובניקים, נותרים לרוב ללא פיתרון, לעיתים אפילו ללא מענה. לאחר התעלמות שאורכה כאורך השירות שלנו, נזכרים בנו באיגוד לצורך מבצע פסח. היינו רוצים לדעת שיש לנו כתובת גם לפני מבצע פסח בשיעור ד'. אנו פונים אליכם, ראשי הישיבות, שתפעלו לשנות הרגשה זו שקיימת כלפי האיגוד בקרב רבים מתלמידי הישיבות, ותבטיחו כי האיגוד ישמש אוזן קשבת וייתן מענה ופתרונות אמיתיים לזקוקים לכך. סביר להניח שגורמי הצבא יתקשו בתחילה להבין את עוצמת הבעיה, אך לאחר שהרבנים יבהירו את הבעייתיות שבמצב הנוכחי ויעמדו בכל תוקף על כך שיש ליצור מקומות שירות שתואמים את אורח חייו של חייל ההסדר, יתכן ויפתחו גם אותם גורמים בפני קבלת רעיונות חדשים. אנו מציעים להקים בבסיס מסויים [גדוד, חטיבה, אוגדה או פיקוד] מחלקה או שתיים שתאויש תמיד בבינישיים, בדומה למה שקורה כיום במחלקות הבייניש בשירות הקרבי וכפי שקיים היום במסלול "שילובים". כל חייל ש"יפול" מקרבי או שיתגייס ישירות לג'וב יוכל לבחור להגיע לאותה המחלקה וכך לשרת במחלקת בייניש - בדיוק כמו אצל חבריו הקרביים (יש לציין שהכוונה היא שישרתו זה לצד זה באותו בסיס מספר ביינישים בעלי תפקידים שונים - מש"קי מודיעין/דת וכו' ). חשוב לנו לציין, שמתוך עדות של עשרות בני ישיבות (רק מהשנה החולפת), עולה תמונה כמעט זהה. החייל נושר מהמסלול הקרבי, ומוצא עצמו עוסק בתפקידים זניחים ספורדיים, שאינם דורשים כל הכשרה. אם כך הוא המצב, יוחזרו כל "נופלי" יחידות השדה, חזרה למדור ביני"ש וישובצו בתפקיד עורפי, לפי הכוונת האיגוד ובתיאום (עד כמה שאפשר) עם ראש הישיבה של החייל. נציין, שמציאות שבה חיילים אינם כפופים למפקד היחידה, אלא נשלחים מגורם גבוה - מסלול שלישות, קשר וכו' כבר קיימת בצה"ל. אנו מציעים שעקרון זה יחול על חיילי ההסדר. כאשר יחול שינוי במצבו של החייל, יחזור הוא לראש המסלול שלו, הלא הוא מפקד מדור ביני"ש לשיבוץ מחדש. אנו מעוניינים להפסיק את המצב בו החייל הוא כח אדם של המג"ד עד ליום שחרורו. אנו מודעים לכך שהצבא לא ישלח חייל הסדר שנפל משירות קרבי ונותרו לו חודשים בודדים, לקורס. אך אין סיבה שבאותם חודשים לא יעשה החייל שירות משמעותי, בחברת בני-ישיבה, במקום שימצא עצמו מתמודד מול קשיים בלתי אפשריים. בין התפקידים שלא דורשים קורס אפשר למנות תפקידי קשר, שלישות, רבנות, חמ"ל וכד'. אנו מבינים ובטוחים שלא קל לבצע את הרעיון שהצענו. עיקר הקושי, להבנתנו, ביישום הרעיון, נובע מצורת ההתנהלות של האיגוד מול הצבא, הרי כל מג"ד רוצה להשאיר אצלו בגדוד את החייל ש"נפל", וכידוע, לא בקלות מפקדים מוותרים על סד"כ. לדעתנו, ניתן להתגבר על קושי זה ע"י הבנת חומרת המצב הקיים ויציאה מגובשת של רבני ההסדר למאבק על מהות הגיוס דרך ההסדר. וכמו כן העברת אחריות שיבוץ ההסדרניקים ממג"ד זה או אחר למדור ביניש [יחד עם האיגוד]. על כן, פונים אנו לכבודו, שיוביל יחד עם שאר ראשי הישיבות, את המהלך החשוב לשיפור השירות של התלמידים הלא קרביים. אנו חשים שהשינוי המדובר יתקן עוול מתמשך, ויתן בשורה ומענה לתלמידים ש"נגזר" עליהם שלא יוכלו לתרום כאחיהם הקרביים, אך רוצים לשרת שירות מועיל ובונה. בברכה, תלמידיכם ממסלול ההסדר .

 

מחר חל צום י"ז בתמוז (שנדחה כי חל בשבת) ולאחריו מתחילים ימי בין המיצרים. זו תקופה קשה לעם ישראל בכל הדורות. יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות. שבוע טוב!

 

בימים אלו מתגבש מה שנקרא "מכתב הביינישים הג'ובניקים"- יוזמה שמתחילה כפנייה לראשי ישיבות ההסדר על מנת שיצרו לחץ על איגוד ישיבות ההסדר לעזור לבני הישיבות הג'ובניקים בקשיים הנוצרים במהלך שירותם, ע"י פתרונות שונים. יוזמי המכתב רוצים, קודם כל, לפני שליחת המכתב לראשי ישיבות ההסדר, להשיג תמיכה מחבר'ה המגיעים מישיבות שונות. מי שמעוניין לקבל את המכתב ולקחת חלק אשמח אם יוכל לכתוב לי את המייל שלו ואשלח לו בהקדם. *נא להעביר לכל מי שרלוונטי.

 

חג פסח כשר ושמח לכולם!!!

 

שבוע טוב ומוצלח לכולם!!!

 

כמה טוב שיש השתלמויות למינהן בצה"ל. בבה"ד 11 3 ימי מפגש והשתלמות מש"קי דת, שיהיה כל יום...(או לפחות כל 3 חודשים)!

 

גדוד 689 הנה אני מגיע. מש"ק הדת החדש של גדודכם על כל גזרתו הרחבה התחיל בפעולה!!!

 

גדוד 689 הנה אני מגיע. מש" הדת החדש של גדודכם על כל גזרתו הרחבה התחיל בפעולה!!!

 

אחרי שבת יום הולדת רגועה ושלווה, הרבה מנוחה והטענת מצברים לפני השבוע הבא. מקווה לשיבוץ טוב ולשבוע טוב עוד יותר!!!

 

מחר יום הולדת עברי!!!

 

פתקה טבא לכולללםםם! שמחה תורה בפתח. שיהיה חג שמח!

 

אני רוצה לברך את כל חבריי בגמר חתימה טובה, שהקב"ה יוציא את כולנו זכאים בדין ביום זה החל השנה בשבת ,שזכות השבת הקדושה תעמוד לנו ולכל משפחתנו! סליחה ומחילה אם במקרה פגעתי באחד מכם בכל צורה שהיא, גם אם הדבר לא היה בכוונה...

 

יומולדת בצום (גם אם זה רק התאריך הלועזי) זה ממש מבאס...

 

שבוע מצויין! אחרי חג ארוך במיוחד, אבל היה ממש נחמד להיות קצת בבית... גמר חתימה טובה לכולם!!!

 

לכל חברי היקרים! שנדע בזו השנה זה את זו לכבד, שניתן אחד לשני את כל כוחנו באמת, נצליח בכל מעשינו להיטיב לחברנו ונשמור על התמימות והמידות שיש לכל אחד מאיתנו, שתהא זו השנה שנת נתינה, שנה מוצלחת במיוחד בה נראה את הטוב בכל אחד. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם!

 

שבת שלום לכל חברי היקרים! שבת של מלאה בקדושה לכבוד השנה החדשה!שבת מלאה בברכה ובשמחה, בכל זאת לא כל פעם זו השבת האחרונה של השנה. שבת שלום ומבורך!

 

אז מה עשינו בקורס, בעיקרון ניקינו למסדר ראש השנה של מפקד הבה"ד, מה עוד, שיעור או שניים ועוד ניקיונות... עוד שבוע גדוש (הפעם בניקיונות) עבר על קורס רכזי מו"ר. העיקר שהיו צחוקים!

 

שבת שלום ומבורך לכל חברי היקרים ובעיקר לכל חברי מחלקה 2, פלוגת דורס. אוהב אתכם. שתהיה שבת של מנוחה ושהשבת תשפיע קדושתה על כל ימי החול הבאים!!

 

אז מה היה לנו לסוף הטירונות? האמת כמעט כלום: טרטורים, ארוחות ופריסות, מפקדים שמחזיקים את עצמם שלא לצחוק, טקס השבעה בו נאמר לכל אחד אותם דברים 'ניכר שהשקעתם' או אולי דברים מעט שונים, שיחות סיכום שנחדלו כל שנייה ע"י המ"מ ש"רצה לשמוע", שיחת סיכום עם המ"פ שניסה לשמוע ולא הלך... ולבסוף ליל סיכום כל הבדיחות של המחלקה. מחלקה 2 אתם אלופים, מת עליכם!!!

 

מה היה לנו השבוע? לאחר שבת מלאה בשמירות על הבסיס התחלנו את השבוע עם יום שיחות שבועיות, המשכנו לטווח במטווחים ובגלל שחיל הים חדל אותנו, כרגיל, הגענו ליום שדאות אחד קצר מהרגיל, ומשם דילגנו חזרה לבסיס ולמחרת לעוד יום מטווחים.לאחר שסיימנו סוף סוף את המטווחים חזרנו לבסיס לעוד ועוד שיעורים, חלקם אף מעניינים, למשל הדיון פתוח עם הסמל על האלכוהול\אלימות\סמים. לאחר שסיימנו את כל השיעורים התפנינו לנקות ולשטוף את האוהלים, ישנו מעט וקמנו ויצאנו ב-7 בבוקר מהבסיס. עוד שבוע גדוש (בטרטורים) עבר.

 

ההתרגשות/לחץ/מה שתקראו לזה בשיאם!!!

 

מחר היום הגדול, צה"ל אני מגיע!!! בטוח שיהיה טוב...

 

צום קל ומועיל לכולם. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בקרוב!

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם