אינדקס אתרים - Little Ethiopia

למרות השקעה של מאות מיליוני שקלים ומאמצים ניכרים בקליטת יוצאי אתיופיה – הפערים ביניהם ועיקר האוכלוסייה עדיין ניכרים. דוח מבקר המדינה מצא ליקויים משמעותיים בתחומי החינוך, השירות הצבאי, ההשכלה הגבוהה, התעסוקה במגזר הציבורי והדיור חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 08/05/13 16:00 א| א| א (שנה גודל) מוטיבציה גבוהה, אך גם היקף הנשירה. אילוסטרציה כמעט בכל תחום בו נגע דוח המבקר באשר לשילובם של בני העדה האתיופית בחברה הישראלית התגלו פערים ואי שיוויון, שבמשך שנים רבות לא באו על פתרונם. מאי סדרים בניהול כספי התרומות ועד חוסר בייצוג בקרב עובדי מדינה וחברות ציבוריות - זוהי תמונת המצב של קליטת העולים בישראל 2013. רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק בתי הספר: פערים גדולים, והסיוע מגיע רק ל-40% "פערים בהישגים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לכלל התלמידים דוברי עברית ניכרים עדיין", כותב המבקר בפתח פרק הדוח המוקדש לנושא. "פערים אלה אינם מוסברים במלואם על ידי השונות ברקע החברתי-כלכלי של יוצאי אתיופיה". תכניות תגבור - רק ל-40% צילום׃ חדשות 2 ממשלת ישראל וכן תורמים רבים ועמותות עוסקים במתן סיוע לתלמידים בני העדה ומשקיעים מאמצים בעניין, אבל הסיוע הזה פשוט לא מחלחל לכולם. "רק כ-40% מהתלמידים יוצאי אתיופיה בכיתות ז'-יב' השתתפו בתכניות התגבור לבגרות בשנת הלימודים תשע"ב", כותב המבקר ומוסיף, באשר למקרים מסוימים בהם משולבות תרומות במתן הסיוע - "רצון הגופים התורמים הפך אחד השיקולים בקביעת סדר העדיפויות של תכניות התגבור הלימודי, המיועדות למרבית התלמידים יוצאי אתיופיה, אשר השתתפו בהן". בנוסף, מציין המבקר בדוח, הסיוע לא מגיע למי שזקוק לו לא פעם, בגלל בירוקרטיה לשמה. "משרד החינוך ומשרד הקליטה לא תיאמו ביניהם את הקצאת התכניות ולא העבירו ביניהם רשימות תלמידים שהשתתפו בתכניות תגבור לבגרות שכל אחד מהם מימן", נכתב במסמך, "כך נמצאו מקרים שבהם מימנו שני המשרדים הללו כמה תכניות באותו יישוב, באותו מוסד חינוכי, באותה שכבת כיתות ואף את שיתופו של אותו תלמיד בכמה תכניות". "הפערים לא מוסברים ע"י הרקע" צילום׃ חדשות2 צה"ל: המוטיבציה לשירות גבוהה, אך גם הנשירה במשרד מבקר המדינה יודעים לומר ששילובם ושירותם של בני העדה האתיופית בצבא הוא שלב חשוב בהליך קליטתם המלא בחברה הישראלית, אבל הנתונים שם לא מסבים נחת רב. במשרד יודעים לציין ששיעור העולים החדשים המתגייסים לצבא הוא כחמישית מהמתגייסים, בעיקר ממדינות חבר העמים ומאתיופיה, כמו כן שיעור גיוסם היה כ-86% לעומת 74% בכלל צה"ל - עובדה המעידה על מוטיבציה גבוהה. עם זאת, המשבר בקשר בין הקהילה לצה"ל מתחיל לאחר הגיוס. "ב-2010 נשרו יותר מ-20% מהחיילים יוצאי אתיופיה במהלך השירות", צויין בדוח, "בעיקר עקב מה שמוגדר בצבא 'התנהגות רעה חמורה', 66% מהם, ומבין החיילים שנכלאו ב-2010 היו 53% מיוצאי אתיופיה לעומת 25% מכלל צה"ל". התופעה, אגב, זהה בין בני העדה ובנות העדה כאחד. "על פי סקר כליאה של יוצאי אתיופיה שערך חיל החינוך ב-2010, 87% מבין הכלואים שנבדקו נכלאו לראשונה כבר בשנת השירות הראשונה, ומשך שהייתם בכלא של הכלואים היה כ-40% מזמן שירותם הכולל", נכתב בדוח, "גם בקרב חיילות יוצאות אתיופיה היו שיעורי הכליאה גבוהים פי שלושה-ארבעה מיתר החיילות". במשרד הוסיפו כי שיעור הנפקדות והעריקות היה גבוה פי שלושה ויותר מהשיעור בכלל צה"ל, וכתבו עוד כי מדובר ב"נורת אזהרה חברתית". באכ"א התייחסו לנתונים והחלו לעסוק בטיפול בהם כבר במאי 2011, ועד כה יושמה מרבית עבודת המטה באשר להכנה לשירות וכן לשירות עצמו. עם זאת ציין המבקר כי לא הסתיימה העבודה על מרבית הרכיבים הנוגעים להכנה לשחרור, ועל כן מוקדם להעריך את תוצאותיה. עם זאת צוין בדוח, "היקף עבודת המטה מלמד שהצבא פועל נמרצות לקדם חיילים יוצאי אתיופיה לשירות משמעותי ולפיקוד, ולמצות כל הזדמנות לסייע בידיהם". השכלה גבוה: מספר הלומדים קטן, ומקצתם במקצועות טכנולוגיים בדוח המבוקר הוקדש סעיף מיוחד גם לשילובם של בני העדה האתיופית במוסדות ההשכלה הגבוהה. "בשנת 2010 למדו כ-286,900 סטודנטים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לכל התארים, ומתוכם 2,201 סטודנטים ממוצא אתיופי,0.76%, כמחצית משיעורם באוכלוסייה", כתבו בדוח. "מקצועות הלימוד הנפוצים בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון הם בעיקר מתחום מדעי החברה, מדעי הרוח, חינוך והכשרה להוראה, עסקים וניהול", הוסיפו שם, "מקצת הסטודנטים לומדים הנדסה, אדריכלות ומשפטים". האתיופים באקדמיה - רק חצי משיעורם באוכלו צילום׃ חדשות 2 מה זה מקצת? "רק 194 תלמידים יוצאי אתיופיה מבין 22,000 למדו בבתי ספר להנדסאים או לטכנאים מוסמכים בשנת הלימודים תשע"ב". "בהתחשב בכך שמקצועות הלימוד הללו מגדילים את אפשרויות התעסוקה יש מקום שמשרדי החינוך והתמ"ת ישקלו דרכים לעודד את יוצאי אתיופיה ללימודים אלה", קבע מבקר המדינה, "למשל באמצעות הגדלת מלגות הקיום והמעטפת". תחום ההעסקה: בני הקהילה לא זוכים לייצוג בחברות הממשלתיות הפערים בין בני הקהילה האתיופית לאוכלוסייה הכללית ניכרים גם בשוק העבודה. "היו משרדי ממשלה שבקרב עובדיהם לא היה כלל ייצוג ליוצאי אתיופיה או ששיעורם מכלל העובדים היה נמוך במידה ניכרת", כתבו במשרד המבקר. עוד התייחס הדוח גם לחברות הממשלתיות. "שיעורם של העובדים יוצאי אתיופיה בחברות הממשלתיות שנבדקו היה כמחצית משיעורם מכלל עובדי שירות המדינה ומהאוכלוסייה הכללית", כתב המבקר וחשף את הנתון הבעייתי, "קיימות חברות ממשלתיות שבהן אין ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה". ואם לא די בכך, הציג המבקר גם דוגמאות נקודתיות - "בחברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נתיבי ישראל, אין כלל ייצוג ליוצאי אתיופיה או שהייצוג בהם אינו הולם". האפלייה נמשכת גם במקומות העבודה צילום׃ חדשות 2 בקריאה ראשונה נדמה שהמצב טוב יותר ברשויות המקומיות - "בשש מתוך שמונה רשויות שנבדקו היה שיעור העובדים יוצאי אתיופיה גבוה יותר משיעורם באוכלוסייה הכללית", נכתב בדוח, אך השורה הבאה חשפה חלק חשוב לא פחות, "בארבע מתוכן היה שיעור יוצאי אתיופיה בקרב עובדיהן נמוך יותר משיעורם בקרב תושבי הרשות המקומית". "לדעת משרד מבקר המדינה, על הרשויות המקומיות לשלב יוצאי אתיופיה בקרב עובדיהן", נכתב במסקנות הדוח בעניים, "כך ששיעורם בקרב עובדי הרשות יהיה שווה לפחות לשיעורם באוכלוסיית הרשות". דיור ומשכנתאות: תוכניות שונו למען משפחות מסוימות מבקר המדינה מצא גם אי סדרים באשר לתוכנית המשכנתאות המופעלת בקרב המגזר. "משרד ראש הממשלה שינה את תכנית המשכנתאות כמענה לפנייה פרטנית של כמה מיוצאי אתיופיה", קבע המבקר, "מבלי שהיו בידיו נתונים לגבי שיעור המשפחות הצעירות שהתכנית מתאימה להן ובלי שבדק את תרומתה האפשרית למימוש מטרת הממשלה". בסוף עובדה זו הגיעה גם קביעה נחרצת ודרישה לפעולה - "ספק אם תכנית המשכנתאות המעודכנת תצליח לקדם באופן מועיל את השגת המטרה שקבעה הממשלה. על משרד ראש הממשלה לגבש מתווה שיענה גם על צורכי המשפחות הצעירות מקרב יוצאי אתיופיה, ויסתמך על נתונים רלוונטיים לצורכי כלל אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ויכולותיה הכלכליות". "הבזבוז רב ואין תרופת פלא" המבקר סיכם את חוות דעתו בעניין, ומיקד אותה בעיקר בבזבוז המשאבים המופנים לטובת הקהילה. "למרות המאמצים הניכרים של משרדי הממשלה בשיתוף המגזר השלישי לקדם את יוצאי אתיופיה, הפערים ביניהם לבין האוכלוסייה עדיין ניכרים", נכתב שם, "בראש ובראשונה ניכר חסרונה של פעולה מתואמת". "משאבים ניכרים מתפזרים על תכניות רבות, פעמים ללא בדיקת מועילותן", כותב המבקר, "כך נוצר בזבוז רב, ולעתים משאבים, שיועדו ליוצאי אתיופיה "נספגים" בתקורות כפולות, ולעומת זאת משאבים אחרים שיועדו להם כמעט שאינם מנוצלים". המבקר יוסף חיים שפירא הדגיש עם זאת כי "ניהול אפקטיבי של המשאבים הרבים אינו "תרופת פלא" לסגירת הפערים ולשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית", ולמרות זאת הוסיף - "אין ספק כי הוא תנאי יסודי לטיפול שיטתי, יעיל ומועיל בסגירת פערים אלה". תגובת משרד החינוך: "משרד החינוך מוביל במהלך השנתיים האחרונות מדיניות לצמצום פערים בתוך מערכת החינוך ובכלל זה, לצמצום פערים בתוך אוכלוסיית העולים יוצאי העדה האתיופית, החל מהגיל הרך. בתוך כך, החל משנת הלימודים תש"ע, מפעיל המשרד תוכנית חומש המתמקדת בקידום ההישגים הלימודיים של תלמידי יוצאי הקהילה האתיופית אשר פועלת ב- 6 יישובים עתירי אוכלוסייה ממוצא אתיופי. "הודות לפעולות אלה, חלה בשנים האחרונות עליה בשיעור הזכאים לבגרות בקרב יוצאי העדה האתיופית. בשנת הלימודים תשס"ז עמד שיעור הזכאים על 37.35% ובשנת הלימודים תשע"א עמד שיעור הזכאים על 43.53%. המשרד ממשיך לפעול לגידול בשיעור הזכאים". מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "הצבא מוביל תכנית רחבה העוסקת בשילוב יוצאי אתיופיה טרם גיוסם ועד שחרורם מצה"ל. כחלק מהתוכנית, הוחלט על הקמת מדור ייעודי העוסק בשילוב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בצבא ובטיפול הייחודי בה, בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים העוסקים בנושא, בצבא ומחוצה לו". גורם צבאי הוסיף כי תוכניות נוספות בנושא מתגבשות בימים אלו.

 

רדיון shimela גאה להציג את להקת jano band - מוזיקת רוק באמהרית בהופעה חיה כאן ועכשיו דרך הרדיו מהשעה 18:00 עד השעה 21:00 בערב. Have fun ppl..... http://shimela.radio12345.com

 

רדיון shimela גאה להציג את להקת jano band - מוזיקת רוק באמהרית בהופעה חיה כאן ועכשיו דרך הרדיו מהשעה 18:00 עד השעה 21:00 בערב. Have fun ppl.....

 

Barcelona Barcelona .........?

 

http://shimela.radio12345.com רדיו shimela עם מיטב השירים בעולם. אתם מוזמנים להתחבר עם הלינק http://shimela.radio12345.com ולהאזין להמון שירים במגוון שפות, ובקרוב מאוד ניתן יהיה להאזין לשידור עם אפליקציה מיוחדת לתוכנית.

 

Little Ethiopia shared Little Ethiopia's photo. 21 hours ago . http://shimela.radio12345.com/ 21 hours ago אתם מוזמנים להאזין לשידורי "shimela radio" http://shimela.radio12345.com/

 

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona

 

עוד עיתונאי לכנסת: כתבת המשפט של ערוץ 1 פנינה תמנו-שטה מצטרפת ללפיד יאיר לפיד פוזל לקהילה האתיופית בישראל עם צירופה של פנינה תמנו שטה, כתבת המשפט של הערוץ ה-1 בת"א ואחת מנציגות הקהילה הבולטות בישראל אלכסנדר כץ | 21:42 20/11/12 | 17 תגובות אחרי יאיר לפיד, מיקי רוזנטל ועופר שלח, עיתונאי חדש נכנס לזירה הפוליטית. לאייס נודע כי כתבת המשפט של ערוץ 1 פנינה תמנו-שטה תתמודד ברשימה של יאיר לפיד "יש עתיד" וצפויה להיות מוצבת ברשימת 8 הנשים הראשונות, משמע בין ה-20 הראשונים במפלגה. בתסריט האופטימי של הבחירות, מקום זה יכול להיחשב כריאלי. בנוסף לפעילותה בערוץ ה-1 היא מייצגת את הקהילה האתיופית בישראל תמנו-שטה (30) עו?ד בהכשרתה, משמשת בערוץ ה-1 ככתבת המשפט בת"א מזה מספר שנים, ובמקביל הגישה גם מבזקי חדשות בערוץ. בנוסף לפעילותה בערוץ ה-1 היא מייצגת את הקהילה האתיופית בישראל ומרצה בפני גופים שונים בארץ ובעולם. היא עמדה בראש מספר מחאות גדולות נגד אפליה, בין היתר בפרשת הדם השניה ובסיפור אי קליטתם של יוצאי אתיופיה. כמו כן עבדה עם נוער בסיכון 5 שנים. היא גם משמשת כמסבירה ישראלית כבר עשור מטעם קרן היסוד, ונבחרה לאישה שפרצה דרך ותיקרת זכוכית על ידי משרד ראש הממשלה ביום האישה הבינלאומי. תמנו-שטה היא בת לעולים מאתיופיה ועלתה לארץ בגיל שלוש. צירופה לרשימה של לפיד עשוי לשוות לרשימה גוון חברתי, גם בשל פעילותה החברתית של וגם בשל מוצאה. תמנו-שטה השוהה בחופשת לידה בתקופה האחרונה הודיעה למנהליה בערוץ ה-1 על כוונותיה הפוליטיות ועל פרישתה מרשות השידור. מנהל חטיבת החדשות של הערוץ ה-1 משה נסטלבאום מסר לאייס כי העביר את העניין לטיפולו של יוני בן מנחם, מנכ"ל רשות השידור. מ"יש עתיד" נמסר: אנחנו עדיין לא מוסרים מיקומים. פנינה תמנו-שטה תהיה אחת מ-8 הנשים ב-20 המקומות הראשונים ברשימת יש עתיד לכנסת". את תגובתה של תמנו-שטה לא היה ניתן להשיג עד למועד פרסום הידיעה.

 

Government approves new aliya from Ethiopia By RUTH EGLASH 07/08/2012 16:13 Decision will allow around 250 Jews from Ethiopia to arrive in Israel each month, some after waiting for more than 10 years. Photo by: Ruth Eglash In a drive to expedite what has been touted as the historic final chapter in mass aliya from Ethiopia, the government on Sunday approved an additional budget of NIS 17 million, which will speed up the entire process and also see the opening of an absorption center. The goal is to ensure the arrival of some 2,200 new immigrants before the end of March 2014. All of those set to come here over the next two years have already been approved for aliya by the Interior Ministry. However, because of lack of living space in Israel, most continue to live in dire poverty in the northern Ethiopian city of Gondar. Many have been waiting to make aliya for more than 10 years. Sunday’s decision follows months of pressure and criticism from members of the Ethiopian community in Israel and their supporters worldwide about the slow pace of aliya from Ethiopia, despite an announcement in February that the aliya rate would increase. The most recent decision also follows a government declaration in November 2010 to continue the flow of aliya from Ethiopia, allowing roughly 8,000 to come to Israel within three years. To date, 6,000 Falash Mura – Ethiopian Jews whose ancestors converted to Christianity more than a century ago – have been officially approved for aliya and half of those have already arrived here, as the rest continue to wait. While the new decision will hopefully allow some 250 Falash Mura to arrive here each month, those working with the community said they were disappointed with the government’s stalled approach to aliya from Ethiopia. “I welcome the government’s decision, however it is only with regards to Ethiopian Jews that a quota allowing them to make aliya bit by bit, is used,” commented Dr. Avraham Neguise, executive director of South Wing to Zion. “I do not understand that now, with the opening of a new absorption center, all those who have been approved for aliya cannot come here immediately.” Ethiopian MK Shlomo Molla (Kadima) also reacted to Sunday’s announcement with mixed emotions, pointing out that while the government can act quickly to deport illegal migrants, allowing 2,200 people who already have approval for citizenship takes nearly two years. “It is obvious bringing Jews in distress to Israel is not a priority of this government and I just hope that this injustice will be corrected in the future,” he said. Sephardi Chief Rabbi Shlomo Amar officially recognized the Falash Mura as part of the Jewish people in 2002 and they were allowed to make aliya under a special clause in the Law of Entry. The immigrants must also undergo a conversion to Judaism upon arrival in Israel.

 

Government approves new aliya from Ethiopia By RUTH EGLASH 07/08/2012 16:13 Decision will allow around 250 Jews from Ethiopia to arrive in Israel each month, some after waiting for more than 10 years. Photo by: Ruth Eglash In a drive to expedite what has been touted as the historic final chapter in mass aliya from Ethiopia, the government on Sunday approved an additional budget of NIS 17 million, which will speed up the entire process and also see the opening of an absorption center. The goal is to ensure the arrival of some 2,200 new immigrants before the end of March 2014. All of those set to come here over the next two years have already been approved for aliya by the Interior Ministry. However, because of lack of living space in Israel, most continue to live in dire poverty in the northern Ethiopian city of Gondar. Many have been waiting to make aliya for more than 10 years. Sunday’s decision follows months of pressure and criticism from members of the Ethiopian community in Israel and their supporters worldwide about the slow pace of aliya from Ethiopia, despite an announcement in February that the aliya rate would increase. The most recent decision also follows a government declaration in November 2010 to continue the flow of aliya from Ethiopia, allowing roughly 8,000 to come to Israel within three years. To date, 6,000 Falash Mura – Ethiopian Jews whose ancestors converted to Christianity more than a century ago – have been officially approved for aliya and half of those have already arrived here, as the rest continue to wait. While the new decision will hopefully allow some 250 Falash Mura to arrive here each month, those working with the community said they were disappointed with the government’s stalled approach to aliya from Ethiopia. “I welcome the government’s decision, however it is only with regards to Ethiopian Jews that a quota allowing them to make aliya bit by bit, is used,” commented Dr. Avraham Neguise, executive director of South Wing to Zion. “I do not understand that now, with the opening of a new absorption center, all those who have been approved for aliya cannot come here immediately.” Ethiopian MK Shlomo Molla (Kadima) also reacted to Sunday’s announcement with mixed emotions, pointing out that while the government can act quickly to deport illegal migrants, allowing 2,200 people who already have approval for citizenship takes nearly two years. “It is obvious bringing Jews in distress to Israel is not a priority of this government and I just hope that this injustice will be corrected in the future,” he said. Sephardi Chief Rabbi Shlomo Amar officially recognized the Falash Mura as part of the Jewish people in 2002 and they were allowed to make aliya under a special clause in the Law of Entry. The immigrants must also undergo a conversion to Judaism upon arrival in Israel.

 

THE JERUSALEM REPORT Israel, the Middle East and the Jewish World. In depth. Every fortnight Menu THE REFUSENIKS OF ADDIS ABABA WAITING: Ethiopian Jews in Addis Ababa with photographs of relatives who are already in Israel (Bernard Dichek) BERNARD DICHEK visits Ethiopia to meet the African Jews living in limbo that Israel doesn’t want From The Jerusalem Report, issue dated June 18, 2012 A decade has passed since Anagaw Haile, a farmer living in the Gondar region of Ethiopia, sold his land, goats and household possessions in preparation for his move to Israel. Together with his wife, seven children and grandchildren, he was planning to join four brothers who had made aliya several years earlier. Haile and his family traveled for two days by bus and arrived at the Israeli Embassy in Addis Ababa where, after filling out an aliya application form, he was told by Israeli embassy officials that he would have to wait. Ten years later, Haile is still waiting. Together with several thousand other Ethiopian Jews waiting in Addis Ababa, who have come to be known as the Falash Mura, he and his family have been denied permission by the Israeli government to join their families in Israel, even though his brothers are already there. They have been in limbo and in misery ever since. Haile, now 80 and in poor health, continues to live in a ramshackle hut that he thought would be just temporary housing. We didn’t realize that our family would be split in half and maybe never see each other again Two of his children live nearby. Five of them, however, did manage to emigrate to Israel. “We expected to join them soon after they left,” laments Haile’s youngest son, Tesfahun, 28, one hot spring morning in Addis Ababa, standing outside the large canvas tent that serves as a synagogue for the stranded Jews. “We didn’t realize that our family would be split in half and maybe never see each other again.” The synagogue is located on a small street about 200 meters away from the embassy. Inside, about 250 congregants are chanting morning prayers in a mixture of Hebrew and Amharic. The men sit separately from the women, who cover themselves with white cotton shawls. They conclude with a moving version of Am Yisrael Chai, a song that has been a Zionist rallying cry for generations. WEARING THIN: Some of the Jews in Ethiopia have been waiting in temporary accommodation for ten years to come to Israel (Bernard Dichek) The Haile family is not the only one yearning to be reunited. A visitor asks the crowd who among them wants to go to Israel. One by one the congregants rise and exclaim in Amharic: “Holachin” – All of us. Many hold up photographs of family members who they haven’t seen in years. “These are my grandchildren,” says one man displaying a snapshot of several smiling 20-somethings on the beach in Ashdod. A woman holds a photo of her brother’s wedding ceremony in Netanya. “These are my boys,” says another woman tearfully clutching a photo of two young men in IDF uniforms. The cheerfulness of the family pictures contrasts sharply with the hellish accounts of their own living conditions. “When the people of Israel left Egypt they had everything they needed,” says one elderly woman. “But we don’t have enough to eat and no way to earn a living.” A man laments that his wife died in childbirth because they didn’t have enough money to pay for a hospital. “My body may be alive, but inside I am dead,” says another woman, trying to convey the pain of being separated from her children. There is a stigma about us Ethiopian people. Russians get treated differently Why have these people been rejected by the Israeli government? Why were some of their brothers, sisters, parents and children allowed to immigrate? And how is it possible that the Israeli government has turned such a cold shoulder to their plight? The key to answering these questions goes back to a decision made by the government led by Prime Minister Ariel Sharon in 2003. Until then, varying criteria were used to determine who was eligible for aliya. The 2003 government directive granted aliya status only to those who “are Jewish according to halakha” – Orthodox Jewish law. WRONG: The Israeli Ministory of Interior survey of ethiopian Jews shows Gebeyhu Negede wrongly classified as having only a Jewish father. In fact, his mother was Jewish (Bernard Dichek) According to halakha, a Jew is someone with a Jewish mother, or has converted according to Orthodox procedure. Consequently, after the Ministry of Interior began implementing the new decision in April of 2004, only those Ethiopians who could show that their mothers and grandmothers were listed as Jewish in a survey carried out in 1999 qualified for aliya status. Haile, whose father and three grandparents were Jewish, but whose mother was not, did not meet the criteria. Immigration officials were not moved by the fact that he had sold all his property before the new rule was enforced and that he had no way back. They also turned a deaf ear to his desire to be reunited with his four brothers who had reached Israel prior to the change in government policy. The government decision on Ethiopian aliya contradicts the Law of Return, a founding principle of the Jewish state, which grants citizenship to anyone with a single Jewish grandparent. The government decision, because it contradicts the Law of Return, is considered by many to be discriminatory. The Ethiopians waiting in Addis Ababa follow events in Israel closely and they are painfully aware that there is no similar edict for Jews wishing to immigrate from any other part of the world. “There is a stigma about us Ethiopian people,” says Endino Abay, 23, whose father and step-brothers emigrated to Israel 10 years ago. “We may be poor but we are Jewish.” Abay, a college student who regularly attends synagogue services, was barred from making aliya because his mother, divorced from his Jewish father, is Christian. He has been incorrectly classified as a non-Jew but he cannot appeal the ministry decision “Russian people get treated differently,” he says, noting that an estimated 300,000 Christians from the former Soviet Union have been allowed to immigrate to Israel during the past 20 years on the basis of having at least one Jewish grandparent. Ministry of Interior bureaucrats appear to go out of their way to implement the 2003 directive with particular harshness, often disqualifying Ethiopian Jews who have non-Jewish spouses even if they themselves are maternally Jewish and therefore automatically eligible to Israeli citizenship under the Law of Return. Gebeyhu Negede, 53, an electronics engineer with six children, is better off economically than most of the Falash Mura, living in a comfortable home in the Ethiopian capital. But when it comes to aliya he faces the same frustration. His mother and grandmother were Jewish but his wife is a convert. “She’s become a real fanatic,” Negede jokes about his wife’s religious fervor. Negede describes growing up in a home where his mother lit Shabbat candles and where he was forbidden to carry money on the holy day. He did not join the big waves of Ethiopian aliya during the 80s and 90s because at the time he was stationed overseas with the Ethiopian army where he rose to the rank of major. WAITING FOR ZION: Gebeyhu Negede (left) is in a better economic situation than many. A former Ethiopian army officer, he has an electronics store in Addis Ababa (Bernard Dichek) Like many of the others, he is perplexed by the attitude of the Israeli Embassy. “They never give any reason. They just tell us to wait,” Negede says. “While organizations like the Red Cross try to reunite families, the Israel Government keeps them apart,” he adds bitterly. On the outdoor gatepost to the Negede home there is a sculpted Magen David and a large Israeli flag is mounted on the living room wall. As Negede’s wife places injera, the crepe-like Ethiopian bread on the dinner plates, his children say in unison the motze, the traditional Jewish blessing over bread. This family is clearly committed to Judaism and to Israel. “What kind of medical labs do they have in Israel?” asks Betelhem, 24, the oldest child and a hospital lab supervisor, who is eager to find out everything she can about the country she hopes to live in. Negede ran his first successful business venture selling honey on street corners when he was 11 years old. Today, he runs a chain of TV repair shops and serves as a consultant to large electronics companies. With his skills and enterprising manner, he is confident he will thrive in Israel’s modern economy. But Negede’s attempts to take his family to Israel have been stymied because, in addition to having a wife who is not of Jewish descent, he himself is classified that way in Ministry of Interior records. “He’s listed as a ‘code C’” explains Negede’s Israeli cousin Avraham Negusie, head of South Wing to Zion, an Israel-based NGO that supports the Ethiopian Jewish community. Negusie pulls a binder onto the desk in his office in Jerusalem that is a copy of the 1999 Ministry of Interior survey. According to the bureaucracy’s byzantine classification system the letter E is a code assigned to someone who is considered Jewish through both parents, the letter B via their mother only, and C from their father only. Negede, it seems, has been incorrectly classified but his attempts to correct the situation have gone unanswered. “There is no system of appeal,” sighs Negusie. “The ministry’s decision is final.” The lives of 3,000 people are at stake. The problem will only increase if the government drags its feet Negusie, 52, who bears a striking resemblance to his cousin, admits it wasn’t always this way. In 1984, Israel brought 8,000 Ethiopian Jews here, and in Operation Solomon in 1991, another 14,000 were airlifted to Israel. Today, he says, some 130,000 Ethiopian Jews live in Israel. Negusie, who came to Israel in 1984, founded South Wing in 1991 to protest the government’s announced intention to curtail Ethiopian immigration altogether that year. “They said that all of the Jews were already here. Well, since then we have managed to bring another 55,000,” he says with a smile. But when it comes to advocating on behalf of the Falash Mura, Negusie has run into a brick wall. He explains that the name itself is a misnomer. “The Falash Mura was used historically to denote Ethiopian Jews who no longer kept Jewish practices,” explains Negusie. “But that’s not the criteria used by the Ministry of Interior.” He says that even on religious grounds it makes no sense to disallow the Falash Mura from coming to Israel. “All Ethiopian Jews who make aliya are required to undergo year-long classes in Judaism and a conversion process supervised by the Sephardi chief rabbi,” he says. Negusie emphasizes that regardless of religious considerations, a larger humanitarian issue is at stake – the basic human right of family reunification. “About 85 percent of the Falash Mura have first-degree relatives in Israel,” he says. The total numbers of Falash Mura are revealed here for the first time: just 3,000 people Negusie disputes the contention that accepting those with first-degree relatives would inundate the country with new immigrants. At the request of The Report, Negusie checks the number of Falash Mura individuals with family ties in Israel whose aliya applications were rejected. In data being published here for the first time, he reveals the total numbers involved: 459 families in Addis Ababa, comprising about 1,500 individuals. “Of the 459 individuals with first-degree relatives in Israel, 177 have either parents or grandparents in Israel, 53 have children here, and 124 have brothers and sisters,” he says. Add to these the immediate family members who would accompany them to Israel, and the total number of potential immigrants is just 1,503. The numbers for the Falash Mura community in Gondar are about the same: 550 families with first-degree relatives, comprising about 1,500 aliya hopefuls. Altogether, the lives of about 3,000 people are at stake. “We are asking the government to let all of these people come to Israel and put an end to the matter once and for all,” concludes Negusie, warning that if the present situation persists the numbers will continue to grow and the problem will only get larger. In contrast to Jews from anywhere else in the world, Ethiopians who are Jewish only through their father are routinely disqualified for aliya The Israeli authorities, however, continue to see things differently. On November 10, 2010, a decision made by the Netanyahu government renewed the criteria established by the Sharon government in 2003. Those who are Jewish only on their father’s side are routinely disqualified for aliya. Amos Arbel, the Ministry of Interior official in charge of immigration from Ethiopia, responds that his department receives numerous requests from families with relatives in Ethiopia on a daily basis. “We try to handle cases in as considerate and as humanitarian way as possible but we are bound by the rules of eligibility decided on by the government,” he says, noting that his department has made exceptions involving about 150 cases during the past 18 months. When members of the community are asked if it isn’t time to increase public pressure on the government on behalf of the Falash Mura, they mention that the current government is dragging its feet even when it comes to allowing Ethiopian Jews approved for aliya. “There are less than 3,000 on that list and they are only allowed to trickle into the country at a rate of about 200 a month,” observes Avraham Negusie. The current bureaucratic impasse is a far cry from Operation Solomon, when 14,000 people were airlifted to Israel in 48 hours, and holds out little hope for those stranded in Addis Ababa. “My father lives in a damp room without air and is getting sicker all the time,” says Mulu Haile, 40, one of Anagaw Haile’s sons, who speaks with a sense of desperation. Mulu, who lives in Rishon Lezion, send money to help support his parents and other family members in Ethiopia from his earnings as a supermarket worker. It is no easy task considering that he has to look after four children of his own. Mulu’s children also long to be reunited with their grandparents. “Every Friday when my friends go to their grandparents for dinner, I feel tears swelling up in my throat,” says Esther, Mulu’s 18-year-old daughter. “Why, I ask, can’t I have dinner with my grandparents? Why can’t I have the kind of special food only my grandmother knows how to make? I haven’t seen her since I was 10 years old.”

 

Ethiopian Jewish community remembers a great leader By AYANAWO FAREDA SANBATU07/02/2012 21:49 I wanted to write a short letter in honor of a man who was greatly admired, and will be remembered by, the Ethiopian Jewish community. Photo: AP With the passing of Yitzhak Shamir, I wanted to write a short letter in honor of a man who was greatly admired, and will be remembered by, the Ethiopian Jewish community. Dear Yitzhak Shamir, You, our former prime minister, perhaps did not know how much you were in our thoughts, even after you retired from political life. Some of us have photo albums with pictures of you with our families, and in many other homes there is a picture of you on the wall. Many in our community remember you as a redeemer and messiah. Despite the objections of various parties to our immigration and racist arguments invented and fabricated against us, you saw us for what we are: Jews. You did not judge us because of our black skin or allow the false ideas of others to influence your views. The Ethiopian Jews feel a close, covenant-like relationship with you, one that was built on spiritual links. The relationship began with Menachem Begin’s note to the Mossad, “bring me the Ethiopian Jews,” and it was translated into action as Israel sent operators into enemy lands to help the Ethiopian Jews. In the middle of the night many Jews left their villages and, without maps but only faith to guide us, we waked through the hills and deserts of Ethiopia and Sudan to freedom. This helped unite us with the living Zion. In two major operations the Jews were brought from Ethiopia to Israel; Operation Moses in 1984-5 and Operation Solomon in 1991. The whole world was moved to see the brotherhood and friendship the Jewish people demonstrated for us. In 1991, in 24 hours, our community, that came on the flights from Addis Ababa, realized the dream of our forefathers who had prayed for 2,500 years in exile. The news of your passing was received with pain and sorrow by both our community’s elders and people of my younger generation. We have not only lost a leader, but a kind of relative. We remember the role you played in rescuing us from the bloody deserts of Sudan. If it was not for you, many whole families would have perished there. If you had delayed the operation in 1991, there’s no telling how many more families would have been lost. I remember that when the 1984 operation had to end suddenly, we protested and lamented that many of our relatives were left in Ethiopia and Sudan. In 1991, my mother and father did not believe that Operation Solomon would truly bring the people here, until they saw the planes landing with their own eyes. For them it was a nightmare, those years of waiting. As we say goodbye to Shamir, and he is laid to rest with love and pain, we know we have lost a leader who stood firmly on his watch and did not allow anything to distract his mind from his faith and love for Zion, and the desire to strengthen the state and the Jewish groups in the country. We remember how you came to the airport and shook the hands of our people with love and excitement. The excitement brought tears to our eyes and we were choked up with emotion. We should have a day of national mourning for all to cry and let out their feelings for you. Here in Israel, the Beta Israel Ethiopian Jewish community exists because of your efforts. Hopefully we will not betray your heritage, which is the love of Eretz Israel, the Jewish people and the Torah of Israel, forever. The writer is an Israeli journalist who did aliya to Israel on Operation Solomon in 1991.

 

ג'רמיה מקדונלד: מה עומד מאחורי הסרטון שסוחף את הרשת? 6/7/2012 16:29 מאת: דודי כספי, לוס אנג'לס וואלה! שחקן אלמוני יצר וידאו בו הוא משוחח עם הילד שהיה בגיל 12, לפני 20 שנה. התוצאה עוררה תגובות נרעשות ברחבי העולם. צפו בעצמכם שחקן אמריקאי לא מוכר במיוחד בשם ג'רמיה מקדונלד הפך תוך שעות ספורות לקטע שמשגע את התעשייה האמריקאית ומשם את העולם. מקדונלד יצר סרטון בו הוא מציג את ג'רמיה מדבר עם עצמו, בקטע שצולם במצלמת וידאו ונשמר על גבי קלטת VHS בשנת 1992 ונקרא "שיחה עם עצמי בגיל 12: מהדורת 20 השנים". לסרטון, שכאמור עלה לפני פחות מיממה, ישנן כבר קרוב למיליון צפיות וכבר הוכתר הלהיט הבא על ידי מספר בלוגרים. בסרטון, מקדונלד בן ה-12 תוהה כיצד הוא ירגיש לדבר עם עצמו מהעתיד, פונה כביכול לעצמו כיום ומתחיל במשפט "אתה נראה שונה... זה מראה לך כמה הדברים השתנו". בהמשך הוא מציג מספר שאלות שמעניינות אותו לדעת לגבי עצמו בעוד 20 שנה ואילו מקדונלד בן ה-32 משיב. בין היתר הוא שואל לגבי הכלבה המשפחתית והאם היא עדיין חיה, מה עלה בגורלה של בובת "מלחמת הכוכבים" שלו וגם שואל לגבי ההערצה שלו לסדרה "דוקטור הו", אותה העריץ אז וגם היום. מקדונלד, המתגורר במדינת מיין שבארה"ב, הוא שחקן תיאטרון שבין היתר משתייך לקבוצת הדרמה הלאומית של צרפת "Comedie de Caen" וכן העלה פרויקטים מצולמים שלו לאתר היוטיוב. אין ספק כי הסרטון החדש יהיה גולת הכותרת מעתה ויתעלה על כל קודמיו. מקדונלד עצמו כבר צייץ בתגובה למבול התגובות שהספיק לקבל בשעות האחרונות באימייל ובטוויטר וכתב "אני מוצף בפניות... דווקא עכשיו אני תקוע בעבודה בשיחות טלפון... עושה רושם שעומד להיות לי סוף שבוע עסוק במיוחד". מקדונלד טרם הגיב באמצעי התקשורת אך כן סיפר בטוויטר כי עבודת העריכה של הסרטון היתה לא פשוטה, כיוון שעשה את מירב המאמצים להתחבר לאילתורים של אותו ילד בן 12 שפצח בסדרה של שאלות אקראיות אל מול מצלמת הווידאו המשפחתית. כעת הוא ניסה שבאמת לענות ברצינות ולהתייחס באוביקטיביות לדמות שלו מלפני שני עשורים. השנינות הכנה הניכרת בו כיום אל מול התמימות של גיל 12 היא סוד הקסם של הסרטון וזו שכבר הביאה לו את עשרות אלפי התגובות. לא האמין שזה יקרה לו. ג'רמיה מקדונלד (צילום מסך) באשר לסקפטים שכבר ממהרים לטעון לתיאוריות קונסיפרציה מפורכות וכי מדובר בליהוק של ילד-שחקן, מקדונלד אמר שאם זה היה המקרה הוא היה עובד על תסריט שונה לחלוטין. במקביל, קרובים שלו שפרגנו בטוויטר סיפרו אף הם כי אכן מדובר באותו ג'רמיה בשני הסרטונים הערוכים יחדיו. מעל הכל, האותנטיות המנצחת מגיעה ברגע סנטימנטלי לקראת סוף הסרטון, אז מזכיר לעצמו מקדונלד בן ה-12 איור נשכח שלו מהילדות ואילו מקדונלד בן ה-32 נזכר שהחלום שלו היה להיות אנימטור. הוא מבין שהוא שכח מהשאיפה הזאת בחייו. במקביל להעלאת הסרטון, פתח מקדונלד טאמבלר שמטרתו היא לבקש מהגולשים להפציר בו ללכת אחר חלום האנימציה. עד כה הוא קיבל קרוב לאלף בקשות מאנשים לצייר עבורם. איזה קסם.

 

לשחרר את ברטוקן מידקסה תאריך : 06/07/2012 ברטוקן מידקסה היא שופטת בדימוס בבית המשפט הפדרלי באתיופיה ומנהיגת מפלגת האופוזיציה "אחדות לדימוקרטיה ולצדק" נולדה בשנת 1975. ברטוקן קיבלה את התואר במשפטים באוניברסיטת אדיס-אבבה אחרי שמלאה תפקיד כשופטת בבית משפט הפדרלי של אתיופיה היא החליטה לעבור לפוליטיקה כדי להביא לשינוי מהיר בארץ,כולל עליונות שלטון החוק ויישום וכיבוד החוקה אשר ראתה כשופטת כי הדברים המהותיים האלא לא באים לידי ביטוי. בבחירות ב-2005 מפלגות האופוזיציה ,כולל המלגה של ברטוקן,זכו יותר משליש מהמושבות.בעקבות התוצאות,טענו ראשי המפלגות האופוזיציה על אי סדרים בהצבעות ובספירת הקולות.בתגובה הממשלה השולטת התחילה במעצרים של מנהיגי מפלגות האופוזיציה (כולל ברטוקן).ברתוקן נידונה למאסר עולם בטענה להסטה וניסיון להפיל את שלטון החוק.ב-2007 היא ומנהיגי אופוזיציה אחרים קיבלו חנינה לאחר משא-ומתן ממושך ואחרי שישבו 18 חודשים בכלא.לאחר השיחרור היא הקימה את מפלגת "אחדות לדימוקרטיה ולצדק". ב-28 לדצמבר 2008 היא שוב נעצרה ונידונה למאסר עולם. ממשלת אתיופיה טענה שהיא לא עמדה בתנאי השחרור שלה מ-2007. ברטוקן מודה בגלוי להמשיך, בדרכי שלום למען הדמוקרטיה, כיבוד זכויות האדם ושלטון חוק באתיופיה. רבים תומכים בה ורואים אותה כמנדלה האתיופית. כיום היא נמצאת עדיין בכלא ותומכיה בכל העולם נאבקים לשחרורה. בנוסף ישנם באתיופיה יותר מ-100 אסירים פולטים. "שחררו את ברטוקן לחופשי...."

 

טוני ניקולסון: מבקש המתת חסד בית המשפט באנגליה אמור להכריע בימים הקרובים בשאלה הגורלית - האם לאפשר לטוני ניקולסון המתת חסד או לא ? טוני ניקולסון לקה בשבץ מוחי ומאז נותר משותק. עכשיו, בזכות מיכשור מיוחד הוא הצליח לצייץ בפעם הראשונה רק באמצעות העיניים והכול כדי שמישהו יעזור לו לשים קץ לחייו המיואשים. טוני ניקולסון יכול לתקשר רק באמצעות העיניים, ואם זאת, בשבוע שעבר, טוני המשותק הצליח לתקשר עם העולם בפעם הראשונה באמצעות הטוויטר. טוני הפך למשותק לחלוטין לאחר שלקה בשבץ בשנת 2005. הוא סובל מתסמונת הנעילה שמותירה אותה צלול בדעתו ובעל יכולת חשיבה אך ללא שום שליטה על מערכת השרירים שלו בגוף חוץ מיכולת המצמוץ. ב-13 ביוני הוא צייץ את הציוץ הראשון שלו באמצעות מכשיר מיוחד אשר מופעל בעזרת העיניים שלו תוך שאחד מהערוצים הבריטיים המרכזיים מתעד את המהלך. אבל המסע של טוני הוא לא רק מסע לכיבוש המדיה החברתית. ניקולסון נלחם על הרצון לשים קץ לחייו אותם הוא מתאר כמשעממים, תובעניים וקשים מנשוא, כאשר בחודש מרץ האחרון הבעל והאבא לשניים קיבל את אישורו של בית המשפט לדון בנושא. המשפט שבו יבקש מהשופטים רשות לסיים את חייו באמצעות זריקה קטלנית יתקיים בסוף החודש, ובינתיים טוני משתמש בטוויטר ככלי תקשורתי במטרה להעביר את מסריו לעולם בתקווה שלפתע יצוצו אנשים אשר תומכים במעשה ויעזרו להפעיל לחץ על בית המשפט. כרגע, עדיין לא ידוע מתי טוני יצייץ בפעם האחרונה, ואם זאת מעטים המקרים בהם המתת החסד מתאפשרת. נמשיך לעקוב. מה דעתכם במקרה של טוני האם לאפשר או לא ?

 

שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל, שתהיה לכולנו שנה מבורכת עם הרבה בריאות ושמחת חיים, אמן ואמן.

 

פילון: "לא כל עבד משוחרר מאדוניו הוא בן חורין", אם הוא משועבד לתאוות הגוף. "שעבוד לאל משמח אותנו יותר משמחת החירות. כי מכל הדברים המכובדים בעולם הבריאה, המכובד שבכולם הוא השעבוד לאל".

 

כאשר מכריז הבורא על נשמה קדושה שתפקידה הצלת הדור לרדת לעולם, בא היצר הרע ושואל את הבורא: "על מה שווא בראתני?" אם ירד זה לעולם, אין לי מה לעשות. עונה לו הבורא "אל תדאג. עוד תסתיר אותו ואת תפקידו אש המחלוקת. שיהיה שבת שלום ומבורך לכול עמו ישראל אמן ואמן.............

 

בדומה לאור השמש,גם את אורו של הצדיק הגדול, לא ניתן להשיג ב"הסתכלות ישירה".גדול האור ומסנוור מדי.החפץ להביט,זקוק ל"ירח",שיאיר את אור השמש הלאה וליהנות מזיו אורה המחיה.רק ע״י אותו"ירח",המורידה את האור העצום והופכתו לבר השגה,יכול האדם הפשוט להביט אל אור השמש,ללכת לאורו של הצ׳ הגדול.

 

"ביים את מותך במטרה להיפתר מאויבך ובאותו הזמן להיות נאהב יותר - ולקבל תהילה".

 

שנה טובה ומתוקה לכול החברים בעולם הוירטואלי,שיהיה שנה של אושר ועושר, שנה של מעשים טובים, ושלום לכל עם ישראל, חג שמח........................

 

פייבוק

 

ערב טוב לכולם................ובמיוחד לאחת והיחידה לוודה מעפולה.............

 

שבת שלום לכווווווווווווווווווולם.....................

 

selam selam i love u selam..........

 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ