אינדקס אתרים - Shuki Taib

בס"ד סיפור של השגחה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה תשמעו סיפור שקיבלתי היום מחבר, ששמע אותו מלקוח שלו, כלי ראשון, סיפור שהשאיר אותי בנשימה עצורה. וכך מספר הלקוח: השבת עשיתי בר מצוה לבני בבית כנסת פלוני, ואחד מ"מתפללי השבת" ביקש לשאת דברים. מהיכי תיתי, שיהיה, הרשיתי לו לדבר, וכה היו דבריו: "אני עובד ב"שגריר", בחילוץ רכבים. השבוע נקראתי לסביון, ובהגיעי אני רואה רכב לוקסוס מפואר, ואשה פלונית עשירה, זקוקה לעזרה. היא מסבירה לי שיש לה תקר בגלגל... הסברתי לה שאנו עוסקים בחילוץ וגרירה, ולא בתיקון פנצ´רים, אך היא מתעקשת. לאחר דין ודברים, ולאחר שביקשה והתחננה לעזרה, אמרתי לה שאני יכול לעזור לה אישית, לא במסגרת העבודה ועיניה אורו. הפשלתי שרוולים והחלפתי לה את הגלגל המפונצ´ר. בסיימי, היא מבקשת להעניק לי שיק של אלפיים ₪. סירבתי. עשיתי זאת לשם מצוה ולא עבור תשלום. היא ניסתה לשכנע אותי אך הבהרתי לה שאיני מעוניין למכור את המצווה של סיוע לזולת, והצעתי לה שתיתן את הכסף לנצרך כראות עיניה והיא הסכימה. הגברת יצאה מהמקום, ונסעה לבית קפה בקניון. מלצרית ש"כרסה בין שיניה" – בהריון מתקדם, שירתה אותה נאמנה. האישה העשירה התפלאה למה היא עובדת במצב כזה והמלצרית הסבירה לה שאין לה ברירה שכן יש לה משפחה לפרנס, ולמרות ששניהם, היא ובעלה עובדים, הם בקושי גומרים את החודש. העשירה ראתה בזה אות משמים, וכשהוגש לה החשבון, נתנה למלצרית, בתור טיפ, את השיק ע"ס 2000 ₪ שביקשה קודם להעניק לי. המלצרית הרימה גבה: מה פתאום כזה סכום בתור טיפ? אך האישה שכנעה אותה, מה אכפת לך איזה סכום אני נותנת טיפ? זכותי להחליט אם הטיפ יהיה 20 ₪ או 2000 ₪, והמלצרית נענתה וניאותה לקחת את הטיפ. בבואה לביתה התחילה המלצרית לספר לבעלה את סיפור הטיפ הנדיב, ובעלה מנחש שהסכום הוא 2000 ₪. מנין לך - התפלאה האישה? או אז סיפרתי לה את החלק הראשון של הסיפור שהיה איתי, אני הבנתי לאן האישה החליטה לתת את המשך הסיפור שנקטע ..או אז סיפרתי לה את החלק הראשון שהיה אתי אז הבנתי לאן האישה החליטה לתת את שכרי ואשתי הבינה איך נחת עליה "טיפ" כזה ויחדיו ראינו את יד ההשגחה ,כשרוצים משמים להעניק לך 2000 ש"חזה יגיע אליך בכל מצב כי "מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי ועד תשרי. 10 עובדות על יום הכפורים 1) יום הכפורים החל מידי שנה בעשירי לתשרי נחשב ביהדות ליום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי, למרות זאת מבחינת הדת העונש הכתוב בתורה על חילול שבת יותר חמור מהעונש על חילול יום הכפורים. 2) התורה מצווה על יום זה "ועינתם את נפשותיכם" וחז"ל מפרשים שמדובר בחמישה אסורים אכילה ושתיה, סיכה (סיכת הגוף בשמן) רחיצה, נעילת הסנדל (נעלת נעלי עור) ותשמיש המיטה. 3) בתורה מכנים את יום הכפורים "שבת שבתון" זהו הצום היחיד שאינו נדחה על ידי השבת. 4) על פי חז"ל ביום הכפורים לאחר שמשה רבנו שהיה בהר 40 יום שהחלו מראש חודש אלול נמחל ונסלח לעם ישראל על חטא העגל ומשה ירד מסיני עם הלוחות השניות. 5) הרמב"ם מגדיר את יום הכפורים כ"זמן תשובה" זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ ומחילה וסליחה לישראל ויש לנצל הזדמנות זו. 6) יום הכפורים מכפר על עברות שבין אדם למקום אם עשה תשובה אך אין יום הכפורים מכפר על מצוות שבין אדם לחברו אלא אם כן בקש סליחה מחברו ופייסו. 7) כשבית המקדש היה קיים עיקר מהותו של יום הכפורים הייתה בעבודת הכהן הגדול בבית המקדש, ביום זה נכנס הכהן הגדול בפעם היחידה בשנה אל תוך "קודש הקודשים" המקום המקודש ביותר שאליו אסור לאף אדם להיכנס מלבד לכהן הגדול בזמן זה. 8) יום הכפורים הוא היום היחידי בשנה בו מתפלל היהודי 5 תפילות, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, תפילת הנעילה. 9) יש הנוהגים כהכנה ליום זה לערוך מנהג הכפרות לסובב על הראש תרנגול או כסף לצדקה ולומר "זה חליפתי זה תמורתי, זה כפרתי זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך לחיים טובים. או לחילופין "זה חליפתי וכו' זה הכסף ילך לצדקה ואני לחיים טובים וכן יהיה לרצון ונאמר אמן. 10) במוצאי יום הכפורים נוהגים להתחיל לבנות את הסוכה לקיים הפסוק "ילכו מחיל אל חיל". מה בין פרשת האזינו ויום הכפורים? "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי כרביבים עלי עשב". יש כאן הזכרה של שני עדים נצחיים והם "השמים והארץ" למען ידע האדם שהללו מעידים על מעשיו של האדם 24 שעות ביממה. בין במעשים גלויים ובין במעשים נסתרים ועל כן ייתן דעתו כי "אין שכחה לפניו" ויחשוב איך לשפר מעשיו. האזינו לשון "מאזניים" ולשון "איזון" כי על האדם לתת את הדעת כי למרות שרץ כל ימי התשובה מחיל אל חיל המצווה הבאה שיעשה היא תאזן את המאזנים ומצבו יהיה "שקול" כמו שהגמרא בקדושין לט אומרת "לעולם יראה האדם את עצמו ואת העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות ..." וכן ההיפך. המושג "לעולם" מדגיש את הצורך לרדוף אחר המצוות אך בד בבד להישאר בהרגשה נצחית שהגעתי בסה"כ ל"שקול" בין המצוות והעבירות, מצב זה יאיץ בי להמשיך ולחפש לעשות מצוות, כדי להכריע את הכף של המצוות. המאזניים של "האזינו" מרמזים גם על מזל חודש "תשרי". פרשת האזינו נקראת גם "שירת האזינו" ונופלת סמוך ליום הכפורים, "שירת" אותיות "תשרי". "שירה" = 515 כמניין התפילות שהתפלל משה כדי לעבור את הירדן אך השם מנעו ואמר לו "כי לא תעבור את הירדן הזה" בגלל חטא העגל והמרגלים" ועל חטא העגל נמחל לנו ביום הכפורים, במילים "סלחתי כדבריך", שיר"ה ר"ת של ראש שנה, יום הכפורים ללמדך עד כמה גדולה שירה של תורה למחילת חטא ועוון כמו המסוגלות של הימים "בין כסא לעשור" כלומר בין ראש השנה ליום הכפורים. דוגמא אישית מפרשת השבוע "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" (דברים,לב,א) כותב אור החיים הקדוש האזינו השמים הכוונה לגדולי הדור למורים לרבנים לעוסקים בהנהגת הצבור שהם "גבוהים" מ"העם הפשוט" אם הם ישמשו דוגמא אז ודאי שפשוטי העם ישמעו ויעשו מאליהם והוא מה שרמזה התורה "ותשמע הארץ" אלו פשוטי העם אמרי פי- של הגדולים. רמז לחתימה טובה בפרשה "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (דברים,לב,ד). חתימה =463, טובה =22 סה"כ 485 ובאותיות "תפ"ה ר"ת הצור תמים פעלו ללמדך שכל רצונו הוא להביא את האדם ל"חתימה טובה" בכך שהרבה לנו "תורה ומצוות" כדי שנוכל להגיע למצבי זכות. "הצור תמים פעלו" לאחר שלקחנו מפסוק זה אותיות "תפ"ה של "חתימה טובה" האותיות שנשארו הם "צור= 296, מים= 90, עלו = 106 סה"כ 492 ואם נחבר ערך כל הפסוק כך 492+485 סה"כ 977. גמר = 243, חתימה = 463, טובה =22 ברמז = 249 סה"כ 977. והוא אשר רמזתי כי כאן יש רמז לחתימה טובה מאת הבורא למרות היותו "צור" כלומר חותך המשפט בצדק ובתום כלומר בשלמות, למרות זאת יאפשר לאדם הזדמנויות רבות לשוב ממעשיו הרעים ולהיחתם בחתימה טובה. מעלת התהלים לחתימה טובה לדוד המלך על פי המדרש לא נגזרו חיים עד שאדם הראשון ביקש לתת לו 70 שנה מ1000 שנות חייו ואז התקבלה הבשורה שעתיד להיוולד דוד שממנו יצא מלך המשיח. אפשר לומר שלדוד המלך ניתנה חתימה טובה בזכות אדם הראשון ,דבר זה רמוז בספר התהלים שחיבר יחד עם עוד עשרה חכמים, אך דוד היה העיקר. תהלים = 485 כמניין "חתימה טובה" ואכן יש בספר תהלים סגולות רבות, יש בו חמישה ספרים כנגד חמשה חומשי תורה וקוראים בו גם בשבועות "זמן מתן תורתנו הנקראת "עץ חיים, והמעניקה חיים וחתימה טובה כמו שנאמר עליה "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד". העלון לעילוי נשמת כל הנפטרים ובכללם יהודית בת בן ציון וקסלר, אסתר בת איזה לרפואת יצחק יוליס בן יוכבד חיה, עליה בת אסתר, ועמרם בן מסעודה וחיים בן מרימה וזהבה בת רובידה. מי שמשכפל הדפים נא לגנוז אותם לאחר השימוש שבת שלום ומבורך ממני שלכם יוסף ממן גמר חתימה טובה!

 

יום כיפור - למה כדאי לנו לסלוח? הפצעים העמוקים והכואבים ביותר, נדמה לנו שהם יכאבו תמיד. תחושת המרמור והטינה, העלבון והאכזבה משתלטים על כל חלקיק בגופינו ובנפשינו, ואיך אפשר במצב כזה לסלוח או לשכוח? מחקרים מוכיחים ומומחים מסבירים למה כדאי להעדיף מחילה על פני טינה... סליחה "זה בלתי נמנע להיפגע, וזה קורה לעיתים קרובות," אומר הפסיכולוג הקליני ריאן הוואס, "אין מה לעשות - אנשים עושים תאונות, עושים טעויות, מתנהגים באנוכיות ואפילו בכוונה, לא משנה כמה ננסה להימנע מזה, אנחנו לא יכולים להתחמק מהכאב". גם אם נדמה לנו שלסלוח לאחר או לבקש סליחה זה לחטט בפצע פתוח. למעשה, זו הדרך היחידה לטפל בפצע ולמנוע ממנו להזדהם או להפוך לצלקת. סליחה ויתרונות בריאותיים מחקרים רבים מצאו קשר ישיר בין סליחה לבין ירידה בלחץ הדם, רמת הכולסטרול וקצב הלב. מחקר אחד מצא שסליחה קשורה באיכות שינה משופרת, ומחקר אחר גילה כי יש מתאם חזק בין סליחה לבין מערכת חיסונית חזקה בקרב חולי HIV. היתרונות אינם מוגבלים רק להיבט הפיזי, כך למשל נמצא קשר חזק בין סליחה לבין ירידה ברמת הדכאון, החרדה והכעס. עוד נמצא כי אנשים שנוטים לסלוח מקיימים יחסים טובים יותר, מרגישים מאושרים ואופטימיים יותר ובאופן כללי נהנים מרווחה גבוהה יותר. סליחה ופצעי העבר הפסיכולוג רוברט אנרייט, מחבר הספר The Forgiving Life טוען כי "כל בן אדם על פני כדור הארץ נפגע מעוולותיו של אחר, אבל האופן בו אנחנו מגיבים יכול לעשות את כל ההבדל. בעוד שהרהורים על רגשות שליליים מגבירים את הסבירות לצבירת זעם ולהתפרצות, מחילה מסייעת להשקיט את הכעס". כאשר אנו נחושים לנטור טינה, אנו עלולים לשקוע בעוולות העבר מבלי יכולת ליהנות בהווה. אנו עשויים להרגיש חסרי אונים, לסכן מערכות יחסים קיימות או עתידיות, לפגוע בבריאות שלנו ולהאמין שהחיים חסרי משמעות. "אם אתם לא מצליחים לרפא את פצעי העבר, אתם עשויים לתת להם לנהל את חייכם" אומר הפסיכותרפיסט פרנק לוסקין, מאוניברסיטת סטנפורד ומחבר הספר Forgive for Good. כאשר תחושת הפגיעות והעלבון פועמת בנו, נמצא כי אנו סומכים פחות, מגוננים יותר ומשליכים את הכעס על מערכות יחסים אחרות. אנו הופכים שבויים של הטינה ומאפשרים לחוויות הקשות לנהל את חיינו. "להרגיש ככה", אומר לוסקין "זה לחיות על הקצה, מוכן כל רגע להתפרץ, מלא טינה, אולי אפילו מבוהל. זה בהחלט לא בריא". סליחה כוחה המרפא של סליחה ובכל זאת, אף אחד לא אמר שסליחה זה קל. למעשה, מדובר בתהליך קשה, אך לא משנה כמה מאמץ נדרש, מומחים לסליחה טוענים שהוא משתלם. כך למשל, בסדנה שערך לוסקין עם קבוצה של אמהות שבניהן נרצחו בצפון אירלנד, הוא ליווה אותן במשך שבוע וניסה ללמד אותן לסלוח לאדם שרצח את ילדיהן. שנה לאחר מכן, הוא התאחד עם הקבוצה כולה והבת של אחת הנשים חיבקה אותו והודתה לו. "אמא הייתה כל כך שקועה בכעס", כך אמרה לו "שמעולם לא הייתה מסוגלת להיות שם בשבילנו, הילדים האחרים. אבל עכשיו היא סוף סוף למדה לסלוח וזכינו שוב באמא". הצעד הראשון בסליחה, הוא להבין קודם כל מהי סליחה. סליחה היא ההחלטה לשחרר את הטינה ואת המחשבות על נקמה, ואולי אפילו להגיע למקום של הבנה, אמפתיה וחמלה. זה לא בהכרח ליישב את המחלוקת או לשכוח אותה, אלא הדגש הוא להתייצב מול הפצע עם הנכונות לרפא אותו. לשאלה האם הפצע אכן יגליד, האם הוא ישאיר צלקת או לא יכאב יותר, אין משקל בסוגיה. הדגש הוא על הנכונות לרפא - זוהי סליחה. "למעשה, חשוב לזכור מה פגע בכם", מדגיש הוואס, "כך תוכלו למנוע מדבר דומה לקרות בעתיד". עוד הוא מדגיש כי "מחילה לא מצדיקה את המעשה או מתרצת את מה שהאחר עשה, במקום זה היא מסייעת להשיג תחושה של שלווה". סליחה 4 יסודות עיקריים של סליחה כמובן שאיך דרך אחת לסלוח, אך ישנם 4 יסודות עיקריים שחשוב להביא לידי חשבון: 1. להביע רגש - תנו לעצמכם להרגיש פגועים וכועסים. הביעו במילים את ההרגשה שלכם. באופן אידיאלי רצוי שתביעו זאת בפני האדם שגרם לכם להרגיש ככה, אך אם זה לא אפשרי עמדו מול כסא ריק או כתבו מכתב (גם אם לא תשלחו לו), צעקו את הרגשות שלכם מול הים או במכונית עם חלונות פתוחים. 2. להבין למה - כדי לסלוח, עלינו להבין למה נפגענו ויותר מזה, למה האדם האחר פגע בנו. גם אם לא נבין או לא נסכים עם ההסבר, עלינו לשמוע אותו. האם זה היה קצר בתקשורת? האם זה נבע מכעס? האם בתום לב? 3. לשקם את הבטחון - לפני שתוכלו לסלוח, עליכם להרגיש בטוחים שהדברים לא יחזרו על עצמם שנית. זה אומר לקבוע כללים חדשים, להציב גבולות, לתפוס מרחק, להבהיר תנאים בצורה חד משמעית, לעמוד על שלכם... כל דבר שיחזק את ההנחה כי זה לא יקרה שנית. 4. לשחרר - זה החלק הכי קשה, אך הוא הכרחי. מדובר בקבלת החלטה מודעת - לא לשמור טינה. אם אתם במערכת יחסים זה אומר לא להציף את המחלוקת או המריבה מחדש. ברגע שבחרתם לסלוח, עליכם להניח למקרה בעבר. זכרו כי על ידי שחרור, אתם מוותרים על תפקידכם כקורבן הנסיבות וחוזרים להיות שווים שוב. זו הבטחה להפסיק לנבור בדברים שקרו ולהתקדם הלאה. סליחה יום כיפור בפתח, יום של חרטה וסליחה. עשו לעצמכם חיים בריאים וטובים יותר, ומצאו את הכוח - מצד אחד להתנצל, ומן הצד השני - לסלוח!

 

לפני שכל נסיכה מוצאת את הנסיך שלה, היא צריכה לנשק הרבה צפרדעים.

 

על הר האמת אתה אף פעם לא מטפס לשווא; או שתגיע לנקודה גבוהה יותר היום או שתאמן את עצמך להגיע גבוה יותר מחר.

 

היה חסר צורה ותבנית כמו מים. אם תכניס מים לכוס הם יתפסו את צורת הכוס, הכנס אותם לבקבוק והם יתפסו את צורת הבקבוק, וכשתכניס אותם לקנקן תה הם יתפסו את צורת הקנקן. מים יכולים לזרום או להתרסק. היה מים, ידידי.

 

יש משהו מוזר בחיים: אם תתעקש לקבל אך ורק את הטוב ביותר, לעתים קרובות גם תקבל אותו.

 

העולם לא יושמד מאלה שעושים רע, הוא יושמד מאלה המסתכלים מהצד ולא עושים דבר.

 

שים ידך על תנור חם למשך דקה וזה יראה לך כשעה. שב ליד אישה יפה שעה וזה יראה לך כדקה. זו יחסות.

 

עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה - בכוחה לשבר חומות.

 

מחצית מהטעויות שלנו נובעות מפני שהרגש שלנו פועל כאשר עלינו לחשוב, והשכל שלנו פועל כאשר עלינו להרגיש

 

החיים הם כמו נסיעה על אופניים. אם קל לך מדי סימן שאתה בירידה

 

אפשר לשקר לחלק מהאנשים כל הזמן, אפשר לשקר לכל האנשים חלק מהזמן, אבל אי אפשר לשקר לכולם כל הזמן.

 

לשגות זה אנושי. לסלוח זה אלוהי.

 

מטאטא ישן מכיר הכי טוב את הפינות המלוכלכות.

 

כשהייתי בן חמש, אמא שלי אמרה לי ששמחה היא המפתח לחיים. כשהלכתי לבית הספר שאלו אותי: "מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?" כתבתי "שמח". אמרו לי שלא הבנתי את המשימה, אמרתי להם שהם לא מבינים את החיים.

 

כל רגע ורגע זו הזדמנות חדשה ליצור משהו חדש, החיים הם מסע. מסע של אין ספור בחירות שמתחילות במחשבות, זה יכול להיות מסע מייאש או מסע מרתק - של אין ספור הזדמנויות לצמוח ולפרוח. אתה זה שבוחר להתמרמר או לשמוח.

 

"היה חיובי לגבי עצמך, היה מיטיב ונדיב עם עצמך. אתה ראוי לתשומת לב מיוחדת. הורדה מערכך לא תביא תועלת לאף אחד. העזרה לעצמך לצמוח ולהיבנות תורמת לך יותר. כדי לתת היה טוב לעצמך והטוב הזה יגלוש לעולם ולאנשים הסובבים אותך."

 

"פתגם ערבי אומר: אם אתה רוצה – תמצא את הדרך, ואם אתה לא רוצה – תמצא את התירוץ."

 

"בכיתי שאין לי נעליים עד שראיתי מישהו בלי רגליים."

 

"אם קשה הדרך אין דבר, כל דקה הופכת לעבר, אל תביט אחורה לך ישר, כי בסוף הדרך יש מחר."

 

"אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה." – משלי ג,

 

בסוף כל מסע מפרך מצויה השלווה הנצחית

 

בחרות אנחנו בוכים את אבדנו של הזולת בזיקנה אנחנו בוכים את אבדננו

 

דברי חכמים בנחת נשמעים

 

בור ששתית ממנו - אל תזרוק בו אבן

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ